Pauer Imre szerk.: Értekezések a Történeti Tudományok köréből 20. kötet (1903-1905)

1. Wosinszky Mór: Az őskor mészbetétes díszítésű agyagművessége. (1903)

ERTEKEZESEK A TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TÜD. AKADÉMIA. A II. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI PAUER IMRE OSZTÁLYTITKÁR. XX. KÖTET. 1. SZÁM. AZ ŐSKOR MÉSZBETÉTES DÍSZÍTÉSŰ AGYAG M Ü Y E S S É GE SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS WOSINSKY MÓR, L, TAGTÓI, 1447 ÁBRÁVAL (Olvastatott a M. Tud. Akadémia II. oszt. 1903. deczember 7-én tartott ülésen.) Ára 12 ltor. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1904.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék