Evangélikus gimnázium, Felsőlövő, 1890

'jfexaa-jc^ü gillm ....‘11111.......Ii.i.nil.IHi..limn.mu..11,mi.,■■,in.............nimm........11 u 111 n m i in mi in .....n m mi 11 ni ii ii ii 111 ii n......in; HMD I!...... i i; I ii ! i: ii: ■ .. i ■ i. ■: i;: ■ i: i. li '-.I i:: . i i: l";:' I; ■; I'll I,: .|,i . 11 ■' , M111111:; 'ill l: 11111111111111111111 i 1 il 111 m 1111111111111111 i 111111M1II111IIIII111111111111111 l_l p ii ' felső-lövői ág. hitv. evang. nyilvános tanintézetek (tanitóképezde, gymuásium és reáliskola) az 1890—1891. tanévről. |i1ro0tamm bcr üffcittUííjcit eimna- Sdjuíimftalfcu p CGcrfrfm^cit (©eminar, ©ijmnaftunt unb 9iealfd)uíe) fúr ő a s § cß u C j a § r 1890—91. 1891. Nyomatott Schottisch Lajos könyvnyomdájában el s 6 - IE3 ör ö tt ­;c le tinim __________nini_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ii 111 ii I________I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék