Energiagazdálkodás, 1971 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1971-01-01 / 1-2. szám

Energiagazdálkodás XII. évfolyam 1—2. szám 1971. január—február Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület lapja. Szerkesztőség: Bp., V., Szabadság tér 17. Tel.: 120/855. Előfizethető a Posta Központi Hírlapiroda Vállalatnál (Bp.. V., József nádor tér 1.) vagy bármely postahiva­talnál. Megjelenik havonta. Egyes szám ára 10,—Ft. Előfizetési díj negyedévre 30, — Ft, félévre 60, - Ft. Külföldön terjeszti a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalat (Budapest, 62 Pf. 149), és külföldi képviseletei. Энергохозяйство 12-ый г0Д издания № 1—2. Январь—Февраль 1971 Орган Научного Энергетического Обчества Редакция: Budapest. V., Szabadság tér 17. Выходит ежемесячно. Цена номера 10 форинтов. Подписная цена на квартал 30 форинтов. Заказы принимаются Внешнеторговым предприятием, „Култура по продаже книг и журналов, Будапешт 62, п]я. 149. или его заграничными предствительст- вами. Energiewirtschaft XII. Jahrgang Nr. 1—2. Januar—Februar 1971 Zeitschrift des Wissenschaftlichen Vereins für Energie­wirtschaft Schriftleitung- Budapest, V., Szabadság tér 17. Bestellungen zu richten an „Kultúra” Ungarisches Aussenhandelsunternehmen für Bücher und Zeil ungen Budapest 62, Postfach 149. oder an ihre ausländischen Vertretungen. Erscheint monatlich Einzelpreis je Heft 10,— Ft. Treis vierteljährlich 30,— Ft, zuzüglich Postgebühren. Energy Economy Volume XII. №. 1—2. January—February 1971 Review of the Scientific Society for Power Economy Editorial Office: Budapest, V., Szabadság tér 17. Orders may be placed with „Kultúra” Hungarian Trad­ing Company for Books and Newspapers, Budapest 62. PÓB 149. or with any of its agents abroad. Published monthly. Single copies 10,— Ft. Quarterly subscription 30,— Ft postage extra. Index: 25397 Szerkesztő bizottság vezetője: dr. Rapp Tamás Szerkesztő bizottság tagjai: dr. Bátor Béla, Bencze László, dr. Bíró Attila, Borbás Nándor, Boromissza Ödön Francia József, Győri Attila, Hász István, Heimann Pál, dr. Jászai Tamás, Karády Pál, Kelemen Sándor, dr. Korány György, dr. Lőrinc Imre, Majoros Sándor, Papp István, Szili Géza, Tamásy István, dr. Vajta László, Varga István dr. Vály Ferenc, Vida Miklós, dr. Zettner Tamás Szerkesztők: Varga István és dr. Anesini Andor Rovatvezetők: Braun Ervin, Földváry György, Jelinek Tamásné, Ónodi Attila, Osváth István, Schumiezky Imre dr. Szász Károlyné Kiadja a Lapkiadó Vállalat, Budapest. VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-285. — Felelős kiadó: Sala Sándor Ez a folyóirat az MSZ 3405 és 5602/A szerint készült. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi llirlap Irodánál (KHI, Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj : negyedévre 30.— Ft, félévre 60,— Ft. Az összevont szám ára: 20,— Ft, Megjelenik havonta. A folyóirat külföldre előfizethető: „Kultúra" P. O. !i. 149. Budapest 62 71. 10059 Bács-Kiskun megyei Nyomd:' V., Kecskemét

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék