Film Színház Muzsika, 1970. január-június (14. évfolyam, 1-26. szám)

1970-06-20 / 25. szám

c &» L endvai Kati és Oszter Sándor, a film szerelmespárja SZERELMESFILM (bárom alsó képünk) Felhőtlen boldogság... (Bálint András és Halász Judit) Szabó István rendező a film egyik „emlékkép-jelenetének” felvétele előtt Kelemen Editet és Szamosfalvi Andrist instruálja Jelenet a filmből (Bálint András, Halász Judit és Huszti Péter) te a gép. Ügy is marad: jó volt, ter­mészetes és igaz. A MODERN TECHNIKA amúgyis uralja a hét filmforgatásainak tema­tikáját: Bacsó Kitörés című fimjében egy számítógép megérkezése kavarja fel a gyári állóvizet, Szemes Mihály Érik a fény című filmjében pedig a te­levíziós adók roppant bonyolultságú technikai részletei kapnak szükséges hangsúlyt. De ahogy az előzőben, úgy ebben is az emberi akarat, az emberi sors a téma, az objektív körülményein változtatni akaró, az alkotni, tennivá- gyó, aktív ember. Az Érik a fény forgatókönyvét Ka- mondy László írta. Az alapja néhány- oldalas, rapszódikus feljegyzéssorozat, egy mérnök naplójegyzeteinek füzére, amely egyik folyóiratunkban nyomta­tásban is megjelent... Itt állunk a budaörsi repülőtér kö­zelében, a meglehetősen kies környe­zetben épült díszletnél (Gyöngyössy Katalin és Csiky András erdélyi ma­gyar színész állnának a kamera elé, ha a gyorsan kitörő vihar nem fújná el a felvétel lehetőségét), s arra gondo­lok: milyen természetes dologként ol­vassuk az újságban a híreket arról: miféle bonyolult elektromechanikai berendezéseket képes exportálni a ma­gyar ipar. Mi van a tény, az eredmény mögött? Erről beszél a film. Miféle irtózatosan szorító küzdelem körülményekkel, le­hetőségekkel, idegekkel, teherbíró-ké­pességgel, milyen sokszori feláldozása a magánéletnek, szabad időnek, egyé­ni érdekeknek...

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék