Érseki tanítóképző intézet, Esztergom, 1927

Yé/ / г AZ ESZTERGOMI ÉRSEKI ROM. KATH. TANÍTÓ KÉPZŐ-INTÉZET ÉRTESÍTŐJE AZ 1927—28. TANÉVRŐL KÖZLI : BARTAL ALAJOS л v- % Pi °b ’ ^ IGAZGATÓ V, <• Y AZ INTÉZETET ALAPÍTOTTA : kopAcsy József HERCEGPRÍMÁS, ESZTERGOMI ÉRSEK 1842-BEN. ESZTERGOM, 1928. BUZÁROVITS GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJA Б llflHMHI ВИНI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék