Erdély, 1914 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1914-01-01 / 1. szám

) V J' . V {-. ' ,',t- | í •- • v r f •'/ ! I " ( ly HONISMERTETŐ FOLYÓIRAT AZ ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLETNEK ÉS MÚZEUMÁNAK j ÉRTESÍTŐJE ' \ • A í. Főszerkesztő: Dr. SZADECZKY LAJOS Felelős szerkesztő: M. KOVÁCS GÉZA TARTALOM: Dr. Szádeczky Lajos: Erdély c/slakói. — Szilágyi Gyula: Nagysze­beni diáktúristaság. — M. Kovács Géza: Évi jelentés. — Egyesületi élei Megjelenik havonként egyszer. :: Előfizetési ára egy évre 10 korona. Az É. K E. tagjai tagdíjuk fejében ingyen kapják. — Tagdíj 6 korona. NYOMATOTT GÁMÁN J. ÖRÖKÖSE KÖNYVSAJTÓJÁN KOLOZSVÁR, 1SH4 '{ ' Á 7,'_ ;yü t A /\ ,t; l, /* ,</ ! ' /l ' % ; ’ , {/■* úT/w/W y L . . : t ; í / /! r 1 í'7 ■ X7i-'i, LŐ - . ' X 7.x ü .• iVa 7, . 7 V \ x / /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék