Evangélikus gimnázium, Felsőlövő, 1896

j * * * ** * * * *'«MB ♦ ♦ • ♦ MM ♦ ♦ «MBM ♦ • MM * ♦ MMB • • MBB * ♦ «MM * ♦ «BMBD « • • • • ^MBBB • [-^ *:i! *R :$ *;ii-^:í *R I *R ' *R 'A 4 *R *R *R *R £g~; áC '!i Mr M£ Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr (£•3*? 3*® 3&® 5^5 3X® 33£® ®x® 5*® «f*® 3X® 33$® 3x® 3*® «X® 5*® 3^® 3*® 3X® 5*í® 3*® S)8® cr*® cr£® cr*® s^® (r*® <r^® 3*® cr*® s*® 3s® 35® s:» *R ""' ....................................^ '_s............. ‘ ‘ " ' *R *R +R *R :| '( t {\ th ______________!_______________________;______ ___ ia I ‘1 ; 1; k^rv-rs-r»--^----------\ © © ^ 1: í ♦R S * i « «' ^ :| «Ii! M ,1. « ij: « Ili Ä k f «.I. «ki « Síi !i! Ij! i't A felsőlövői á. h. ev. nyilvános tanintézetek (tanitőképezcle, gymnasium, reáliskola és nevelőintézet) '1 8q6[Q7 . évi y i y r o a r a m in •V i ■■ bcr \ ifmtitdp runug* SdjiilnnlMni ju (fktfdjíiljíit (Seminar, (Bvmnaftum, Healfdnüe u. penfíouat) füt bag! j|cí)uíjaí)r 1806 OZ. m*ar§E]S*'. 1897. Nyomatott Schottisch Lajosnál Folső-Eőrött. ►R «Zs> ÍíCs ^ V|C «4C Sí ® ® 9 r í 14 m 14 14 14 ■14 •14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 äx* szihs&s SJí S5S íiS 2JS i'K £& MÍ tó íii SK ÍK £55 ÖS íiS SS SSS SSS £K £& ÍÍ3 SSS £S .»y*) a^*> , 4c 4c 4c 4c 4c 4^ 4* 4* 4- 4^ 4* 4* 4- 4* ^c j*c j^c j*c j^c j*c j^c J*C JíC J*C J*C ^C ^C C*c

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék