Erdély, 1917 (26. évfolyam, 1-12. szám)

1917-01-01 / 1-12. szám

XXVI. évfolyam. 1917 jan. — dec. _____1—12. (2|5. E RDÉLY HONISMERTETŐ FOLYÓIRAT AZ ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET ÉS MÚZEUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE ChOLNOKV JENŐ DR. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI KARL JÁNOS DR. TARTALOM : József főherceg. — — — — — — — — — — 1 Cholnoky Jenő dr.: Az E. K. E. munkaprogrammja — — — 2 Hegyesy László: Társalgás a menházban II. — — — — — 12 Kari János dr.: Erdély vasúthálózata, balneologiai és turista szempontból — — — — — — — — — 18 Xantus János: Kirándulás a Kelemen hegységbe — - — — 26 Irodalom : A Magas-Tátra Kalauza (II. kiadás) Ism. Győrlly István dr. — 32 A Mecsek-Egyesület Évkönyve Ism. Kari János dr. — — — 35 Szigyártó Gábor: Szózat az erdélyi magyarok és szászok ügyében Ism. X. __________ 36 Szekeres József dr.: Erdélyről — — — — — — 38 Egyesületi élet. _____ — — — — — — 38 Társulati mondanivalók a boríték belső oldalán. ' • i KIADJA AZ ERDÉLVI KÁRPÁT-EGyESÜLET KOLOZSVÁR. Tagsági illetmény. Nem tagoknak előfizetés: egész évre 6 korona. NYOMATOTT WRSSELY ÉS HORVATH KÖNYVNYOMDÁJÁBAN PÉCS, 1918.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék