Katolikus Polgári Fiúiskola, Endrőd, 1933

ЩI Л II щ У г* I т n t / Hiszek égy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában, Ámen. Y AZ ENDRÖDI RÓMAI KATOLIKUS SZENT IMRE POLGÁRI FIÚISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1933—34. ISKOLAI ÉVRŐL. X. ÉV. SZERKESZTETTE : WALTHIER GYÖRGY IGAZGATÓ. NYOMATOTT A „HUNGÁRIA“-KÖNYVNYOMDÁBAN GYOMÁN. 1934.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék