Evangélikus gimnázium, Felsőlövő, 1918-1919

A felsőlövői ág. hitv. ev. főgimnázium Értesítője az 1918—19. és 1919—20. tanévekről. Szerkesztette: NÉMETH SÁMUEL, főg. igazgató. Értesítő az 1918-19. tanévről. Az 1918—19-ik tanévről a közoktatásügyi népbiztosság rendelete sze­rint Értesítőt nem volt szabad kiadni. A nagy drágaság most is arra kény­szerít, hogy főgimnáziumunk két tanévéről csak a legjelentőségesebb adato­kat soroljuk fel. A tanuló ifjúság. Az 1918—19-ik tanévben beiratkozott 279 rendes, 44 magántanuló, összesen 323; a magántanulók közül 38 leány. Legnépesebb volt az I. osz­tály 100 tanulóval, úgy, hogy párhuzamos osztályokat kellett nyitni. A tanu­lóknak ilyen magas létszáma a főgimnázium történetében még nem fordult elő. A tanulók közül 142 ág. h. ev., 119 róm kath., 1 gör. kath., 22 ref., 15 izraelita vallásu volt Anyanyelvre nézve 184 magyar, 110 német, 1 vend, 3 tót és 1 horvát. A beiratkozott tanulók közül vizsgálatot tett 299, ezek közül megfelelt 205, elégtelen osztályzatot kapott egy tárgyból 35, 2 tárgyból 25, több tárgyból 34. A tanári testület. Az 1918 19 tanévben 11 tanár tanított: Alexy Lajos, Graiziger Kor­nél, Harsányi Gyula, Kovács Jenő, Legányi Dezső, Németh Sámuel, Niko- demusz János, Pahr Alfréd, Putsch Alfréd, Stettner Marko, Wallner Ernő. Ezeken kívül hittanárok voltak: Palkó János róm. kath., Bajcsy Gyula ref., Blau Bódog izraelita hittanár. Tanított még mint bejáró óraadó tanár Nitschin- ger Pál ág. h. ev. segédlelkész. Balázs Lajos és Chodász Géza tanárok orosz fogságban voltak. Az 1917—18. tanévhez képest a tanári testületben az a változás történt, hogy Knöbel Ottó eltávozott tőlünk a kőszegi ág. h. ev. leánygimnáziumhoz, továbbá, hogy intézetünk Pahr Alfréd személyében uj rajztanárt nyert A tanév külső lefolyása. Az 1918 — 19. tanévet a rendes időben nyitottuk meg: szeptember 2., 3. és 4-én voltak a beiratások, szeptember 7-én az ünnepélyes évnyitó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék