Evangélikus gimnázium, Felsőlövő, 1893

________■ ______ ______________________ íteííS AfiV* ÍM5r^Ir£i .SWftWftV iá ' v. í^j P h Se í-ü t ' „a tó' SS gi Sä M b jß m icr i l'­A felső-lövői ág. hitv. evang. nyilvános tanintézetek (tanitóképezde, gymnasium és alreáliskola) 2X> ww az 1893/94 tanévről. í-®-Ss r o a, r a m m bér öffentiiüjni mtig. ídjnUnllalten iu ilifrídjüfeen (Seminar, (Bvmnafíum unb Unterrealjcíwle) für 6 a s5 ^c^ut ja^r 1893/94. Felső-Eőr. Nyomatott Schodisch Lajos könyvnyomdájában. 1894. in ....mini................................................. !. 11" 11 .......■ i|iii::..!i;!i:in:i 1" 111":1: r i ■ i:­IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIlllllllllll £ g & tó*1 m 5 y B y B Sí 6 ,f~'r . K2 B á & ,.J T ^Tg Sí AS I5? fi? P p fiS >-* «2 m X ’ V. p © á i s& ’<7‘ 5 : _>_______________ m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék