Katolikus gimnázium, Eperjes, 1912

AZ EPERJESI KIRÁLYI KATHOLIKUS FŐGIMNÁZIUM értesítője AZ 1912—1913. ISKOLAI ÉVRŐL. 1673—1913. KÖZZÉTESZI: DS: TÓTH SÁNDOR, IGAZGATÓ. EPERJES, J9J3. NYOMATOTT A SZENT MIKLÓS KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék