Film Színház Muzsika, 1959. január-június (3. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-30 / 5. szám

Tegnap (új magyar film) Május 1. (Mártírok útja SS.) * n7, f9, Uránia (Rákóczi út 21.) 15, h7, #, vas. £3-kor Is, Felszabadulás (Flórián tér 3.) 14, hS. 8, Alkotmány (Újpest) £4, h6, 8, Munkás (Kápolna u. 3.) 14, h8, 8, Tátra (Pest­erzsébet) 4, n7, 19, Hunyadi (Kispest) 14, h6, 8 (széles­vásznú). A ml kis családunk (nyugatnémet Ilim) Kossuth (Vád út 14.) 4. n7. 19, Alfa (Kun Béla tér 3.) 14, h«, 8, Vörösmarty (Üllői út 4.) csak délelőtt 110, Ili, h2, Művész (Lenin krt. 88.) csak délelőtt 1U0, 12, n3, Madách (Pest­lőrinc) n8, IS, szombat—vas. 3-kor Is. Ház a sziklák alatt (magyar film), 18 éven felü­lieknek, Puskin (Kossuth L. u. 18.) prol. 15, h7, 9. Idegen­ben (jugoszláv film) Művész (Lenin krt. 88.) 15, h7, 9, Sza­badság (Bartók Béla út 64.) 4, n7, 19, Attila (Budafok) 2-től n6. 18. Szent Péter esernyője (magyar—csehszlo­vák színes film) Árpád (So­roksár) h6, 8, vas. 14-kor Is. Szikra (Lenin krt. 120 ) prol. 4. n7, 19, Újvilág (Rákos­keresztúr) h6. 8, vas. 14-kor ts. Don Juan legutolsó ka­landja (magyar film) Sza­badság (Bartók Béta út 64.) prol. csak délelőtt 110. fii. h2. Toldi (Bajcsy Zs. út 36.) 4, n7, 19. Ugocsa (Ugocsá u. 10.) 14, h6. 8, Mikszáth (Sas­halom) 4, n7, £9, szerda szün­nap Attila (Budafok) n6, 18. vas. 3-kor is. 1-tg. Amit nem lehet elfelejteni (szovjet film) Zuglói (Angol u. 26.) 4, n7, 19, Dózsa (Róbert Károly krt. 59.) 4, n7, 19, József At­tila (Rákospalota) Ügyetlen kapus (csehszlovák Ilim) Vö­rösmarty (Üllői út 4.) prol. 4. n7, í9, Rose Bernd (széles­vásznú nyugatnémet Him, II éven felülieknek) Szikra (Le­nin krt. 120.) prol. csak dél­előtt 110, U2, h2, Ahol sze­retni sem szabad (német- csehszlovák film) Táncsics (Csepel) 14, h6, 8. Ember az égben (angol film) Duna (Fürst S. u. 7.) fS, h7. 9, vas. n3-kor lj. Az élet visszavár (olasz film) Fény, (Újpest) prol. 14, h6, 8, Üdülés pénz nélkül (szélesvásznú olasz film) Corvin (Kisfaludy köz) prol. 14, h6, 8, Nevetés a paradicsomban (angol Ilim) Puskin (Kossuth L. u. 18.) csak délelőtt 10, 12, n3. Filmmúzeum (Tanács krt. 3.) 29—1 Csókszüret (francia film) 10, 12, 2, 4, 6, 8, 2—4 A Filmművészeti Akadémia előadássorozata. 10, 12, 2, 4. Híradó (Lenin krt. 13.) Ma­gyar híradó, 1. sz. Világ- híradó, Vakáció Sylt szige­tén prol. Pötylke és DOnctke. Mozik. MÚS0RA Gorkij az idegennyelvű filmek mozija. (Akácfa u. 4.) III. Bicbárd (angol film) 14, h6, 0. A gitáros lány (szov­jet Ilim) Fény (Újpest) csak délelőtt 9, 11, 1, Tinódi (Nagymező u. 8.) n4, f6, 8. ALKOTÁS (Alkotás u. 11. 154—463) de. Tájfun Nogaszakl felett (francia—japán film), du. Svejk a derék katona II. rész (csehszlovák film) 9, 11, n2, f4, h6, 8. AKADÉMIA (Üllői út 101. 331—175) Razzia (magytr film) f4. h6, 8. BÁ­NYÁSZ A-TEREM (József krt. 63. 339—173) de. Chaplin parádé (amerikai film), du. Rita (szovjet film) flO, Í12, h2, 4, n7, f9. BÁNYÁSZ B- TEREM (József krt. 63.) Azon az éjszakán (norvég film) f4. US, 8. BÁSTYA (Lenin krt. 8. 222—426) de. Egy Idegen telefonál (amerikai film) du. Fekete zászlóalj (csehszlovák film) HO, 112, h2, 4, n7, 19. BEM (Mártírok útja 5. 158— 708) Független Ghana, Vaká­ció Sylt szigetén, A tenger mélyén. flO, 112, h2, 4, n7, 19. BETHLEN (Bethlen G. tér 3. 427—762) Robin Hood (ameri­kai film) 4, n7, f9. ELŐRE (Delej u. 41. 131—267) Egy idegen telefonál (amerikai film) f4, h6, 8. ÉVA (Erzsé­bet klr.-né Útja 36.) 29—1. Csempészek (magyar film) 2—4. Mese az aranyhajú ki­rálylányról (csehszlovák film) 14, h6, 8. FÓRUM (Pestlőrinc. 146—656) 29—1. Életem árán (szovjet film) 2—4. Hamis levél (csehszlovák film} n6, Í8, vas. 3-kor is. HALADÁS (Bartók Béla út 130. 259—441) Csengő-bongó fácska (nérnr film) ti, hS, 8. HAZAM íV- üt 150. 201—570) Bűn (német— jugoszláv film, 18 éven felü­lieknek) 29—1. 2—4. Dankó Pista (magyar film) 14, h6, 8. HONVED (Rákóczi út 82. 225—119) A fejedelem bajnoka (szovjet film) 9, 11, n2, 14, h6. 8. IPOLY (Hegedűs Gy. u. 65. 201—005) Csendes Don III- rész (szovjet film) 14, h6, 8. OTTHON (Benlczky u. 3.) 20—1. Mindhalálig (szovjet film) 2—4. Aida (olasz film) 14, h6, 8. ÓBUDA (Selmecl u. 14. 182—913) A harmadik (szovjet film) 4,' n7, f9. PE­TŐFI (Pongrácz u. 9. 148— 125) Római vakáció (amerikai film) ts, b8, vas. n4-kor is. RÁKÓCZI (Rákóczi út 68. 421—399) de. Fekete szem éj­szakája (magyar film), du. A harmadik (szovjet film) 9. 11, n2, f4, h6, 8. RÁKÓCZI (Csepel, 144—667) Feleségem « sztár (német film) f4, h6, 8. SPORT (Thököly út 56.) Csengő-bongó f ács ka (német film) 4, n7, ». SZABADSÁG (Újpest, 202—177) 29—1. Üzenet érkezett (jugoszláv film) 2—1 Gábor diák (magyar film) h6. 8, vas. f4-kor Is. SZIGET (Csepel, 144—670) 29—1. Razzia (magyar film) 2—4. Máry hercegnő (szovjet film) fS, hB vas. n4-kor Is. TANÁCS (Szt István krt, 16. 128—993) de Becsületrablók (olasz film) du. Fekete zászlóalj (cseh­szlovák film) flO, fl2, h2, 4. n7, ffl. TÜNDÉR (Újpest, 292—015) 29—L Legenda a sze­relemről (csehszlovák film) 2—4. Városi asszony (jugo­szláv film) h6, 0, szombat, vas. 14-kor Is. VASVARI (Ke­repesi út 44. 297—109) 29—1. Csempészek (magyar film) 2—4. Második asszony (cseh­szlovák film) h4, h6, 8. VER­SENY (Pataki I. tér 14. 149— 280) Fekete zászlóalj (cseh­szlovák film) f6, h8, vas. 14- kor Is. 36

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék