Film Színház Irodalom, 1941. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1941-07-04 / 27. szám

Nyaraljunk Erdélyben Felvilágosítások az.összes erdélyi fürdő- és üdülőhelyekről minden IBUSZ irodában. Központi Menetjegyiroda Budapest, V., Vigadó-tér 2. Autobus Tours Budapest, V., Vörösmarty-tér 8. SIÓFOK CinmK Sió, HULLÁM, KÖZPONTI Vt\ SZÁLLODÁK ÜZEMBEN érdeklődés :Kellemes pihenés Budapesti iroda: Váci-utca 27 _ _ _ , _ x ___ T . 380-114. Siófok, Telefon I SpOTtOK, SZOrakOZaS szálloda és étterem Modern folyóvizes szobák. Leg­kiválóbb inagyar, francia konyha Fürdőszobák! Garage! Minden este zene és tánc! Telefon: 54 HÉVÍZ Cursalon éttermeiben Hévizén a Ferenczi Test­vérek vezetése alatt álló minden este Balázs Kálmán cigányzenekara muzsikál, Kékes Irén énekel. A Cursalon Grilljében Szabó Kálmán világhírű jazz hármasa játszik, Szabó Géza énekel. — Este 9-tcíl 2-ig nyitva. — ÍTelefonszám: Hévíz 3. FRIEDRICH SZÁLLÓK bányai Mária énekel BRi BALATONALMADI A BUDAPESTI DEBRECEN-ETTEREM NYÁRI ÜZEME 8alatonal™dí HUNGÁRIA SZÁLLÓ Folyóvizes, erkélyes szobák * Fürdőszoba • Híres konyha Szobafoglalás Budapesten: telefon 425-985 [ FÉNYES CIRKUSZ. Nagy megnyitó műsor (4, 8). ] MIT JÁTSZANAK A MOZIK? IV., Petőfi S.-u. 6. Tel.: 181-2«. Az első orosz harctéri felvételek. Németország légihadereje. A kassai bombatámadás. Rajzos híradó Orosz­országról. Magyar, Ufa, Luce és Fox híradók. Színes rajzfilm. Folytatólagos egyórás előadások. 10—24 óráig. Károly király-út 3. Tel.: 422-722. Uj hold. Jeanette Macdonald, Eddy Nelson. Magyar és Ufa híradók. Elő­adások: V*4, Vs6^ V*8. V*10; vasárnap V*2-től. Az első előadás mindennap mérsékelt helyárakkal. ClWOl Baross-tér 32. Tel.: 134-337. Igen vagy nem. Híradók. Előadások kezdete: hétköznap: 4, 8, 8, 10; szom­bat, vasárnap és ünnepnap 2-kor is! CITY FILMSZÍNHÁZ V., Vilmos császár-út 36—38. Tel.: 111—140. 2 hétre prolongálva! 2 film egy műsorban! Veszélyes uti- társ. Kanada ördöge. Híradók. ’Aß, */i8, s/il0; szombat, vasárnap és ün­nepnap s/<4-kor is. nftlXIITft VI!., Erzsébet-körút ‘ i3 Tel.: 222-409. Az első orosz harctéri felvételek. Németország légihadereje. A kassai bombatámadás. Rajzos híradó Orosz­országról. Magyar, Ufa, Luce és Fox híradók. Színes rajzfilm. Folytatólagos előadások it—24 óráig. Hűtött nézőtér. PALACE FILMSZÍNHÁZ 6. hétre prolongálva. Manderley-ház asszonya. (Joan Fon­taine, Lawrence Olivier.) Magyar vi- iághiradó. Előadások: V*5, 7, V*.10. Az első előadáson mérsékelt helyárak­RADIUS Nagymező-u. 22—24. Tel.: 122-698. Lesz ami lesz.. . Ania Suli, Haj- raássy Miklós. Híradók. Előadások kezdete hétköznap: 1/s6, */483 */*i0; szombat, vasár- és ünnepnap */«4-kor Rákóczi-út 70. Tel.: 224-443. 2. hétre prolongálva. ^ Feketeszárú cseresznye. Cigarettafüst. 11, 1, 3, 5, V*8, V*10. R Grzsébet-körút 45. bheq \ ] Hollán-u. 7. (Szent 1 István-körútnál.) Te­lefon: 111-994. Mazurka. Pola Negri. V*6, */í8, ‘/*10; vasár- és ünnepnap: Vt4, 1/s6, Va6, VslO. 1YM P1 fi Erzsébet-körút 26. sz. Telefon: 423—188. Kék madár. 11, 2, 4, 6, 8, 10. óvni fi flPQLLw Telefon: 222-002. Lützow sasok. Kisérőmüsor. Híradó. Előadások kezdete hétköznapokon: ‘/d>, l/t8 és VtlO órakor. Szombat, vasár- és ünnepnap: 4, 6, 8 és 10 óra­kor. J á filmszínház CaLa Teréz-körút 60. Tel.: 114-411. 114-510. 2. hétre prolongálva. Eszményi asszony. (Charles Éoyer.) — Híradó. — Előadások kez­dete: V16, V*8, VélO; vasár- és ünnep­nap 3-kor is. Nyitott tető! S Akácfa-u. 4. TUDIO (Nemzeti Színház mel­lett.) Tel.: 225-276. Gibraltár. Előadások kezdete minden­nap: V*4, Vt6, */í8, V2IO, vasárnap V*2-kor is. Az első két előadás mér­sékelt helyárakkal. BALATONBOGL AR P-ért nyaralhat a NEMZÜTI SZAl.I-ÓBAN. 3 étlap- szerinti étkezés, folyó vizes szoba, in­gyenes fürdőkabin- és strandhasználat 6 IRIS-PENZIO VICH MIKLÓS^ Tel" 22. Közvetlen a Balaton partján, modern, folyóvizes szobákkal. Saját kiépített strand. PROSPEKTUS! Vas­át] állomás: szem. von. Boglár felső; gyorsvonat Boglár BALATONFÖLDVÁR Fürdőigazgatóság .szállodái Kupavezér Zrínyi * Bendegúz Mérsékelt árak! Újonnan átalakítva! BALATONSZÁRSZÓ Dr. MŰNCZER GYERMEKÜDÜLŐ Orvosi vezetés. Hízó-, nap- és diétás kúrák. 4—16 éves fiúk .és leányok részére. Sport. Vili.évfolyam. Érdeklődés ; Budapest, Nép- színház-u. 47. T.: 144-177 és Balatonszárszón fté őitliíttíkiiálíiiic pálmakertje XII., Bors-U. 3. T. 153-024 Cigányzene KETTER ÉTTEREM és söröző XI., HORTHY MIKLÓS-ÚT 48. «. Telefon : 468-522 Gyönyörű kerthelyiség — Cigányzene _____________KAVEHAZ S zenzációs jazzműsor. Gyönyörű dunaparti terrasz. Szent István-park lO. Pozsonyi-út 36,sz. Telefon; 493-726 G UNDEL VEZET! a Szt GELLÉRT szállóban és az ÁLLATKERTI vendéglőben ételével, Italával, figye.mességével napokon a »Papp naiasztanya« sjesüs készített birkagulyása éppen olyan különleges­ség, mint az Európaszerte ismert szálkanélküli hala. — Tulajdonos főz! Kispest, Petőfi-tér 6. szám (Városháza előtt).____________Telefonszám : 147-150 H étköznap is ün- * Will/ pompás népi hangulat a llfsllUll éttermében I, kér., Attila-körút 22. szám. Telefon ; 150-769 Kéményseprő -ben Apéna-üt 10 6 * Zene! * Tánc! MAGYAR FALU VARIETÉ TELEFoTh 1143-072 Műsor. Tánc. Hangulatos zene. — 9—2-ig nyitva. — Polgári árak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék