Evangélikus gimnázium, Felsőlövő, 1891

imiiiniimniiinniiinnunnintnnnnmnmiiniinnmniiimtmiininnniiiminmniuiiininnmnmnmnminnnniiiiiiiininiinininiiimiuinm felső-lövői ág. hitv. evang. nyilvános tanintézetek (tanitókópezde, gymnasium és reáliskola) 1891—1892. tanévről, Jfelső-Eőr. Nyomatott Schodisch Lajos könyvnyomdájában. 1892. ríiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiuiiii liliiiiiiiiiiiilitiiMiiiiiiiiiiimiiiillllliiiilllUlinil

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék