Energiagazdálkodás, 1991 (32. évfolyam, 1-12. szám)

1991-01-01 / 1. szám

Energiagazdálkodás XXXII. évf. 1. szám 1991. január Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület lapja Szerkesztőség: Bp. V., Kossuth Lajos tér G—8. 1055 Telefon: 1-533-894, 1-532-751 Megjelenik havonta. Egyes szám ára; 120,— Ft. Előfizetési díj egy évre 1440,— Ft és postai költség. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, 1389 Budapest, Pf. 149 és külföldi képviseletei, továbbá a Magyar Média, 1392 Budapest, Pf. 279 86-253. Энергохозяйство 32-ый год издания Ns 1. Январь 1991 г. Журнал венгерского Научного обгц-ства энергохозяйства Редакция: Budapest, V., Kossuth Lajos tér, 6-—8. 1055 Телефон; 1-533-894, 1-532-751 Выходит ежемесячно. За границей журнал распространяет Kultúra Külkereske­delmi Vállalat, 1389 Budapest, 62. Pf. 149. и его заграничные представительства, далее Magyar Média, 1392 Budapest, Pf. 279. 86—253 Energiewirtschaft XXXII. Jahrgang Nr. 1. Januar 1991. Zeitschrift des Wissenschaftlichen Vereins für Ener­giewirtschaft,. Redaktion: Budapest V., Kossuth Lajos tér 6—-8. 1055 Fernruf: 1-533-894, 1-532-751 Erscheint monatlich. Vertrieb in Ausland durch den Aussenhandelsbetrieb Kultura, Budapest. 1389 Postleitzahl 149 und seine Auslandsvertungen. sowie Magyar Media, Budapest, 1392 Postleitzahl 279. 86-253. Energy Economy Volume XXXII. No. 1. January 1991. Review ot the Scientific Society for Power Economy Editorial Office: Budapest V., Kossuth Lajos tér 6—8. 1055 Telephone-numbers : 1-533-894, 1-532-751 Published monthly. Orders may be placed with Kultura Trading Company 1389 Budapost, POB 149 and with agents abroad of its, moreover with Hungarian Media Company, 1392 Buda­pest, POB 279 86-253 A szerkesztőbizottság vezetője : dr. Rapp Tamás A szerkesztőbizottság tagjai: dr. Anesini Andor (felelős szerkesztő). Antal Lajos, Bálint István dr. Barótfi István, Bohoczky Ferenc (rovatvezető), dr. Csabai Zsuzsa, Győri Attila, dr. Hajdú István, Jakab Károly, Jelinek Tamásnó (rovatvezető), Kováts Imre, Láng-Miticzky Tamás, dr. Lengyel Endre, dr. Ónodi Attila (rovatvezető), dr. Palotás Árpád, Papp István, Pintér Antal (rovatvezető), dr. Reményi Károly, Schiller Imre, Schumicky Imre (rovatvezető), Somogyi János (rovatvezető), dr. Szász Károly (rovatvezető), dr. Szász Károlyné (rovatvezető), dr. Szűcs Miklós, dr. Vadász Elemér, dr. Varga Sándor (rovatvezető) Wiegand Győző A szerkesztésért felelős : dr. Anesini Andor Kiadja: a Delta Szaklapkiadó és Műszaki Szolgáltató Leányvállalat, 1093 Budapest, Lónyay u. 44. Telefon: 117-0011, 117-0028 Felelős kiadó: F. Nádor Mara igazgató 91. 04610 Z-P Formular Kft. 6100 Kiskunfélegyháza Felelős vezető: Bodor Béla ügyvezető igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlap­üzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest, XIII. Lehel u. 10/a — 1990 — közvet­lenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Hirdetések felvétele: Delta Szaklapkiadó és Műszaki Szolgáltató Leányvállalat kereskedelmi csoportjánál, (1093. Budapest, Lónyay u. 44. Telefon: 117-0011, 117-0028, 117-0054,) valamint a lap szerkesztőségében. INDES: 25207 HU ISSN 0021—0757

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék