Film Színház Irodalom, 1941. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1941-08-01 / 31. szám

HEGEDŰJE FF AZ 0 GRID BERGMAX, az 1941-es év nagy hollywoodi felfedezettje hajlik gyen- LESLIE HOWARD megejtőhangú hegedűje fölé. Simogatja, becézi, z »Ö« hegedűje-Tanuljuk meg Ingrid Bergman nevét jól, mert az j szezon „első nagy , filmjében, melynek címe »INTERMEZZO«, már a legnagyobbak között fogjuk ünnepelni mTi (Foto .Mester-film) HARMONIKA HANGVERSENY A CIRKUSZPARADEBA Augusztus elsején vadonatúj műsort mu­lt üt he a Fényes Cirkusz, Budapest első- Iszámú nyári szórakozóhelye. A világ leg- I nagyszerűbb artistaesodái vonulnak fel a ICirkuszparádéban, de a nagy parádéban ■ speciálisan mngyarizü szám is szerepel: Tabányi Mihály harrnonikaművész, az orszá­gos harmonikaverseny győztesének művész- kvartettje, Gillian Henny, Eröss Éva és a kis Koltai Sanyi ka, a Nemzeti Színház tagja. A legremekebb slágereket ők szál­lítják most majd a nyári Budapestnek. MIT MONDANAK A CSILLAGOK? A gyorsan változó divatok között van egy, amely ugyanolyan népszerű volt az ókorban, a korai középkorban, mint. a mai modern világban. A fodrok és csipkék le­koptak a ruhákról és megint visszakerül­tek, a krinolin elment és feltámadt, vsak a misztikus tudományok, a tenyérjóslás, jö­vendőmondás és az asztrológia izgatta min­den korban egyaránt az emberi, érdeklődést. A leywisztikusabb, legrejtettebb mindegyik között az asztrológia, a, csillagjóslás, hiszen azokat a titokzatos összefüggéseket kutatja, amelyek az ég csillagait hajtó erők és az emberi sorsok között rejtőznek. A népszerű T a r k a-B a r k a k ö n y v t á r legújabb füzete, a »Mit mondanak a c s i 11 a g o fc« élvezetesen és mégis a leg­komolyabb alapossággal számol be a csil­lagjóslás történetének jelentős állomásai ról, jelenlegi állásáról és korlátlan leh<‘tő ségeiröl. Kimutatja. hogy tudományosan rég megcáfolt ellenérv, mintha a csillag jóslás babona volna, hiszen nemcsak a leg nagyobb történelmi nevek foglalkoztak vele. de napjainkban is valóságos röneszánszon megy át ez a különös, érdekes és nem min­dennapi tudomány, hogy ha úgy tét szik, művészet. Az érdekes könyvecske nem kerül kereskedői forgalomba, csak zárt példány számban, a Film—Színház- Irodalom olvasói és előfizetői részére kap ható. Előfizetők 40 fillér, példányszárnon- kénti vásárlók négy könyvszelvény és 40 fillér ellenében igényelhetik kiadóhivata­lunknál.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék