Állami Tanitóképző Intézet, Eperjes, 1911

DD AZ EPERJESI nD MAGY. KIR. ÁLLAMI TANÍTÓNŐKÉPZŐ-INTÉZET i ÉRTESÍTŐJE I AZ 1911—12. TANÉVRŐL. KÖZLI DÚZS MÁRIA IGAZGATÓ. EPERJESEN kósch ArpAd könyvnyomtató-műintézete 1912. 9945.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék