Energiagazdálkodás, 1977 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1977-01-01 / 1. szám

Energiagazdálkodás XVIII. évfolyam 1. szám 1977 január Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület lapja. Szerkesztőség: 1055 Bp. V., Kossuth Lajos tér 6. Tel.: 120-855. Előfizethető a Posta Központi Hírlapiroda Vállalatnál (KHI, 1900 Budapest V., József nádor tér 1.), vagy bár­mely postahivalatnál. Megjelenik havonta. Egyes szám ára 10,—Ft. Előfizetési díj negyedévre 30,—Ft., félévre 60,—Ft. Külföldön terjeszti a „Kultúra” Könyv és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalat (Budapest, 62 Pf., 149), és külföldi képviseletei. Энергохозяйство 18-ый год издании № 1. Январь 1977 Орган Научного Энергетического Обчества Редакция: 1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér. 6, Выходит ежемесячно. Цена омдельного номера 10 форинтов Подписная цена на квартал 30 форинтов, на полугодие — 60 форинтов. Живущее за границей заказы на подписку могут направлять по адресу: ’’Kultúra” Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, 1055 Budapest, 62 Pf., 149 или её заграничным представительствам. Energiewirtsch aft XVIII. Jahrgang Nr. 1. Januar 1977 Zeitschrift des Wissenschaftlichen Vereins für Energie­wirtschaft Schriftleitung: 1055 Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6. Bestellungen zu richten „Kultúra” Ungarisches Aussenhandelsunternehrnen für Bücher und Zeitungen Budapest 62, Postfach 149. oder an ihre ausländischen V ert retungen. Erscheint monatlich Einzelpreis je Heft 10,—Ft. Preis vierteljährlich 30,—Ft, zuzüglich Postegbühren Energy Economy Volume XMII. No. 1. January 1977 Review of the Scientific Society for Power Economy Editorial Office: 1055 Budapest, V., Kossuth Lajos tér (i, Orders may be placed with „Kultúra” Hungarian Trad­ing Company for Books and Newpapers, Budapest, 62. POB 149. or with any of its agents abroad. Published monthly. Single copies 10,—Ft. Quarterly subscription 30,—Ft postage extra. A szerkesztő bizottság vezetője: dr. Rapp Tamás Szerkesztő bizottság tagjai: dr. Anesihi Andor (szerkesztő), dr. Bátor Béla, Bencze László, dr. Bíró Attila, Borbás Nándor, Boromissza Ödön, Francia József, Győri Attila, Hász István, Heimann Pál, dr. Jászai Tamás, Karády Pál, dr. Korányi György, dr. Lőrinc Imre, Majoros Sándor, Papp István, dr. Reményi Károly, Szili Géza, Tamásy István, dr. Vajta László, Varga István, dr. Vály Ferenc, Varga István (szerkesztő), dr. Vida Miklós, dr. Zettner Tamás Rovatvezetők: Braun Ervin, Földváry György, Jelinek Tamásné, dr. Ónodi Attila, Osváth István, Pintér Antal, Schumicky Imre, dr. Szász Károlyné, dr. Varga Sándor. Az ábrákat Kassay Dezső szakrajzoló készítette A szerkesztésért felelős: dr. Rapp Tamás. Szerkesztőség címe: 1050. Budapest, Kossuth L. tér 6—8., tel.: 120-855 Kiadja a Lapkiadó Vállalat, 1073. Budapest, Lenin krt. 9—11., tel.: 221-285. Levélcím: 1906. Budapest, Pf. 223 Felelős kiadó: Siklósi Norbert. 76. 65128 Petőfi Nyomda, Kecskemét. Felelős vezető: Ablaka István. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI, 1900 Budapest, József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámára. Előfizetési díj: negyedévre 30,— Ft, félévre 60,— Ft. Egyes szám ára 10,—• Ft. Megjelenik havonta. Külföldön terjeszti a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, H—1389. Budapest, Pf. 149. INDEX: 25.397

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék