Film Színház Irodalom, 1941. július-december (4. évfolyam, 27-52. szám)

1941-08-01 / 31. szám

fjß ** /S . / rEzen a héten MEDGYASZAYl VILMÁNÁL tartottunk inspekciót | a margitszigeti Sza hadtéri Színpad nyári I deszkaöltözőjében. E sorok írója különös | áhítattal kopogtatott be a magyar Yvette ] ltuilbcrt Budapest egykori ).Vimi<-jéuelt öltözőajtaján, nemcsak azért, mert az egyet­len és utolérhetetlen Mimi annyi sanszón­jával csalt annakidején könnyeket a sze­mébe, de azért is, mert első színpadi művének, a »Szerződés« című kis színpadi já­téknak annakidején Medgyaszay Vilma volt a női főszereplője. Akkor is háború volt a világban, mint most, csak az ifjú írónak csillagok ragyogtak a szemében és aranycsillag ragyogott a paroliján is, amikor hadnagyi uniformisban oly elfogó- dottan kopogtatott be a nagy Mimi selyem öltözőjébe, az akkori Andrássy-úti Modern Színpad-kabaréba. Nagy siker volt, óriási siker s ez a siker örökre el jegyezte a had­nagy urat. a betűvel, masztix-szaggal, nyomdafestékkel, — a színes drapériák és fényes reflektorok forgó, lángoló világá­val __ — Csak Mimi, Medgyaszay Vilma nem öregedett meg. Még telve a szívom ha mngvirág-hangjának csilingelősével, amint éppen az imént oly bájos gráciával éne­kelte el odafent a színpadon az »Árva a hrte, vines kaenods« című dalt s tipegő | galambként emlékeztetett fehérparókás régi szerepeire, amelyeket mindig olyan elősze­retettel játszott. — Mit csinál, hogy él, drága Mimi? — ... Csak él az ember .. . —- Pe az Isten szerelmére, a dalt csak­nem hagyta el hűt len ült... Nem. Otthon állandóan énekelek. Hugo I IVolff-nak a dalait szeretem mostanában | legfőképpen, azokkal foglalkozom s gon- I dolok arra, hogy egy őszi koncerten be | is mutatom őket a pesti közönségnek. — No de, Mimi drága, — a régi dalokat kellene újból előadnia. Azokat úgy szerette | a közönség. Azokat a kis drámákat, szép­séges balladákat, kis vidám sanzonokat... | — Persze, nem hagynám ki azokat sem. Oly időálló maradt valamennyi! Tndja, I azokat igazi költők és zeneköltők Írták, j akik szivük egy vércseppjét. a lelkűknek valamilyen igazán élő hangulatát varázsol­ták dalaikba, — mert akkor a dal sem készült futószalagon, — mint azóta ... „.Gratulálok Miminek Tseliöll mama ala­kításához és szomorúan hallom tőle, hogy férje, Horváth Henrik, a kiváló költő és műfordító milyen nagyon beteg már hosszú hónapok óta. És Mimi úgy szeretne egy kis egészséget összeénekelni számára, de a sors, sajnos, kiszámíthatatlanul mostoha, nem lehet tudni, hogy mikor nyújt módot és alkalmat a nagyszerű Miminek, hogv egy kis egészséget varázsolhasson egy szereppel, vagy egy játszási alkalommal aj beteg párja életébe ... GÉPJÁRMŰVEZETŐ tanfolyam Úrvezetők részére autó-vezetési gyakorlatok óránként is Teréz-höníkt 7* Teí% 224-862 Strandra DR. MORISSON SZŐRTELENÍTŐ DEPILATOR TARKA­Harsányi isolt pár napot töltött D ajkon ich Ferenc Balatonboglár mel­letti birtokán. A házhír és felesége, G a ú l Franciska jóvoltából remekül érezte magát | a meghosszabbított vikenden az író és még dolgozott is új regényén. * Lázár Mária Erdélyben nyaral, de össze- I köti a hasznost a kellemessel és megkeresi I a nyaralási költségeket. Marosvásárhelyen I fel is lép egy Vaszar'y-darabban. * Szörényi Éva nyaralásra is magával vitte I német tanárnőjét. Naponta órákat tanul, hogy augusztus végén tökéletes nyelv­tudással jelenhessen meg a belini felvevő- I gép előtt. * Szeretettel várja önt élelmiszer ellené­ben is a Tepláitifizky Pensio, IV-, Bécsi-u. 1. * Zimonyi Márta, a Magyar Színház fiatal \ színésznője, szombaton, augusztus 2-án tartja esküvőjét a jaki kápolnában Szent- I iványi Bélával. * Augusztus tt-én kezdi meg a Madách I Színház a próbákat; a Fővárosi Operett- I színházban az első olvasópróba augusztus 16-án lesz. * Dohnányi Ernő háromhetes pihenésre el­utazott C irkvenicába. * Nagy munka folyik a Magyar Golf Club I svábhegyi pályáján. Az augusztus 2-án kezdődő vegyes páros versenyre készülnek [ nagyban a golfsztárok. * Noel Coward, a világhíres angol színpadi | szerző Ausztráliában és Ujzélandban tar­tózkodott, majd onnan az Egyesült Álla­mokba utazott. Az újvilágból egy élelmiszer­szállító hajón tért vissza Londonba. * James Stewart, a Budapesten is jól is­mert film-amorozó katona left. A Metro j ezt a bevonulást különböző reklámokra használta fel. A hadügyminisztérium felszólította a filmvállalatot, hogy Ja­mes Stewirt »közkatonának« semmiféle reklámot ne csináljon, mert ez ellenkezik a katonai szabályzattal. * Honnan vetted gyönyörű kalapodat? — kérdi a hölgy barátnőjétől. — »Budapest kalapdobozából«, Friedmann cégnél, VI., Király-u. 10. Fiók nincs, feleli amaz. — És ha tudnád, milyen olcsón! * A Paramount filmet készít Houdiniröl, a híres bűvészről, aki a varázslók királyának nevezte magát a plakátokon. * ___ S onja H ennie egyetlen riválisát, Vera \H r ub a korcsolyázóbajnoknőt és filmszí- nésznöt kiutasították az Egyesült Jllamok- | ból, mert lejárt a tartózkodási engedélye. A hír megjelenése után 2500 amerikai férfi | jelentkezett a korcsolyabnjnolcnönél és fel- | ajánlotta, hogy elveszi feleségül. * Múlt számunkban két »Tarka-Barka< I filmliirt összkevertünk. 1. Nagyiványi Zoltán, akinek több nagysikerű regénye jelent meg, »Sárga Kaszinót e. olaszul is megjelent regényéből eredeti filmsziizsé ké­szült. A forgatókönyvet is maga a szerző készíti. Nagyiványi azon kevés magyar írók közé tartozik, aki tökéletesen beszél arabul és a Távol Keletet jól ismeri. »Ide­genlégiótól a Szovjetunióig« c. műve egye­dülálló munka a magyar Irodalomban. 2. Babay József *Ur ir...« című f ilmkönyvét ,i Palatínus Film készíti el még augusztus havában. Ennek a filmnek a főszerepét fogja játszani Bulla Elma. Egyed Zoltán ’Báráckt. című regénye a jövő szezón folyamán bemutatóra kerül az gyik előkelő fővárosi színház színpadán. Fendrik Ferenc dramatizálja... * Rózsahegyi Kálmán növendékei közül Galetta Ferenc társulatához szerződött Loy Sári, Horányi Herta, Szolra Péter, Kőszegi Géza társulatához Vajka Pál. Homokai Pál­hoz pedig Németh József. Jlövidesen magyar film készül Moliére »A fösvényt című vígjátékából. Zalabéri Hor­váth Játws a film producere. * Sok bosszúságra adott okot eddig, hogy a rúzsrudaeskát tartó tok az első rúd elhasz­nálása után rövidesn használhatatlanná lett. ötletes módon segít ezen a Florette rúzskészítiuények ügyes és szellemes tokja, mely nemcsak ízléses külsőt, de elpusztít­hatatlan tiAdósságot is kölcsönöz a kitűnő ajakrúzsnak. Nemcsak szép és változatos tehát a í’lorette rúzs, hanem tartós és praktikus is, ami nem kis előny a mai időkben. * Hollywoodból kaptak levelet e héten Bánlcy Vilma szülei. A volt filmsztár, amióta hangos a film, nem játszik, de azért film nélkül is excellált: megnyerte a film fővárosának amatőr golf bajnokságát. * Egy dunaparti nagyszállóban játszódik le Békeffi István »Három csengőt című filmje, amelyet Podmaniczky Félix rendez. Az egyik női szerepét a rendező felesége, P. Bilinszky Ibolya játssza. A film felvételéi már megkezdték. * Hans Meissner, a frankfurti színházak fő- intendánsa a nyár egy részét Németh An­tal vendégeként Magyarországon tölti. Né­meth Antal augusztusban adja vissza a lá­togatást feleségével, Peéry Pirivel együtt. * Jávor Pál, akinek a mull héten a Rádió bemutatta egy hangjátékát, egész estét be­töltő operettet fejezett be. * A tatai Esterházy-parkban készülnek Mó- ticz Zsigmond »Kerek Perhon című filmjé­nek külső felvételei. * Szabó Lőrinc átadta Németh Antalnak, a Nemzeti Színház igazgatójának legújabb Shakespeare-fordítását, a »Troilus és Cres- Sidát-t. * Táray Ferenc, a kolozsvári Nemzeti Szín­ház igazgatója megvásárolta Rimszkij- Korzakov any kakas« című operájának jogait s a dalművet a télen Nádasdy Kál­mán fordításában be fogja mutatni. * A Városházán most sokan kíváncsiskod­nak, hogyan lehelne megtekinteni az új Központi Városháza és környéke tervraj­zait és makettjét. Ezen a terven ugyanis jól látható, hogyan akarják elhelyezni az Erzsibet-téren, it mostani Nemzeti Szalon helyén az élntendö Nemzeti Színházat. Az új Nemzeti Színház főfrontja a Vilmos császár-út felé nézne (persze a mostani Marokkói-udvar már régen nem lenne a helyén), szinészbejárója és hátsó frontja pedig a Bálvány-utca felé. Elegáns úri illat Smart levendula Ilyen még nem volt! Sezlón 55, rekamié 98, kanapé-fekamié 112 P Készítő: V.# Hol Ián-utca 41.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék