Film Színház Irodalom, 1941. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1941-08-15 / 33. szám

Hollywood legújabb kosztüm-ék szer- kreációi már láthatók JOLIÉ dkvat- ékszerbolt (IV., Kígyó-utca 4—6.) kiraka­taiban. Tündéiden gyönyörűek ezek az amerikai ékszerek. A brossok többféle aranyszínű foglalatban, rubin, smaragd, balettokkal és tenyésztett gyöngyökkel vannak kombinálva. Ugyanilyen gyö­nyörű összeállításban készülnek karkötők és colliék; az utóbbi újra nagyon divatba jött. A mi hölgyeink nagyon kultiválják a valódi ezüst virág-, vagy állatformájú markasittűket, a hozzávaló fülklipsszel, mert ezeket úgy a délelőtti soopiugolás- hoz, mint cocktailhoz és színháziba is hordhatják. Soha nagyobb divat nem volt az ékszer, ami érthető is, mert a mostani egyszerű ruhákon nagyon jól hat és főleg nagyon szépít. Tenyésztett gyöngyökben a cégnek még mindig nagy választéka van. Ha van olyan clivathölgy, akinek még nines, az sürgősen szerezze be annál is inkább, mert egy ilyen gyö­nyörű tenyésztett igazgyöngysor örök érték. Jolié szívesen bemutatja és taná­csot ad a kiválogatásnál. Szentistváni ajándékkedvezményünk egy pár leg­újabb amerikai szőlőfürt-f.ülklipsz, 7.— P. A Kormányzó Ür és a Föméltóságú Asszony végignézte a »Három a kislány. keild esti előadását lEscher felv.) Pesten vannak már a Gyöngyösbok- rétások. Az erdélyi bokrétások első útja a Halászbástyára vezetett (Kántor felv.) Próbálnak a kolozsvári Nemzeti Színházban. Tóth Elek, Táray igaz­gató, Kamarás Gyula és Kencsscy rendező (Fotofilm felv.) DAL Ha majd a nyár végén mégegyszer utamba tévedsz S kezemnél fogva sétára viszel a múltba — Ha majd lecsitult lázak után Higgadt szavakra térünk S az illő esti szél harasztot űz nyomunkba; — Akkor beszélni kezdünk s elmondhatjuk egymásnak, Hány szerelmes órát — csókot adtunk — másnak . . . Kopóként hányszor futottunk ispiláng­kaland nyomán S hogy eljött utána egy-egy borús délután. És vallomás — csillogó pohárba kevert ital. Aztán egy vágy-húron elpengett, Szivünkön átrezgett, sóvár nyáresti dal. S így mesélgetve majd, tovább kullogunk. Ki tudja, akkor mire is gondolunk? Fáradtan, reccsenő gallyakra lépünk — Hogy egymást is szerettük, — erről Még akkor sem beszélünk. Lassan lazít majd egymásba kulcsolt két kezünk S a keresztúthoz újra visszaérkezünk. Valami régi dalt dudolunk majd magunk elé S elszéledünk külön irányba újból, ldegen utakra — észak és délfelé... Zombory Mercedes * A Kormányzó Ür a kenderest hősi em­lékmű leleplezése alkalmából személyesen nyújtotta át Sorg Antalnak, a mű alkotó- iának, legfelsőbb elismerésének jelvényét, KERESZTELY hírneves zongoraterme VILMOS (SÁSZÁRŰT 66 JléfyíM ztutqacáit leqalc&ólíau. céndeice. u.! Csalódás sohasem érheti! Nyaralási hírek: Laky Dezső közellátási miniszter Balatonalmádiban tölti nyári sza­badságát. Szász Lajos titkos tanácsos, aki emberfeletti munkabírásáról nevezetes és aki már két éve nem volt szabadságon, a legteljesebb visszavonultságban Balaton- Iellen, sógora villájában tölti szabadságát. Lázár Mária marosvásárhelyi szereplése után három hétre Szonátára ment nyaralni. Ugyancsak Szonátán nyaral Titkos Ilona, aki azután elutazik rokonaihoz Kolozs­várra. Kozma Miklós, Kárpátalja kormány­zói biztosa a Svábhegyi Szanatóriumban tölt néhány napot. Kiss Manyi szabadságát szülői házában, Zágonban tölti el. Andorba Rudolf vezérőrnagy, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter Bélát elegen üdül. Erdélyi Miéi augusztus végén utazik Szo- vátáru. Huszovszky Lajos, Cselényi Pál és Meixner Emil kormánypárti képviselők, valamint Knob Sándor képviselő, a GyOSz igazgatója, Balaton földváron nyaralnak, * Kiss Ferenc első szerepe a Nemzeti új szezonjában a »Piros bugyellárisz-ban lesz * Róna Zoltánná, a Fővárosi Operettszinház népszerű súgónőjén súlyos műtétet hajtott végre a Rókus-kórház kitűnő professzora, Dr. Ceyda-Pommershevrn Ferenc, akinél Hmithy Hanna és Gombaszögi Ella szemé lyesen jártak el. hogy kedves *sugicá*-jn kai megmenthessék ^ Ay, Extra nyolc évvel ezelőtt mindössze kísérletként indult el útjaira. A cigarettaV között is típusokat különböztetnek meg a cigaretta ínyencei. Az Extra, ha család­fáját kutatjuk. tehetséges unokaöccse a Metnphisnek. Sikerét nemcsak nőm pás anyagának, jó formájának köszönheti, ha­nem annak a körülménynek is. hogv vala­milyen finom és el nem odázható rágvui- tási kényszer teszi kívánatossá. Most ez utóbbi tulajdonságát fokozzák is. Szent István napjára úgy határoztak a cigaretta- készítés nagymesterei, hogy külön töltésben kerüljön forgalomba. * Szilágyi László augusztus végéig marad Tihanyban, ahol két színdarabot fejez be. Húsz és egynéhány évvel ezelőtt a román karhatalom kergette ki a kolozsvári színház­ból a magyar színészeket és nézőket a »Hamlet« előadása alatt. Mint Kolozsvárról írják, a megnyitó díszelőadáson most is a »H amiét €-et fogják játszani, mégpedig a második felvonástól kezdve, ahol annakide­jén abbamaradt az előadás .. . — Szervusz, angyalom, jaj, de csinos vagy. Hova sietsz? — Randevúm van a férjemmel Keresztély zongoratermében, tegnap kiválasztottam egy gyönyörű kis zongorát. Nagyon olcsó, nem hagyom, hogy más elkaparintsa előlem. — Na és csak ez az egy zongora van Keresztélynél? — De­hogy, angyalom, most még óriási válasz­ték van, de nekem ez tetszik. — Szervusz, angyalom, rohanok, délután telefonálok. * Elkezdték Berlinben forgatni M ur át i Lili főszereplésével az »Igen vagy nem« című Vaszary-filmet. Az egy hónapja kint tartózkodó sztárunknak eddig várakozással és a próbafelvételekkel teli el az ideje Előreláthatólag csak szeptember közepén jön haza. * Kői kalap Friedmann-tól, VI.. Király-u. 10. szám. * Szent István napján szép magyar esküvő lesz a szlovákiai Izsében, az egész ottani magyarság részvételével. Fényes Lóránd-, Fényes Szabolcsnak, a kitűnő fiatal zene szerzőnek és Rainiss Ferencné, Fényes An­nusodnak a fivére vezeti oltárhoz nemes Bujanovici Évát. Strandra DR. MORISSON SZŐRTELENÍTŐ DEPILATOR

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék