Fejér Megyei Hírlap, 2012. március (57. évfolyam, 52-77. szám)

2012-03-20 / 67. szám

--------------------------------------------------------------- SZOLGÁLTATÁS ---------------------------------------------------------------­2012. MÁRCIUS 20., KEDD ___________________________________________________________________________________________________________________________________ FEJÉR MEGYEI HÍRLAP • 15 Világnap: mindent a vízről Székesfehérvár (hcs) ­Március 22. a víz világnap­ja. A Fejérvíz Zrt. idén is több, nem csak a szakmá­nak szánt programmal ké­szül az alkalomra. Csütörtökön rendezik a me­gyei víz világnapi gyermek- rajz- és irodalmi pályázat ün­nepélyes díjkiosztóját a me­gyeházán, ahol a nagyterem előtt kiállítás nyílik a legjobb munkákból 10 órakor. Az ovis világnapi rendezvény március 21-én 10 órakor lesz a VOKE- ban. Vetélkedőt rendeznek általános és középiskolások­nak, de a szakemberek mától április 6-ig - egyeztetés után - fel is keresik az iskolákat, hogy ott a vízről, környezetvé­delemről beszéljenek a diá­koknak. Lehetőség van arra is, hogy az érdeklődők a fehérvári szennyvíztelepen, valamint a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság laboratóriumában ismerkedjenek az ott folyó munkával. Március 29-én 16 órára verses-mesés délutánra várják a közönséget a Széna Téri könyvtárba, ahol az iro­dalmi pályázatra érkezett munkákból olvasnak fel. Szűrések, kamionban Budapest (fmh) - Az elmúlt évek sikerei után 2012-ben is­mételten országjáró kőrútjára indul Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprog­ramjának speciális szűrőka­mionja. A programban eddig közel 42 ezer ember élt a szű­rőkamionon igénybe vehető 26 különböző, európai szinten is kiváló minőségű szűrővizs­gálat adta lehetőséggel. Idén 200 helyszínen lehet majd igénybe venni az ingyenes szolgáltatást. Bővebb infor­máció az egeszsegprogram.eu címen található. Mai napi krónika Kossuth Lajos (1802-1894) Száztizennyolc évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Kossuth Lajos államférfi, a Batthyány- kormány pénzügyminisztere. A nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámo­lásáért s a polgári szabadságjo­gok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem egyik legna­gyobb alakja, a magyar szabad­ságharc szellemi vezére. Máig egyike azoknak, akik a magyar nép emlékezetében leginkább megtestesítik az 1848-1849-es forradalmat és szabadsághar­cot, Széchenyi Istvánnal és Pe­tőfi Sándorral együtt. Márpedig van visszaút DROG Huszonöt éve alapították az egyházi terápiás otthont Ráckeresztúr (bkl) - A ká­bítószerrel kapcsolatban tartanak egész napos kon­ferenciát a jövő héten. Az alkalmat a községben 25 éve működő drogterápiás otthon alapításának jubi­leuma szolgáltatja. Még a rendszerváltást meg­előzően, országosan is a legel­sők egyikeként nyílt meg a re­formátus egyház Kallódó Ifjú­ságot Mentő Missziójának ráckeresztúri drogterápiás ott­hona. Az otthon persze akkor még nem a jelenlegi, imponáló méretű épületben, hanem a fa­lu másik végén, egy tomácos parasztházban működött - mesélte ottj áriunkkor az egyik terápiás munkatárs. Két év múlva beljebb költöztek, egy másik, átépített ingatlanba. Végleges helyét egy második Ő is narkós volt - mondta el magáról az otthon egyik terápiás munkatársa költözés után, 2003-ban fog­lalta el az otthon, amely az első időben koedukált volt, 1994 óta azonban csak férfiakat fo­gad. A terápiás program elvi­leg 12 hónapos, de van, aki előbb, s van, aki később esik túl rajta. A lakók általában 18 és 35 éves kor közötti fiatalem­A bentlakásos drogterápiás otthon 25 éve, 1987-ben nyílt meg, 2003 óta működik a jelenlegi helyén berek, a tapasztalat az, hogy az idősebbeknek könnyebben megy a leszokás: ők - mint ahogy az otthon egy másik te­rápiás munkatársa fogalma­zott - általában a drog poklá­nak mélyebb bugyrait járták meg, és ezért erősebb bennünk a motiváció. Az otthonba kórházi beuta­ló szükséges, olyan nincs hogy valaki , beállít két bőrönddel, hogy akkor most itt vagyok. A felvétel alkalmával az új lakó motozáson esik át, hiszen fon­tos, hogy ne kerüljön be drog. A terápia önkéntes, az ajtó nyitva áll, s - nagy ritkán - az otthon vezetése is küld el la­kót, bár a gyakoribb az, hogy meghosszabbítják a próbaidőt - tudtuk meg az utóbb említett terápiás munkatárstól, aki azt is elmondta: korábban maga is kábítószerezett. Öt éve házas, ma már kisgyereke is van. Az ő esete a maga kézzel fogható valóságában azt példázza az AZ ÁLLATORVOS VÁLASZOL Paál Csaba A súlyos cicavírus sokáig lappang Városi mozik műsora Az utóbbi időben csak fogy a cica, a hasa mégis duzzad? A gyenge, fiatal és az idősebb macskák rémbe­tegsége egyre gyakoribb manapság. Paál Csaba ál­latorvos szerint az utóbbi időben sajnos egyre több macskánál diagnosztizálha­tó a fertőző hashártyagyul- ladás (FIP), ami egy koro­navírus által okozott, elhul­lással járó megbetegedés. A betegség lényege, hogy a vírusfertőzés hatására a szervezetben immunrend­szeri folyamatok révén gyulladásos, elhalásos gó­cok jönnek létre a szervek­ben, ami végül is a szervi károsodások és a szöveti el­halások miatt végződik el­hullással. Mindenki félel­mét eloszlatva a vírus nem telepszik meg emberben és más állatfajokban, pedig embernél is előfordul koro­navírus fertőzés. A macs­kákban kétféle koronavírus létezik: az egyik bélgyul­ladást okoz, a másik a has- hártyagyulladás okozója. A fertőződés szájon át következik be másik macs­ka bélsarával érintkezve, ezért nagyobb macskakö­zösségekben és tenyésze­tekben fordul elő gyakrab­ban. A két vírus közeli ro­kona egymásnak, de kárté­telük különböző. A fertőző hashártyagyulladás főleg fiatal, immungyenge és idő­sebb, legyengült állatokban alakul ki, ezeknél a korcso­portoknál hatalmasodik el annyira a betegség, hogy az halállal végződik. A meg­betegedésnek két formája van: a száraz és a nedves. A száraz alak nem jár látvá­nyos tünetekkel, de a szer­vezetben kialakulnak gyul­ladásos elváltozások, ame­lyek elhulláshoz vezetnek. A nedves formánál a mell­hártya és a hashártya gyul­ladásos folyamatai miatt képződik gyulladásos sza­bad mellűri és hasüregi fo­lyadék. A betegség lappan- gási ideje 1 -2 héttől több hó­napig is tarthat. A jövő hé­ten a tünetekről lesz szó. A rovatot szerkeszti: S. Töttő Rita Kérdéseiket e-mailben a totto.rita@fmh.plt.hu címre vagy levélben a 8000 Székes- fehérvár, Ady Endre utca 15. címre várjuk. Székesfehérvár, Cinema City: Project X — A buli elszabadul: 13.00, 15.00, 16.45, 18.45, 20.30. Lazac­fogás Jemenben: 13.30, 15.45, 17.30, 19.45. Tükröm, tükröm: 14.00, 16.00, 18.00, 20.00. Az ajtó: 13.45, 17.45. Rém hangosan és irtó közel: 17.00. John Carter 3D: 15.00. 17.30, 20.00. A szellemlovas: A bosszú ereje 3D: 16.30, 20.30. A bűn hálójában: 18.30. Az erő krónikája: 16.00, 19.45. A le­leményes Hugo 3D: 17.00. NAPI TIPPEK otthon lakói számára, hogy igenis van visszaút. Az otthon megalapításának jubileuma alkalmával március 29-én egész napos szakmai konferenciát tartanak, amelyre a Nemzeti Erőforrás Miniszté­rium két államtitkára, Soltész Miklós és Szócska Miklós is meghívást kapott. irérte'"rm'sn"—•■!-;■•■<! rivi:.> \ A&m..—--------------­további képek, információk fmht Kémes hármas: 18.00,20.15. Utazás a rejtélyes szigetre 3D: 14.15, 16.15, 18.15, 20.15. Utódok: 14.45. Szép­ség és a Szörnyeteg 3D: 15.30. Védhetetlen: 14.00. Fogadom: 19.30. A Vaslady: 19.30. A szingli fejvadász: 14.30. Csizmás a Kandúr 3D: 13.30. Barátság klubmozi: Tán­coló Talpak 2. 16.00. Dunújváros, Dózsa Mozi­centrum: Tintin kalandjai 16.00. Védhetetlen: 18.00, 20.00. VERADAS A Magyar Vöröskereszt Fe­jér megyei szervezete ma 10.00-13.00 óra között Szé­kesfehérváron az Aranykoro­na Zrt.-nél (Székesfehérvár, Börgöndi u. 53.),15.00-18.00 óra között Székesfehérváron a GEO Kollégiumban szervez véradást. TUDATOS VÁSÁRLÓK Ősszel kezdte a Fúzió Egye­sület és a Széna Egyesület a Családokért a helyi termék kóstoló sorozatát. Már kitava­szodott, így szerdán 16 órától a Fehérvári Civil Központ előtti téren lesz a kóstolás. Rossz idő esetén bent várják az ér­deklődőket. A 15 termelő kö­zött lesznek sajtászok, gyógy­növény készítők, speciális lisztesek, kóstolhatnak lekvá­rokat, mustárokat, húskészít­ményeket, mézeket, és éksze­rek közt is válogathatnak. TRAFFIPAX Ma az alábbi helyeken és időpontokban mérhet a traffi- pax: 09.30-11.30 óra között az M7 bal pálya 50. km szelvé­nyénél (130 km/h), 14.30- 16.30 óra között az M7 jobb és bal pálya 45. km szelvényénél (130 km/h), 09.00-12.00 óra között az M6 bal pálya 74+700 km szelvényénél (130 km/h), 14.00-16.00 óra között a 8-as főúton 20. km szelvé­nyénél (90 km/h), 10.00-15.00 óra között Dunaújváros, Pa­pírgyári úton Vasmű III. kapu­nál (50 km/h), 09.00-15.00 óra között a 811-es főúton 4L km szelvényénél (90 km/h). Drogsegélyvonal 0680-505-678 NAPI REJTVÉNY Kedves Olvasó! A héten közölt rejtvények közül csak a szombati számban lévő megfejtését kérjük beküldeni. A helyes megfejtők között egy értékes ajándékot sorsolunk ki. Előző számunk megfejtése: 159, 932 fmh.hu, dh-online.hu Fotó: archív (Pati-Nacy Bence) :otó: FMH-illusztráció

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék