Fejér Megyei Hírlap, 1994. augusztus (50. évfolyam, 178-203. szám)

1994-08-09 / 185. szám

12. OLDAL FEJER MEGYEI HÍRLAP hírek, esemenyek, tudósítások 1994. AUGUSZTUS 9. KEDD Ma: Kedd, 1994. augusztus 9. A Nap kél: 4.32 órakor, nyugszik: 20.07 órakor Ernőd napja _______________________________ KIÁLLÍTÁSOK _________________________ Szent István Király Múzeum Székesfehérvár, Fő u. 6. Új állandó régészeti kiállítás Római kőtár Országzászló tér 3. Az esztendő ünnepei, Orisekné Farsang Erzsi naiv festő kiállítása II. Nemzetközi müvészkönyv kiállítás Nyitva: 10 órától 18 óráig Csók István Képtár Bartók tér 1. El Kazovszkij Purgatórium című kiállítása Nyitva: 10 órától 19 óráig Fekete Sas Patikamúzeum Fő utca A Hó nap tárgya sorozatban: Koszorúk Szilágyi Júlia textiltervező gyűjteményéből Nyitva: 10 órától 18 óráig Budenz-ház Ybl-gyűjtemény Arany János u. 12. Nyitva: 10 órától 18 óráig Schaár Erzsébet gyűjtemény Jókaiu.11. Zárva Palotavárosi Skanzen Rácz u. 11. Palotavárosi emlékek Nyitva: 10 órától 16 óráig Várostörténeti Múzeum Megyeház utca 17. Új Magyar Képtár /Magyar művészet 1950-1990/ L ouise McCagg müveinek állandó bemutatója Nyitva: 14 órától 18 óráig Városi Képtár Deák-gyűjtemény Oskola u. 10. Nyitva: 10 órától 18 óráig Magyar Alumíniumipari Múzeum Székesfehérvár, Zombori út 12. Ötven éves a magyar alumíniumipar (állandó kiállítás) Nyitva: 9 órától 17 óráig Vörösmarty Terem Kossuth u. 14. Krupiczer Antal szobrászművész kiállítása Nyitva: 10 órától 18 óráig Art sGr'éria Kossuth u. 14. Kctárs képző- és iparművészeti alkotások bemutatója, Balogh Sándor textilgrafikái Nyitva: 10 órától 18 óráig Panoráma Galéria Szent Gellért u. 38. Nyitva: kedd-péntek 14 órától 17.30 óráig páros szombaton 9 órától 12 óráig Intercisa Múzeum Dunaújváros Dunaújváros története az őskortól napjainkig Leletek a pentelei Rácdombról, régészeti kiállítás Párhuzamos magány, Gelencsér Ferenc fotóművész kiállítása Nyitva: 10 órától 18 óráig Dr. Bélák Sándor Agrártörténeti Szakgyűjtemény Csalapuszta Nyitva: 10 órától 18 óráig Szent István Galéria Gárdony, Szabadság u. 1. Nyitva: 10 órától 17 óráig KÖNYVTÁRAK Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár (Bartók tér 1.) Felnőtteknek kölcsönzés és zenei részleg, gyermekkönyvtár: Zárva Olvasóterem Nyitva: 9 órától 15.30-ig Városi Könyvtár (Széna tér 16.) Nyitva: ' 11 órától 19 óráig Széchenyi út 5—7.: 13 órától 19 óráig Zsolt utca 34.: Zárva Sziget Utcai Általános Iskola: Zárva Budai út 44: Zárva Királykát könyvtár (Mikszáth u. 25.): Zárva MészölyGéza.u.1.: 9-12és 13-19 óráig Szakszervezetek Fejér Megyei Könyvtár (Szekfűu.3.): Zárva Videoton Oktatási Központ Könyvtára (Berényiu.): Zárva Ikarus Gárdonyi Géza Művelődési Ház Könyvtára: Zárva MÁV Művelődési Ház Könyvtára: Zárva FARM AUTÓSMOZI Agárd-Csiribpuszta 21.00 óra: Apám, a hős (színes amerikai film) SZÉKESFEHÉRVÁRI AUTÓSMOZI ___________ 70-es főút pákozdi lejárónál Kisfaluddal szemben 21.00 óra: Ruby Cairo (színes mb. amerikai film) ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT TELEFONSZÁMAI __________________________ Mentés: 04, Mór: 407-352. Betegszállítás (22) 311 -324 Az Országos Mentőszolgálat helikopteres ügyele­té: 04 hétköznap 7 30-17.30 óráig. TELEFONOS LELKISÉG ÉLVSZOLGÁLAT Naponta 19 órától reggel 6 óráig: (22) 311-127 * Ifjúsági vonal 328-700 hétfőtől péntekig 16 órától 18.30 óráig. Névtelenséget és titoktartást biztosítunk. A hívások ingyenesek! SZEMÉLYES LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT Felkereshető a Szent György Kórház Psichyátriai Pavilonjában hétköznapokon 8-15 óráig ÚTKERESŐ IFJÚSÁGI PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÓ ______________________________ 14 órától 16 óráig. Szfvár, Várkörút 6. ORVOSI ÜGYELET Felnőtteknek és gyermekeknek Szfváron, a Vízivá­ros lakónegyedi orvosi rendelőben 19 órától reggel 7 óráig. Telefon: felnőtt: 340-152, gyermek: 311-021. Móron, a rendelőintézetben. 19 órától reggel 7 ó- ráig. Telefon: Mór 407-041. ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM székesfehérvári gyakorló klinikája Székesfehérvár, Homok sor 7. Tel.: 316-419, 314- 052 Állandó ügyeleti szolgálat a hét minden napján. ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁR Székesfehérvár, József Attila u. 2. szám alatt MŰSZAKI MENTÉSI ÉS DARUZÁSI ÜGYELET Teherautók, ADR hatálya alá tartozó járművek mű­szaki és baleseti mentése, szállítása. Daruzási ü- gyelet: 0-24 óráig, 20-120 tonnáig. Telefon: RESCUE Kft. 06-60-33-44-11. AEROCARITAS LÉGI MENTÓÓRSÉG ________ Állandó ügyeletet tart 7.00 órától napnyugtáig. Hív­ható a 06-22- 334-455 telefon számon__________ VÁROSI GYEPMESTERI ÜGYELET __________ Mindennap 14 órától reggel 7 óráig Tel.: 326-363. VÁROSI ÚTÜGYELET Mindennap 0—24 óráig. Szfvár, Sörház tér. 3. Jel: 314-556. Székesfehérváron a Rác utcai Mesterségek házában egyhetes kézműves-fafaragó tábor kezdődött hétfon a gyerekeknek Krimikrónika Megtalált Trabantok A Fejér Megyei Rendőr-fő­kapitányság központi ügyeleté­nek tájékoztatása szerint az el­múlt 24 órában nyolc betöréses lopás ismeretlen tettese ellen in­dított eljárást a rendőrség. Meg­találtak viszont három, koráb­ban ellopott Trabantot, melye­ket kivétel nélkül megrongáltak. Az M7-es autópályán a Gorsium étterem közelében fel­törtek egy kamiont, melyből ru­haneműt vittek el 20 ezer forint értékben. Mezőfalván a kombinát juh­telepéről elloptak két anyajuhot, a kár 10 ezer forint. Kápolnás- nyéken betörtek a vegyesbolt­ba, ahonnan 195 ezer forint ér­tékben vittek el élelmiszert, ci­garettát és tisztítószereket. Székesfehérváron a Papa­gáj presszó előtt egy IFA-ból 1300 forint értékű üzemanyagot szívtak le. A Rádió útról, a Pro- hászka utcából és a Lépcső utcá­ból loptak el korábban Traban­tokat, a járműveket megtalálták ám megrongálták őket, a kár 40 ezer forint. Repülőgép-baleset Gyöngyösön Egy szabadságon lévő német katonatiszt életét vesztette va­sárnap délután a Gyöngyös mel­letti pipis-hegyi sportrepülőté­ren történt balesetben. A PTK 20-as típusú, finn gyártmányú vitorlázó géppel re­pülő pilótát, egy rutinfeladat, azaz csörlésből való felszállás végrehajtása közben érte a ka­tasztrófa. A 41 éves R. K. gépé­vel, 30-40 méteres magasságból zuhant le a reptér területén. A baleset következtében koponya­alapi törést, súlyos borda- és lábtörést szenvedett, így a men­tők annak ellenére sem tudtak segíteni rajta, hogy a katasztró­fát követően öt perccel már a helyszínre érkeztek. Németh Márton, a Közleke­dési Főfelügyelet Repülési Fel­ügyeletének igazgatója, a hely­színre érkező vizsgálóbizottság elnöke elmondta az újságírók­nak, hogy a baleset okainak ki­vizsgálása, mintegy két hetet vesz igénybe. A repülő — foly­tatta — szénszállal erősített műanyagból készült, ezért szi­lárdságvizsgálatoknak kell alá­vetni a roncsokat. Az okok meg­határozásához szükség van to­vábbá a tanúk meghallgatása és a repülésmeteorológiai körül­mények elemzésére. A gépkocsivezetőt körözi a rendőrség Heroinfogás Nagylakon A Csongrád Megyei Rendőr­főkapitányság szakértői vizsgá­lata szerint 850 millió forint az értéke annak a 85,23 kilogramm heroinnak, amelyet a nagylaki vámosok találtak egy török ka­mionban. Askin Abdulkerin tö­Í rök állampolgár szombaton haj­nali 4 órakor jelentkezett belé­pésre a határon. Az útlevele rendben volt, s mehetett a vám- vizsgálatra. A vámosok az ú- tiokmányok alapos, precíz el­lenőrzésekor már gyanították, hogy a hűtőkamionban nem csak primőr áru van, hanem ká­bítószer is lehet. Ezért a szállító­járművet is szemügyre vették. I- dőközben a gépkocsi vezetője, útlevelét és okmányait hátra­hagyva elmenekült a helyszín­ről, egyelőre azt sem tudni, mi­lyen irányba. A kamiont a makói vámudvaron vizsgálták meg alaposan. Kiderült, hogy a tető­Elmarad a gólya­expedíció Elsősorban pénzszűke miatt elmarad a békéscsabai Magyar Gólya Alapítvány Dél-Afrikáig tervezett kutatóútja. Az expedí­ció augusztus 10-én indult volna 14 országon át 31 ezer kilométe­res, 34 kutatópontot érintő útjá­ra Afrika legdélibb pontjáig, a Tű-fokig. Tirják Lászlót, az expedíció vezetőjét időközben a Körös- Maros Vidéki Természetvédel­mi Igazgatóság vezetőjévé ne­vezték ki. A szarvasi székhelyű, a nemzeti parkká alakulást meg­célzó szervezet vezetője az MTI munkatársának érdeklődésére elmondta: a békési gólyabará­toknak tavaly sem sikerült meg­felelő támogatást szerezniük az egyedülálló úthoz, ám jövőre, 1995-ben remélhetőleg még is csak elindulhat a hattagú kutató- csoport feltárni a „magyar” fe­hér gólyák vándorútját. □ Durrdefekt. Az M1 -es au­tópályán Budapest felé haladt To- yotájával R. Z. jugoszláv állam­polgár. A 42. kilométernél durr­defekt következtében megpör- dült, majd az árokban kötött ki. A baleset következtében egy súlyos sérültet szállítottak kórházba, az anyagi kár másfél millió forint. ■ Szúnyogirtás. A Fejér Me­gyei Növényejgészségügyi és Ta­lajvédelmi Állomás értesítése szerint augusztus 10. és 12. között a Velencei-tó térségében vegy­szeres szúnyogirtást végeznek a hajnali és az esti órákban. A fel­használandó szer emberre, me­legvérű állatra veszélytelen, mé- hekre veszélyes! □ Balesetek. Az ORFK-tól hétfőn reggel kapott tájékoztatás szerint az elmúlt 24 órában a köz­utakon összesen 45 baleset járt személyi sérüléssel, ezek közül öt eset végződött halállal, 15 hely­színről súlyos és 25-ről könnyű sérülteket szállítottak kórházba a mentők. Ezen kívül a folyókban és tavakban négy ember vesztette életét. Kissé morbid A kocsmaasztalnál kesereg, nemsokára nyugdíjba menő ka­tona főtiszt barátunk, miszerint mekkora csapás lesz feleségé­nek elviselnie, hogy neki még hét évig dolgoznia kell. Óvónő­ként ugyanis nem adatott meg az asszonykának a korkedvezmény kecsegtető lehetősége. Mindannyian sajnálkozva bólogatunk, miközben szavaiból kiérezzük az önsajnálattal elegyes, kissé kárörvendő iróniát. —Bizony, valóban borzasztó lesz a Marikának...—bólogat egyik rókalelkű kollégánk. Kis csend kerekedik, majd hozzáte­szi: — A maihoz hasonló forróságban délután négykor megér­kezik haza az óvodából, kicsit megpihen, vesz egy csokrot há­romszázért, majd rögtön indulhat is hozzád a temetőbe... G.G. VÁROSI TELEVÍZIÓ TÓ TÉVÉ 18.30 Szív TV aTó tévében, A Szív TV mű­sora SZÉKESFEHÉRVÁR 18.58 Műsorismertetés 19.00 Híradó 19.20 Fókusz — filmajánló magazin (ismétlés) 20.30 HTV-30 film: Orfeusz (fekete-fehér francia film, ismétlés) Ijedelem A dúsgazdag vállalkozó halálos betegen fekszik. Fe­lesége virraszt mellette. Hirtelen vad dörömbölés az ajtón: — Ki az?— kérdi rémül­ten az asszony. — A halál — üvölti az iszonyú hang. A gazdag ember kinyitja szemét és elmosolyodik: — Hála istennek! Már azt hittem, az adóhatóság. □ Ausztria lottó. A 31. játékhét 6 a 45-ből eredményei az alábbiak: Nyertes számok: 1, 16, 17, 21, 25, 29. Pótszám: 36. I hatos egyenként 11 803 227 schilling, 5 ötös pót­számmal egyenként 786 882 schil­ling, 292 ötös egyenként 20 210 schilling, 17 012 négyes egyenként 462 schilling 307 606 hármas e- gyenként 31 schilling. Joker: 8 7 01 4 9. I Joker 6 827 204 schilling. □ Ketten egy biciklin. Mór és Pusztavám között vitte nyolc­éves lányát kerékpáron augusz­tus 6-án éjjel Gy. J-né. Eddig tisztázatlan okból elestek és sú­lyos sérülést szenvedtek. HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett fiam, édesapám, testvérünk és rokonunk OLÁH ISTVÁN Agárd, Tél u. 47. szám alatti lakos életének 50. évében súlyos betegségben 1994. augusztus 3-án elhunyt. Temetése augusztus 11-én, csütörtökön 16 óra 45 perckor lesz az agárdi katolikus temetőben. Gyászoló család. (36813/lK) HALAL0ZAS Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, és szerették, hogy drága jó édesapánk, férjem, testvérünk, nagybátyánk, rokonunk BARCZA BÉLA ny. főtörzsőrmester életének 47. évében türelemmel viselt, hosszan tartó súlyos betegségben augusztus 2-án csendesen elhunyt. Felejthetetlen halottunktól 1994. augusztus 11-én 13 órakor veszünk végső búcsút a debreceni köztemetőben. Gyászoló család. Székesfehérvár, Prohászka 0. u. 4. (36834/1K) HALAL0ZAS Fájdalommal tudatjuk mindenkivel akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy feleségem, édesanyánk, anyósom, nagymamánk VANKAIMHÉNÉ sz. Győré Rozália szerető szive 1994. július 23-án örökre megpihent. Flamvasztás utáni búcsúztatása 1994. augusztus 11-én 9.30 órakor lesz a Csutora temetőben. Gyászoló család. (36857/tK) HALAL0ZAS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy anyósom, nagymamánk, dédikénk és nagynénénk özv. SEBESTYÉN ISTVÁNNÉ szül. Molnár Mária 93. éves korában elhunyt. Temetése 1994. augusztus 10-én 16 órakor lesz a sárszentmihályi római katolikus temetőben. Gyászoló család. (36894/1K) terében gondosan kialakított, ü- gyesen álcázott üregben 151 da­rab fél- és egykilós vákuumfóli­ás csomagban heroin volt. A megyei rendőr-főkapitány­ság országos körözést adott ki a török kamionos ellen. *** A gyulai vámhivatalnál új- zélandi állampolgár ruházatá­ban találtak néhány gramm ha­sist és marihuánát, valamint kábítószer fogyasztásához szükséges eszközöket. Biharke- resztesen két gázpisztolyt, 9 millió forint értékű nemes szőr­mét foglaltak le a pénzügyőrök. Idén a vámosok az úgyneve­zett „balkán-útvonal” határállo­másain együttesen több mint 610 kilogramm kábítószert, 41 lopott személygépkocsit, 15 ki­logramm robbanóanyagot, 15 lőfegyvert, és csaknem 60 ezer lőszert foglaltak le. HAJNALI HOROSZKÓP (A Mars quinkunxban áll a Plató­val.) A Mars és a Plútó diszharmoni­kus, de nem túlságosan markáns fénvszögkapcsolata elsősorban a poli­tikai életben érezteti hatását, ugyan­akkor közérzetünket is meghatároz­za. Ezzel magyarázható, ha a szoká­sosnál feszültebb lesz a politika ber­keiben a légkör, vagy ha a szokásosnál is nehezebben viseljük cl az időjárási frontokat. A szív és keringési betegek­nek célszerű lenne kímélniük magu­kat, napközben is dőljenek le, ha gy engének, elesettnek érzik magukat. Nem árt, ha azt is tudjuk, hogy a Hold most a Szűz jegyében jár. Az asztroló­gusok megfigyelései szerint ilyenkor viszonylag könnyen megy a tanulás és egyéb szellemi, írásbeli munka, le­vélírásra, kapcsolatteremtésre, illet­ve a régi kapcsolatok ápolására is al­kalmas ez a nap. Ingatlan adásvételé­re azonban találunk a mainál kedve­zőbb csillagállásokat. A születésnapjukat ünneplők a következő életévükben megtudják, ki az igazi barátjuk és ki az, aki csak ér­dekből barátkozik velük. Kapcsolata­ik minden valószínűség szerint átren­deződnek, szakítás sem kizárt. Azonnali belépéssel alkalmazunk 5 fő kőmű­vest, 5 fő segédmunkást, 10 fő csőhálózatszere­lőt, vagy hegesztő szakmunkásokat. Elsősorban Fehérváriak jelentkezését várjuk. Jelentkezni: KONTUR BT. Móri út 27.16-17-ig. (36823/1K) Gyakorlott konyhalányt felveszek. Kosher Ét­terem, Új Csőri u. 76. 326-107. (37009/1H) SOROS HIRDETÉSEK FELHÍVÁS MÉHÉSZEKNEK! A székesfehérvá­ri Vörösmarty Mg. Szövetkezet 1994. augusztus 10-én a reggeli órákban helikopteres vegyszere­zést végez napraforgó kultúrákban, az alábbi táb­lákban: D-9, C-11, E-8, A-5. Kérjük a méhésze­ket, hogy az adott napon az állományukat zárják be. 36906/1H) HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ERŐS JÁNOS életének 66. évében váratlanul elhunyt. Temetése: 1994. augusztus 10-én, szerdán 14 órakor lesz a magyaralmási római katolikus temetőben. Gyászoló család. Magyaralmás, Kossuth u. 24. (36932/lK) HALAL0ZAS Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Id. ANTAL JÓZSEF életének 69. évében hosszan tartó súlyos betegségben elhunyt. Temetése: 1994. augusztus 10-én 17 órakor a nádasdladányi katolikus temetőben lesz. Gyászoló család. Nádasdladány, József A. u. 30. (36991/1K) KÖZLEMÉNY! Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Székesfehérvár, Zichy liget bal oldali egyirányú utcáját szennyvízcsatorna építés miatt 1994. augusztus 8-ától lezárták. A kivitelezés három ütemben készül, a bentlakók célforgalmát az építkezés ideje alatt az ideiglenesen elhelyezett forgalomirányító táblák szerint biztosítjuk. A munkák befejezési határideje: 1994. november 30. Kérjük megértésüket! Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal i «jutnia FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - Független napilap. Szerkeszti a szerkesztőbizottság: ELEKES ANDRÁS (mb. főszerkesztő), FÁSI LÁSZLÓ, ZSOHÁR MELINDA. Felelős szerkesztők: HADNAGY GÁBOR, TAKÁCS FERENC, Szerkesztőség: Székesfehérvár, Honvéd u. 8.8002. Telefonok:titkárság312-450,316-510, szerkesztők:312-590, belpolitika, gazdaság: 315-190, kultúra:327-572, sport:316-532.Telex:21 -447. Telefax:312-590. Kiadjaa Király Kiadói Kft. Székesfehérvár, Honvéd u. 8.8002. Telefon: 316-535. Hirdetés: Fő utca 21. Csop.vez.: 312-884, hirdetésfelvétel: 316-590. Telefax: 312-884. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Levélcím: 8002. Székesfehérvár, Postafiók 167. Terjeszti a Magyar Médiaszerviz. Telefon: 340-258,316-520/217 mell. Előfizethető a Magyar Médiaszerviznél 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. III. emelet, illetve a lapban megjelenő előfizetési szelvényen. Előfizetési díj egy hónapra 375 Ft, negyedévre 1125 Ft, fél évre 2250 Ft, egy évre 4500 Ft. Árusterjesztés: Buvihír Rt. székesfehérvári üzeme. HU ISSN 0133-0403. Vörösmarty Nyomda Rt. Felelős vezető: PAPP KÁROLY elnök-igazgató. 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 6. Telefonközpont: 312-550. Titkárság: 316-568. Termelési osztály (Telefax): 312-170 Telex: 21-256.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék