Evangélikus gimnázium, Felsőlövő, 1892

'5^' • ■&&& ' ' ' i Í 3 I É A felső-lövői ág. hitv. evang. nyilvános tanintézetek (tanitóképezde, gynmásium és alreáliskola) g)K az 189293 tanévről. r o 0 x a m m be r offentlidien etiantj. ^i^ulanflalten ut (Seminar, ©ymnaftum unó Unterrealfctiuíe) fiit b a $ ® d) n 1 ja í) t 1892 93. T t Í<3Ls_ Felső-Eőr. Nyomatott Schodisch Lajos könyvnyomdájában. 1393. (II I k f é. ♦ i I ! 5WF I I k-7—rtx*'

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék