Esti Ujság, 1939. június (4. évfolyam, 123-146. szám)

1939-06-01 / 123. szám

2 Csüi&rtSk, 193 f ÍSti ti czay Ferenc, Bánó Iván és Tegzes László MÉP, Vargha Béla Független Kisgazaa. Sopronmegye: Gacs János MÉP, gróf Széchenyi Lajos Nyilas. Szabolcsmegye: Thuránszky Pál és Boér Ágoston MÉP, Koródy Tibor Nyilas. Szatmármegye: Péchy László MÉP, Bajcsy-Zsilinszky Endre Nyilas, Tolnamegye: Pongrácz La­jos MÉP, Klein Antal Független Kisgazda. Vasmegye: Nincs eredmény. Veszprém- tnegye: Törley Bálint MÉP, Vájná Gábor Pártonkivüli Fajvédő. Zalamegye: Eszter- házy Móric gróf és Zsidó Sándor MÉP, Eitner Sándor és Eitner Ákos Kér. Nem­zeti Szocialista. Zemplénmcgye; gróf Zichy Nándor és Szabó Zoltán MÉP A fővárosban megválasztottak T~ ' ..................I....... CSANÄD-ARAD-TORONTAL VÁRMEGYE Bal tony a: Sármezey Endre (MÉP), Elek: Reibel Mihály (Egyesült Keresz­ténypárt). Tiszamaros: vitéz Várady László (MÉP). Makó: Szöllőssy Jenő (Nemzeti Front). CSONGRÄD VÁRMEGYE Csongrád: Szeder János (MÉP). Szen­tes: vitéz Bonczos Miklós (MÉP). FEJÉR VÁRMEGYE Adony: Simon Ferenc (MÉP). Mór: Czermann Antal (MÉP). Sárbogúrd: Jur- csek Béla (MÉP). Székes fehérvár-járás: Sigray István (MÉP). Vál: Magasházy László (MÉP). Székesfehérvár város: Hó- man Bálint (MÉP). GYÖR-MOSON-POZSONY VÁRMEGYE Magyaróvár: Pándy Antal (Nyilaske­resztes), öttevény: Fricke Valér (MÉP). Pannonhalma: Németh Andor (MÉP). Pét: Pálffy József (MÉP). HAJDÚ VÁRMEGYE Hajdúböszörmény: Uzonyi György (MÉP). Hajdúnánás: Benkő Géza (MÉP. Hajdúszoboszló: Tasnádi Nagy András (MÉP). Nádudvar: Megay-Meiszner Ká­roly (MÉP). HEVES VARMEGYE Eger; Petró Kálmán (MÉP). Heves: Nyirő Andor (Nyilas). Pétervásár: Be­nitzky Elemér (MÉP). Tiszafüred: Bobory György (MÉP). Gyöngyös: vitéz Tahy Ár­pád (MÉP). Hatvan: Szinyey-Merse Jenő (MÉP). JÄSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VARMEGYE Jászberény: vitéz Takách-Tolvay József (MÉP). Jászladány: Lázár Imre (MÉP). Karcag: vitéz Lipcsey Márton (MÉP). Mezőtúr: Spett Ernő' (MÉP). Szolnok: vi­téz Bárczy György dr. (MÉP). Török- szentmjklós: vitéz báró Hellenbach Gott­fried (MÉP). Jászapáti: Pótválasztás lesz Orosz Mihály (Nyilaskeresztes) és Ulain Ferenc (MÉP) között. Kunszentmárton: Mezey Lajos dr. (MÉP). KOMAROM-ESZTERGOM VÁRMEGYE Esztergom: Kunder Antal (MÉP). Ko­márom: Zsindely Ferenc (MÉP). Tata­bánya: Szabó Gyula (MÉP). Tatatáváros: Pótválasztás lesz Szabó Gusztáv (MÉP) és Andréka Ödön (Nyilas) között. NÓGRÁD-HONT VÁRMEGYE Salgótarján: Mocsáry Ödön (MÉP). SzirúJ:: Forster György (MÉP). Szob: Mátéffy Viktor (MÉP). Balassagyarmat: Buttler Elemér báró: (MÉP). Rétság: Budinszky László dr. (Nyilaskeresztes.) PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE Abony: Baky László (Nyilas). Alsó- dabas: Gunde László (MÉP). Aszód: Csoór Lajos (Népakarat pártja). Buda- környék: Várady József (MÉP), Cegléd: vitéz Zsengellér József (Nyilas). Gödöllő: vitéz Faragó Ede (MÉP). Kalocsa: Hal- may János (Nyilas). Kiskőrös: Gesztelyi Abaúj-Torna megye: Melezer Lilla MÉP, Szentiványi Lajos Független Kisgazda. Bács-Bodrog megye: Brandt Jakab MÉP, Pálló Imre Nemzeti Front. Baranya me­gye: Pataky Dénes és Riesz Ádám MÉP, Nagy Ferenc Független Kisgazda, Bákás megye: Csizmadia András MÉP, B. Szabó Ferenc Független Kisgazda. Bihar megye: Nyiry István és Pajor Győző MÉP, Szijj Bálint Független Kisgazda. Borsod me­gye: ' Putnoky Móric és Szilvássy Pál MÉP, Váczi József- Független Kisgazda. Csanád megye: Vásárhelyi András MÉP, Eckhardt Tibor Független Wisgazda. Csongrád megye: gróf Károlyi Viktor és na&saew::xmnsis?Bxiia!aBasn3Bzmma!&Ecsmmmmmm Meghűlésnél és nátháinál kfcrán reg­gel egy pohJh^erjjéra&vFereac József” keserűviz g\aK^m^tei\ mert a gyomorbél csatornát «kitisztítja ée méregteleníti, \ azoKkpedW > fokozott anyagcserét é$\kiti9eírtv3 emés^st bizto­sít: Kérdezze oqpeeáfel \ V Nagy László (MÉP). Kiskunfélegyháza: dr. Tóth József (MÉP). Kiskunhalas: gróf Teleki Mihály (MÉP). Kunszentmiklós : Pótválasztás lesz olnár Lajos (MÉP) és Beretvás István (Fajvédő) között. Monor: Matolcsy Mátyás (Nemzeti Front). Nagy- káta: Matolcsy Mátyás (Nemzeti Front). Nagykörös: Milotay István (MÉP). PUis- hegyvidék: Csia Sándor (Nyilas). Rác­keve: Pótválasztás lesz Mester Miklós (MÉP) és Krumpach József (Nilas) kö­zött. Vác: dr. Incze Antal (MÉP). SOMOGY VÁRMEGYE Csurgó: Laky Dezső (MÉP). Kaposvár: vitéz Keresztes Fischer Feernc (MÉP). Kaposvárvidéki: vitéz Csicsery Rónay Ist­ván (MÉP). Lengyeltóti: Meixner Emil (MÉP). Marcali: Csorba Sándor (MÉP). Nagyatád: Mayer János (MÉP). Sziget­vár: Featetich Domokos gróf (MÉP). Tab: Hertelendy Miklós (MÉP). SOPRON VÁRMEGYE Csorna: Somogyváry Gyula (MÉP). Kapuvár; Oláh György (MÉP). Sopron- Csepr eg: Horváth Ferenc (MÉP). Sopron: Csáky István gróf (MÉP). SZABOLCS ÉS UNG VÁRMEGYE Kisvárán: vitéz Ujfalussy Gábor (MÉP), Nagyhalászi: Sarvay Elek (MÉP). Nagy- kalló—Nyírbátor: Gergelyffy András (MÉP). Nyíregyháza: Pótválasztás lesz Bertalan Kálmán (nem hiv. (MÉP) és Koródi Tibor (Nyilas) között. Nyirmada: Nánássy Imre (MÉP). Tiszalök: Vay Mik­lós báró (MÉP). SZATMÄR-UGOCSA VÁRMEGYE Csenger: Demel Aaladár (MÉP). Fe­hérgyarmat: Kölcsey István (MÉP). Má­tészalka: vitéz Radák Lajos (MP).. Vásá- rosnamény: Konkoiy Thege Kálmán (MÉP). TOLNA VÁRMEGYE Bonyhád: MUhl Károly (MÉP). Dombó­vár.- Rajniss Ferenc (MÉP). Paks; vitéz Téglássy Béla (MÉP). Szekszárd: dr. Sza- káts Pál (MÉP). Tamási: Jandl Lajos (Nyilas). VAS VÁRMEGYE Körmend: dr. Tornyos György !(MÉP). Sárvár: Korponay Ede (MÉP). Szombat­hely—Kőszeg: Wälder Gyula (MÉP). Vasvár: vitéz báró Roszner István (MÉP). Cettdőmölk: Szabó Károly (Nem hiv. MÉP). VESZPRÉM VÁRMEGYE Devecser; János Áron (MÉP). Enying: Ináncsy Pap Elemér (MÉP). Pápa: Antal István (MÉP). Veszprém: Törley Bálint (MÉP). Zirc: Papp József (Nyilas). ZALA VÁRMEGYE Alsólendva: Eitner Ákos (Nyilas). Keszthely: Meizler Károly (Kér. Nemzeti Front). Nagykanizsa; Ilov&zky János (MÉP). Sümeg: Komiss Elemér gróf (MÉP). Tapolca—Balatonfüred: Darányi Kálmán (MÉP). Zalaegerszeg: Thassy Kristóf (MÉP). Zálaszentgrót: Huszov- szky Lajos dr. (MÉP). ZEMPLÉN VÁRMEGYE Sátoraljaújhely: Kossuth Pál (MÉP). Szerencs: Tors Tibor (MÉP). Tokajhegy- alja: Piukovits József (MÉP). vitéz Várady László MÉP. Fejér megye: gróf Hunyady Ferenc és Witz Béla MÉP.. Győr megye: Tömböly Dénes MÉP, gróf Pálffy Fidél Nemzeti Szoc. Hajdú megye: Berencsik Géza és Csorba Antal MÉP. Heves megye: Ivády Béla és vitéz Taby Árpád MÉP, Kerekes Béla Nyilas. Szol­nok megye: Borbély György, Polgár Béla, Pápay István MÉP, Kövér János Függet­len Kisgazda, Meskó Zoltán Nemzeti Szoc. Komárommegye: Még nincs eredmény. Nógrádmegye: gróf Zichy János Kér. Párt, Sipeky Balás Károly MÉP, Bu­dinszky László Nyilas. Pestmegye északi lajstrom: Baross Endre és Ember Sándor MÉP, gróf Serényi és Csia Sándor Nyilas, Pestmegye közép lajstrom: vitéz Marton Béla MÉP, Matolcsy Mátyás, Baky László, Zsengellér József Nyilas, Pestmegye déli lajstrom: Máriássy Mihály, vitéz Kolos- váry-Borcsa Mihály MÉP, Horváth Zol­tán Független Kisgazda, vitéz Makray Lajosi Kereeztéűafpár^ BUDAI VÁLASZTÓKERÜLET: Magyar Élet Pártja (4 mandátum): Gróf Teleki Pál, Csllléry András, Vályi Lajos, Cselényi Pál. Nyilaskeresztes Párt (3 mandátum): Hubay Kálmán, vitéz dr. Csia Sándor, Mokcsay Dezső, Kovarcz Emil. Polgári Szabadság Párt (1 mandátum): Gróf Apponyi György­ÉSZAKI VÁLASZTÓKERÜLET: Magyar Élet Pártja (2 mandátum): Vitlíz Imrédy Béla, Csiiéry Andr-ás, Ho- monnay Tivadar. Polgári Szabadság Párt (3 mandátum): Rassay Károly, Grata Gusztáv, Rupert Rezső. Nyilaskeresztes Párt (2 mandátum): Rátz Kálmán, v. Szendrői-Kovács Gyula. Szociáldemokrata Párt (2 mandátum): Peyer Károly, Kéthly Anna, Kertész Mik­lós, Némedy-Varga Jakab. DÉLI VÁLASZTÓKERÜLET: Magyar Élet Pártja (5 mandátum): Csilléry András, Müller Antal, vitéz Tóth András, Makkai János, Donáth György, Szabó József. Nyilaskeresztes Párt (3 mandátum): Gróf Széchenyi Lajos, Vágó Fái, Zimmer Ferenc, Wirth Károly. Polgári Szabadság Párt (1 mandátum): Bródy Ernő. Szociáldemokrata Párt (1 mandátum): Kabódc Lajos. Pestkörnyék eredményei Nyilaskeresztes Párt (3 mandátum) Hu­bay Kálmán, Pryhle Sándor, Lili János, Abonyi Ferenc. Magyar Élet Pártja (2 mandátum) Tas­nádi Nagy András, Rajniss Ferenc, Boczo­Igen érdekes és jellemző azoknak az el­lenzéki képviselőknek névsora is, akik a .titkos szavazáson nem tudták megszerezni a magyar nép bizalmát és nem jutottak mandátumhoz. Nem beszélve a dissziden- sekröl és azok vezetőiről, mint Sztra- nyavszky Sándor, Kornis Gyula és a töb­biek, valamint nem említve gróf Bethlen Istvánt sem miután jelöltséget sem vál- latak, — a titkos szavazás eltüntet né­hány sokat szereplő nevet a régi politiku­sok közül. Kibukott a titkos szavazáson egyebek között Andaházy-Kasnya Béla, Görgey Ist­MOST JELENT MEG! Gróf Teleki Pál BESZÉDEK 1S3S k A könyv tartilma: Bemutatkozó beszéd a kéjiviselöházban. „Üj és megsokasodott föladatok’'. Beszéd a MOVE serlegvacsoraján. „tj országépités korszáka.” Elnöki meg­nyitóbeszéd az Egyesült Keresztény Nemzeti Ligában. Szegedi beszéd. / Beszéd a Pesti Vigadóban. Szombathelyi beszéd. Beszéd a Budai Vígadóban. „A szentistváni áHámeszme.’1 Beszéd a katolikus Nagygyűlésen. Debreceni beszéd. Ara !$— pengő. Pleiter Ferdinand Äh.,*.«* Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 5 Telefon: 18-57-30, 18-74,00. nádi Szabó Imre, Vasvári Lajos. Szociáldemokrata Párt (1 mandátum) Peyer Károly. Törvényhatósági városok DEBRECEN Magyar Élet Pártja (2 mandátum). Báró Vay László, Ferenczy Tibor. Független Kisgazdapárt (1 mandátum). Vásáry Ist­ván. SZEGED Magyar Élet Pártja (2 mandátum). Gróf Teleki Pál, Varga József. Nyilaske­resztes Párt (1 mandátum). Szögi Géza. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Magyar Élet Pártja (2 mandátum). Vi­téz Bonczos Miklós, Temesváry Imre, vitéz Lénárt János GYŐR Miagyar Élet Pártja. (1 mandátum) Köa-Horváth József. Szociáldemokrata Párt (1 mandátum) . Malasits Géza. KECSKEMÉT Magyar Élet Pártija (1 mandátum) Szánra Lajos. Független Kisgazdapárt (1 mandátum) Révé® László. MISKOLC Magyar Élet Pártja (2 mandátum) vitéz Lukács Béla, Szász Lajos, Molnár Dezső, Minnieh Miklós. PÉCS Magyar Élet Pártja (2 mandátum) Imrédy Béla, Somogyi Ferenc, Molnár * Ferenc. . s Á ván, Haám Artúr, Bélái Béla, báró Berg Miksa, Gsirják Antal, Dinnyés Lajos, Je­nes András, Fellner Pál, Knob Sándor, Mi- kecz Ödön, Bornemisza Géza, Shovy Kál­mán, Zsitvay Tibor, Friedrich István. Fá­bián Béla, Reisinger Ferenc, Bucliinger Manó, Kertész Miklós, Propper Sándor, Esztergályos János, Györky Imre, Feste­tlek Sándor, Mojzes János, Berky Gyula, gróf Bethlen András, Kozma Jenő, Payr Hugó, TJsetty Béla, Vázsonyi Jáinos, Drózdy Győző. . , Már tegnap megemlékeztünk arról, hogy az ellenzéki jelöltek között nagyon sokan az egyéni kerületekbe a szavazatok egynegyed részét sem szerezték meg úgy, hogy kaucióikat is elvesztik. Különö­sen sok a kaucióját vesztő független kis­gazdapárti jelölt, de akadnak más pártok között is. A nagyjában csinált összeállítás a 135 egyéni kerületből azt mutatja, hogy a befizetett 2000 pengős kauciót elveszti: 42 Független Kisgazda, 7 szociálde­mokrata, 3 nem hivatalos MÉP, akik a disszidensek táborából Indultak, 5 pártonkivüli, 2 kereszténypárti, 2 szélsőjobboldali fajvédő, 2 nyilas, 3 Nemzeti Front és 1 Polgári Szabad­ság Párt-I jelölt. Ennek a 67 jelöltnek kaucióvesztesége 18fy ezer pengő. Vannak azonban elvesztett kauciók nem kis számban és összegben a lajstromos kerületekben is. A közvélemény most még érdeklődéssel várja a június Jf, illetve 5-ére kitűzött pót- választások eredményét, aztán rövidesen összeül az új képviselőház és megkezdő­dik a munka, amelyet a kormánypárt az építő reformpolitika jegyében kíván foly­tatni. A vármegyei lajstromon megválasztott képviselők Hatvanhét ellenzéki Jelölt vesztette el kaucióját

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék