Fejér Megyei Hírlap, 2018. február (63. évfolyam, 27-50. szám)

2018-02-23 / 46. szám

PROGRAMAJÁNLÓ RENDEZVÉNYEK FEJER MEGYEBEN Szombaton, Székesfehérvá­ron 9 órától kezdődik a IV. Maroshegyi Egészségnap. Többféle szűréssel, általános állapotfelméréssel várják az érdeklődőket a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. 2018. FEBRUÁR 23., PÉNTEK Wass Albert-maraton Szépirodalmi égi kávéház - várják a jelentkezőket! A megyeszékhelyen három éve indult útjára a sorozat Fotó: FMH Több mint koncert: hangversenysorozat Somorjai Ferenc nevét viseli a rendezvény SZÉKESFEHÉRVÁR Az Álba Regia Szimfonikus Zenekar kamarazenekari hangver­senysorozatának névadója a megyeszékhely zenei életének ikonikus alakja, Somorjai Ferenc. Fehérvár szimfonikus zeneka­ra immár harmadik éve rende­zi meg népszerű kamarazene- kari hangversenysorozatát, az idén megújult formában. A zenei sorozatról tegnap a Hiemer-házban tartott saj­tótájékoztatót Brájer Éva, Székesfehérvár alpolgármes­tere, Vakler Lajos szerkesz­tő-műsorvezető, a Somorjai Ferenc-bérlet házigazdája, ifj. Major István, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazga­tója, Janos Acs (Ács János), az ismert magyar származású karmester és Dubóczky Ger­gely, a szimfonikus zenekar vezető karmestere. Az idei sorozat a Több mint koncert! nevet kapta a kereszt- ségben. Ki lesz ma? Eszmék és muzsika így egyben - az izgalmas zenei csemegék és beszélgetések alcíme a rádió egykori emlékezetes déli zenei vetélkedőjére hajaz. Aki kér­dez: Vakler Lajos. Aki vála­szol: ismert közéleti szereplők. A folytatásban: Mozart, Bach és Beethoven Amint megtudtuk: a négy előadást egy „nulladik” előzi meg március 19-én 19 órától a Vörösmarty Színházban. Sze­retnek a hallgatók címmel Bő­sze Adám tart önálló zenei stand up estet. A nyitány aztán a Me­sés kezdés címet viseli március 22-én 18 órától a Hotel Magyar Király kupolatermében. Rossi­ni-, Boccherini- és Haydn-mü- vek csendülnek fel, szólót játszik Kárász András gordon­kaművész, vezényel Dubóczky Gergely. A vendég Hirtling Ist­ván színművész lesz. W V. VARGA JÓZSEF___________ jozsef.varga@fmh.hu SZÉKESFEHÉRVÁR Wass Albert a trianoni magyar­ság nagy nemzedékének nagy személyisége, nagy idők koronatanúja, az Erdélyi Világszövetség né­hai társelnöke. írói, költői munkásságának minden értéke a Magyar Örökség része. A Wass Albert felolvasómara- tont - Mátyás Szabolcs ötletét- 2003-ban a debreceni Kár­pátok Népe Egyesület valósí­totta meg. A következő esz­tendőben (2004) a rendhagyó irodalmi, történelmi rendez­vényt az anyaországban - Sza­bó Bálint kezdeményezésére- az Egyesült Magyar Ifjúság szervezte, az elszakított or­szágrészekben pedig - Strahl Zoltán bábáskodása mellett- az Erdélyi Magyar Ifjak. A világ huszonegy pontján - ifj. Soós Sándor koordinálásával- valósították meg az immár nemzetközivé vált rendez­vényt. Amint megtudtuk: erede­tileg csupán két-három hely­színre tervezték a 72 órás fel­olvasást, de Debrecenen kívül több más város, település is jelezte, hogy szeretne bekap­csolódni, ezért 24 órára csök­kentették a felolvasás idejét. Az egyéni élmény közösségi élménnyé alakult, egyre in­kább kitűnt, hogy Wass Albert nem lázit, hanem oktat, szóra­koztat és nevel. A felolvasómaratont 2003- ban, 2004-ben, 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben és 2017-ben tartották meg vi­lágszerte, az idei lesz a tizen­egyedik alkalom. Értesülésünk szerint az idei, február 23-ai és 24-ei rendezvényfolyamra (fő kez­deményező Hegedűs Gergely András) ötven helyszín jelen­tette be részvételét - Bajától Veszprémig. A résztvevők Wass Albert és más írók mű­veiből 24 órán keresztül ol­vasnak fel világszerte. A leg­távolabbi helyszín az amerikai egyesült államokbeli New York. Fejér megyében Du­naújváros és Székesfehérvár található a felolvasómaraton térképén. A világ magyarságát össze­kötő szépirodalmi ünnephez „Nem meghalni kell a magyarságért hanem élni kell érte r hagyományosan saját szerve­zésű programmal kapcsolódik Székesfehérváron a Szent Ist­ván Hitoktatási és Művelődési Ház, ahol megemlékezést tar­tanak, majd esti mese követke­zik és felolvasómaraton Wass Albert és más írók müveiből. Az intézmény várja a jelentke­zőket! A „házigazda”, Wass Al­bert szépirodalmi égi kávé­házba invitálja vendégeit év­ről évre. Ma 18 órakor a Szent László-teremben kezdődnek a programok. Megemlékez­nek Wass Albertról és a múlt héten elhunyt Kallós Zoltán­ról, a magyar néprajzkuta­tás egyik legkiemelkedőbb alakjáról is, majd ünnepélyes megnyitó és koszorúzás lesz az intézmény udvarán. 19 órától esti mese kezdődik az író műveivel, sárkeresztúri általános iskolások közremű­ködésével, ezt követően 20 órától kezdődik a felolvasás Bakonyi István József Atti- la-díjas irodalomtörténésszel, majd Bobory Zoltánnal, a Vö­rösmarty Társaság elnökével és Lukácsy Józseffel, a társa­ság alelnökével. Jelentkezni lehet a 30-559-4965, 30-643- 7605, vagy a (22) 502- 887-es telefonszámon! Szombaton reggel 8 óra­kor folytatódik a felolvasás, 9 órától Balajthy Ferenc költő diákmatinét tart Wass Albert személyének és verseinek be­mutatásával, 10 órától pedig a Vörösmarty Általános és Középiskola diákjai működ­nek közre, este hat órától a Hermann László Zeneiskola tanulói kapcsolódnak a prog­ramhoz, az ünnepélyes zárás pedig 19 órakor kezdődik a székely himnusz közös el- éneklésével. ÖSSZEÁLLÍTOTTÁ: VV Mézfesztivál Székesfehérvár Péntek, 10 óra: I. Székesfe­hérvári Mézfesztivál. A Város­ház téren méz- és méhészeti termékek kóstoltatása és vására válj a az érdeklődőket. 16.15 órakor indul a Hotel Magyar Király elől a mézkirálynő, va­lamint az erdélyi, vajdasági és hazai mézlovagrendek felvonu­lása. 16.30 órakor köszöntő a Városház téren. Szombat, 9 óra: XXX. Országos Méhésztalálkozó és Vásár a Videoton Oktatási Központban a Méhészek Fejér Megyei Egyesülete szervezésé­ben. Több mint száz külföldi és magyar eszközkiállító, méhész­bolt, kaptárgyártó és méhész kínálja termékeit. Kiállítás Péntek Székesfehérvár, 18 óra: Matzon Ákos Munkácsy-díjas képzőművész Pre - Post című kiállításának megnyitója a Pelikán Galériában. Bevezetőt mond Pataki Gábor művészet- történész, közreműködnek a Hermann László Zeneiskola növendékei. Koncert Péntek Székesfehérvár, 20 óra: Dun- no - a Knutdut Men - Ágoston Béla (tenor- és szopránszaxo­fon), Murányi Ákos (altszaxo­fon), Pengő Csaba (nagybőgő) és Harsányt Péter (dob) - koncertje A Szabadművelődés Házában. Rendezvény Péntek Aha, 12-től 24 óráig: A For­rás. Ünnepi program Hunyadi Mátyás, a Hollós király 575. születésnapja alkalmából a Millenniumi parkban, a Sáfárkertben és a Tanka János Közösségi Házban. A ma­gyar Szent Korona érkezése az égből. Születésnapi ebéd. Koncertek. 17.30 óra: A Dél Kapuja ünnepélyes alapkő- letétele. 18 óra: A Kákics zenekar koncertje. 22 óra: Cseh Tamás-emlékkoncert. Iszkaszentgyörgy, 17 óra: Va­don élő állatok 2. Kováts Péter vetítéssel egybekötött előadása a művelődési házban. Sárbogárd, 14 óra: Mozgó Mozi a József Attila Művelődé­si Központban. Salamon király kalandjai - magyarul beszélő, izraeli-magyar animációs film. 16 óra: Ősember - Kicsi az ős, de hős! - magyarul beszélő, angol-francia családi animáci­ós film. 18 óra: Valami Ameri­ka 3 - magyar vígjáték. 20 óra: A szabadság ötven árnyalata - magyarul beszélő, amerikai romantikus dráma. Sárszentmihály, délelőtt: Menő menza program a Zichy Jenő Általános Iskolában. Ismeretterjesztő és szemlélet- formáló előadások diákoknak. További előadások, 14 óra: Egészséges fogyás; 15 óra: A vegetáriánus étrend. A dietetikus általi szaktanács- adás ételkóstoltatással zárul, melyre az érdeklődő szülőket is váiják. Székesfehérvár, 9.15 és 10.30 óra: A Zenede Bábszínház óvodásoknak szóló interaktív téli sorozata a Hermann László Zeneiskola nagytermében. Ha­vas mese - hóemberrel, közös énekléssel, hangszer-ismerte­tővel, kipróbálható hangsze­rekkel. Székesfehérvár, 15 óra: Ünnepség a Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rá­szorulókért fennállása alkalmá­ból a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Műsort adnak a Ciszterci Szent István Gimnázium diákjai, elisme­rések átadása, a Szent Kristóf Ház diákjainak fellépése. Székesfehérvár* 16.30 óra: A Mátyás király-emlékév nyitó rendezvénye. Az emlékév nyitányán Hunyadi Mátyás születésének 575. évforduló­jára emlékezünk. A program keretében Mátyás származása és uralkodói pályája címmel Gróf Péter, a visegrádi Mátyás Király Múzeum régészének előadását hallgathatják meg az érdeklődők a Szent István Király Múzeum Fő utcai épü­letében. Székesfehérvár, 18 óra: A Mesekuckóban Csóka Judit meseterapeuta török meséket mond az érdeklődőknek a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtárában. Székesfehérvár, 18 óra: A magyar hieroglif írás - Varga Géza írástörténész könyv- bemutatóval egybekötött előadása a VMK Budai úti Tagkönyvtárában. Az írástörté­nész - a Budapesti írástörténeti Kutató Intézet alapítója - négy évtizede kutatja a székely írás eredetét. Székesfehérvár, 18 óra: Faragó Annamária Háború és lélek című történelmi és családregényének bemutatója a Szabadművelődés Házában. A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából szer­vezett rendezvényen bevezetőt mond Petrin László, a Fejér Megyei Kormányhivatal fő­igazgatója. Székesfehérvár, 20 óra: Far­sangoló szakestély az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának szervezésében a kar Hosszúsétatéri kollégiumában. Szombat Pusztaszabolcs, 13 óra: Mozgással a daganatok ellen, a PSZSE Könnyű Léptek versenytánc szakosztálya és a Napraforgó Klub programja a művelődési házban. Beszélge­tés. táncbemutató, szalszata- nulás. Soponya, 14 óra: Nyitott pin­cék a szőlőhegyen. Á Soponyai Hegyközségi Egyesület és a Soponyai Borgenerálisok Bor­rendje boros rendezvénye. Székesfehérvár, 10.30 óra: Százötven éve történt. A kiegyezés hatása az önkéntes tűzoltó mozgalomra Fejér megyében. A helyszín: Szé­kesfehérvár, Piac tér 12-14. Rézterem. Székesfehérvár, 17 óra: Mirtse Zsuzsa íróval, költő­vel, szerkesztővel, a kortárs magyar irodalom sokszínű szerzőjével Urbán Péter író beszélget az Igézőben. Az est moderátora Takács Tamás. Székesfehérvár, 19 óra: KafkaBeat Kocsmaszínház - a Bob és Bobék Orchestra zenés irodalmi estje a Parabában. Vasárnap Székesfehérvár, 10 óra: Kiál­lítás és díjkiosztó a XXV. Kor- Társ Nyugdíjas Ki mit tud? beérkezett pályamunkáiból a Szabadművelődés Házában. Székesfehérvár, 10 óra: Pati­kus inas szakkör a Szent István Király Múzeum Rendházában. Székesfehérvár, 11 óra: Meseerdő Bábszínház - Kacor király, zenés bábjáték egy részben, az Igézőben. Zene: Mocskonyi Gergely. Tavaly népszerű volt Fehérváron a felolvasómaraton, a folytatás sok jót ígér Fotó: FMH-archív ■ SIWiMialgrJTtl E-mail cím: szerkesztoseg@fmh.hu ; levélcím: 8003 Székesfehérvár, pf.: 16

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék