Figyelő, 1997. május-június (41. évfolyam, 18-26. szám)

1997-05-01 / 18. szám

Eximhitel FIZESSE CSAK A KAMAT FELÉT! Az EXIMHITELT - megfelelő feltételek teljesítése esetén - belföldi gazdasági társaságok vehetik igénybe exporttermékeik, vagy - szolgál­tatásaik előállításának finanszírozására. Az EXIMHITEL akár az exportszerződés értékének 75%-a is lehet, 100 millió forint devizaösszegig. Az EXIMHITEL futamideje 18 hónapig terjedhet, kamata 2%-kal haladja meg a hathavi (DM, vagy USD) átlag bankközi devizakamat mértékét. A futamidő első hat hónapjában a hitel- felvevő 50%-os kamattámogatásban részesül, így csak a kamat fele terheli! <$> EXIMBANK MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK RT. EXIMBANK Rt. H-1065 Budapest, Nagymező u. 44. Információk: 269-0580 1997. május 1. JJfTelö 3 12 MILLIÁRDOS ÁLLAMI GARANCIÁT VÁLLALT a kormány a Postabank egyes, meg nem nevezett befektetéseire. Amennyiben a garanciát lehívják, akkor a Postabank nagyobb tulajdonosai (az Österreichische Postsparkasse kivételével) később visszatérítik en­nek összegét az államnak. NINCS EGYEZSÉG A NYUGDÍJREFORMRÓL. Az Érdekegyezte­tő Tanács szakbizottságában még jócskán voltak ellentétek a kor­mány és a szociális partnerek között a parlament elé beterjeszten­dő öt törvényjavaslatról. Ezek után a kormány is továbbgördítette az ügyet, mondván: az ÉT újabb plenáris ülése után tárgyal a ter­vek véglegesítéséről. REÁLISNAK TARTJA 1998-RA A 13 SZÁZALÉKOS INFLÁCIÓT a gazdasági kabinet. Ennek érdekében olyan bérmegállapodást tartana szüksé­_ _ ^ _ ■ gesnek, amely Kormányzati srs tó átlagkereset- növekedést ten­11 ne lehetővé. A m _ m _ kormány a ter­RMICyf |u vek szerint még 1111 Oft % I V%C1 az első félévben bejelentené a jö­vő évi hatósági árakat. A gazdasági kabinet három inflációellenes programváltozatot terjeszt a kormány elé, de vélhetően eleve a kö­zéputas, 13 százalékos inflációt megcélzót tartja befutónak. MÉRSÉKELI LAKÁSHITEL-KAMATAIT AZ OTP. A lakáshitelek túlnyomó többségét kezelő OTP az április eleji 2 után július, illet­ve szeptember elején újabb átlagosan 2 százalékkal csökkenti ezek­nek kölcsönöknek a kamatait, és az év vége felé újabb mérséklést helyezett kilátásba. ELFOGADTA A NAP ALAPTÉZISEIT az agrárkerekasztal. A hét végi tárgyalásokon a nemzeti agrárprogram (NAP) tartalmáról a kormány, a parlamenti pártok és az agrár-érdekképviseletek által elfogadott 15 pont többek kö­zött az agrártermelés 3,5 szá- AZ AGRÁRTÁMOGATÁSOK zalékos növekedését, a GDP ARÁNYA A GDP-BEN 2,5 százalékát kitevő támoga- 1 g Százalék tási keretet és a támogatási 1 ? rendszer 1998-ig történő áta- 1.7 £ lakítását tartalmazza. i,6 ju VÁLTOZÁSOKAT HOZOTT \ A BÉT KÖZGYŰLÉSE. Majd 1,5 \ j \ kilenc óráig üléseztek a Buda- pesti Értéktőzsde tagjai, ami- ’ 1,4 nek eredményeként abban ál- 1,3 a—0' lapodtak meg, hogy a tagok 1’ forgalmuk arányában szavaz- 1,2 ~g2~ '93. '94. 95. '96. hatnak majd. Nőttek a tőzsdei j Forräs:KSH díjak, és változtak a kereske­dés feltételei is. A BÉT a tavalyi évet 1,3 milliárdos mérlegfő­összeggel és 148 milliós nyereséggel zárta. KILENC VOLT ÁLLAMI GAZDASÁG ELADÁSÁRÓL dönthet a kormány az elé terjesztett privatizációs koncepciók alapján. Az egyik szerint 25-75 százalékos részesedésükért indulhatnának harcba a dolgozók, a helyi önkormányzatok és a beszállítók. A má­sik értelmében az 50 százalék mínusz egy szavazatért versenghet­nének ugyanők és a pénzügyi befektetők. INDUL AZ INGÓJELZÁLOG-NYILVÁNTARTÁS. Május elsejétől ennek alapján lehetőség lesz arra, hogy ingóságokra is jelzálogot jegyezhessenek be a közjegyzőknél, és ennek közhiteles nyilvántar­tásába bárki betekinthet. Áz ingójelzálog lehetősége elvileg növel­heti a bankok hitelezési hajlandóságát, azonban a pénzintézetek egyelőre óvatosan nyilatkoznak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék