Figyelő 27. (1889)

182. füzet. XXVII. kötet. 1. füzet '7“ 1 J c> bb iiemjelerlff FIGYELŐ. Irodalomtörténeti Közlöny. SZERKESZTI ABAFI LAJOS, 1889. JUNIUS. TARTALOM; Atilla mint tragikus hős, Vende Ernőtől. — Zrinyiászunk Tasso és Vergil világításában, dr. Cserép Józseftől. — Báró Jósika Miklós élete és munkái, Szaák Luizaiol — Garay János élete és költészete, Jakab Ferenctöl. — Petőfi életéhez. Koroncy Imrétől. — Obern.vik Károlyról. Kovács József­től. —• Kovács Pál kiadatlan versei, Koltai Virgiltől. — Tompa népregéi és népmondái.S. Szabó Józseftől. Kazinczy Ferenc levele Patav Sámuelhez, Egervári P. Ödöntől. — Fogarasi Nagy’ Pál. Koncz Józseftől. — Iroda­lomtörténeti repertórium, id. Szinnyei Józseftől. ' BUDAPEST. Kiadja AIGNER LAJOS. A „Figyelő“ havonkint egyszer jelenik m , "us és augusztushó kivételével. Előfizetési ára : egész évre 8 frt, félévre 4; egyes füzet ára 1 frt. Evnegyedes előfizetés el nem fogadtatik. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Zsibárus-utca 1. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék