Figyelő 21. (1886)

Szalay Gyula: Feleletek Petőfi Sándor "A királyokhoz" című költeményére

ooo FELELETEK PETŐFI SÁNDOR „Ä KIRÁLYOKHOZ“ CÍMŰ KÖLTEMÉNYÉRE. Három, már-már sárguló lapot őrizek, mint emléket dicső- ségteljes szabadságharcunk szomorú napjaiból, melyet a hű kezek a nyomasztó katastropha után bekövetkezett időben ezernyi ret­tegéssel is megőriztek. Az egyik : a magyar szabadságért lángoló Petőfi „A királyokhoz“ című költeménye, melyet a Petőfi költe­ményeit kiadók gyűjteményeikből sokáig kihagytak az akkori viszonyok miatt. E költemény míg egyrészről a szenvedélyes nép szíves fogadtatásában részesült, más részről nem hiányoztak olya­nok sem, kiknél erős hangja visszatetszést szült. E visszatetszés­nek eredménye a másik ,két lap: egyike higgadt, s másika szen­vedélyes hangon írva. Érdekességénél fogva álljon itt mind a három : A királyokhoz. Azt adok, mit vajmi ritkán kaptok, Ti királyok, nvilt őszinte szót; A hogy tetszik, köszönjétek meg, vagy Büntessétek a felszólalót. Áll még Munkács, áll az akasztófa, De szívemben félelem nem áll . . . Bármit mond a szemtelen hizelgés, Nincs többé szeretett király 1 Szeretet . .. hah, ezt a szép virágot Tövestül kitéptétek ti rég, S kidobtátok azt az országútra, S ott átment rajta a szekérkerék, A mely megtört esküvésitekkel Megterhelten világszerte jár . . . Bármit mond a szemtelen hizelgés, Nincsen többé szeretett király! Csak tűrnek már titeket a népek, Csak tűrnek, mint szükséges roszat, S nem szeretnek . . . odaförn az égben Megszámlálták napjaitokat. Majd halljátok a nagy itéletszót Attúl, a ki mindenkit birál . . . Bármit mond a szemtelen hizelgés, Nincsen többé szerete tt király 1 Föllazítsam a kerek világot, Föllázítsam-e ellenetek, Hogy a dühnek Sámson-erejével Milliónként néktek essenek?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék