Film Színház Muzsika, 1959. január-június (3. évfolyam, 1-26. szám)

1959-04-24 / 17. szám

FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA JEL hogy a Madách Színház kö­zölte: a kritikusok már a fő­próbán megnézhetik Bródy Sándor A medikus című szín­művét, mert végre ez az elő­adás teljesen kész a főpróba napján. Színházaink az utób­bi években inkább azt közöl­ték, hogy csak a harmadik, negyedik, vagy az ötödik elő­adásra hívhatják meg a kri­tikusokat, mert az ,.előadás a premieren még nem lesz kész". Pedig a mi vélemé­nyünk szerint a közönség elé állni csakis kész, legalábbis késznek hitt előadással lehet. A múltban a színházi főpró­ba valósággal premiernek számított; Kárpáti Aurél s a többi színházi kritikus a nyilvános főpróba alapján ír­ta meg kritikáját. Jó volna, ha színházaink követnék a példát s kész előadásokkal állnának a közönség elé - már a premieren. yvf«í TETSzTk,; hogy a közönség gyakran beletapsol a színészek nagy­jeleneteibe s ezzel meg­akasztja a játékot, a szöveg megértését, a színész munká­ját. Örülünk a tetszésnyilvá­nításnak, a színészek szá­mára a legszebb muzsika a taps. De, amint az operában nem akasztja meg taps az áriát, vagy hangversenyen a hegedűszólót, úgy kár ketté­szakítani egy színészi mono­lógot, vagy egy színpadi ak­ciót. Legutóbb Az esőcsináló premierjén Bulla Elma ra­gyogóan felépített produkció­jába csattant bele a tapsvi­har, mindjárt a játék elején. A kiváló művésznő megérde­melte a tetszést, de azt nem, hogy kizökkentsék a jelenet hangulatából. Tapsoljunk, de egy kicsit próbáljuk követni a zenerajongók fegyelmezett­ségét és áhítatát a prózai színházakban is. Bardot Moszkvában Június 18-án Moszkvában lesz az ősbemutatója a Ba­bette háborúba megy című francia filmnek, a főszerep­ben Brigitte Bardot-val, aki a francia delegáció tagjaként részt vesz a díszbemutatón. A film keretéül az ellenállási mozgalom szolgál. Brigitte Bardot, aki eddig főleg streap- tease jeleneteivel aratott sikereket, ezúttal tetőtől-talpig felöltözve jelenik meg. Mint az újságíróknak kijelentette: ezentúl színészi képességeivel akar sikert aratni. Vltkutfak... helyes felfogásban játszot- ta-e Ungvári László Béres Imre szerepét a „Kormos ég“-ben. Az egyik állás­pont szerint a színész mér átlép a dráma megkívánta túlzásokon s karikatúrát rajzol Szerintünk annak a Béres Imrének, akit Ungvári László személye­sít meg, legfontosabb jel­lembeli tulajdonsága a karrierizmuson túl a kép- mutatás. Itt nemcsak a színész játszik, de a figura magja is. Béres azt játssza el az életben, hogy ó köz­életi vezetőszerepre ter­mett. A színésznek azt a tulajdonságot is fel kell mutatnia, még pedig úgy. hogy közben értésére ad­ja a nézőknek Beres csak játssza a megszállottat valójában azonban hazug és ostoba ember. Ezt az összetettséget érzékelteti a színész s hogy a közön­ség játékából megérti a Béres figurájában kifeje­zett gondolatot — ez iga­zolja a színészi felfogás h c ? vcssésé t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék