Film Színház Muzsika Évkönyv, 1970

Premierplan (Radó István)

M St. Tropez-nél, a tengeren, luxusjachtján akaratától, irányításától. A maga életét akarta most már élni és ugyanolyan útkeresővé vált, mint az a tömeg, amely tapsolt neki, amelynek eszményévé vált. Vadim azonban nemcsak a művészetre taní­totta meg B. B.-t, hanem megismertette vele a publicity erejét és szükségét is. B. B. pedig bő­ven élt ezekkel az eszközökkel. St. Tropez-ben villát vásárolt, magas fallal vétette körül, hogy nagyobb legyen a titokzatosság, vakmerő ruhá­zatban és pózokban fényképeztette magát és ezzel a szabadossággal, zabolátlanságával azok ideáljává emelkedett, akik maguk is szívesen éltek volna hasonló életet... Vadimtól való elválása után B. B. tovább fil­mezett, új rendezők kezébe került. Claude Autant Lara, H. G. Clouzot, Jean Luc Godard, Louis Malle, a legkitűnőbb rendezők formál-, ták, nevelték B. B.-t, aki a „Babette háborúba megy” című filmjében politikai hitvallást tett a fasizmus ellen. „Magánélet” című filmjében pedig önmagát játszotta el és azzal, hogy az ilyen külsőséges életet élő főhősnőnek tragikus véget jósolt, művészi módon jelentette be a híveinek, hogy szakított Vadim hatásával, ed­digi életével. A filmmel kapcsolatban sok interjút adott és mindegyikben a publicity ellen nyilatkozott. Arra kérte közönségét, hogy ne foglalkozzanak vele annyit, elmondta, hogy fél az emberektől, akik nem akarják elhinni, hogy egyszerű nő szeretne most már lenni, aki véletlenül színész­nő és ezzel a tudásával akarja szolgálni az em­bereket. Köziben harmincéves lett és ez már több, mint a sexideál korhatára. Filmjeiben, ame­lyek az utóbbi években készültek, már — ha természetesen igénybe is veszi alakításához a szépségét, egyéni vonzóerejét, tehát a sexet — elmélyült, igazi művészi ambícióról és tehet­ségről tanúskodó alakításokat nyújt. Jean Luc Godard, a „Kifulladásig” alkotója, a „Megvetés” című filmet forgatta vele, amely szintén ön­életrajzi motívumokkal van tele és újabb meg­tagadása az egykori B. B.-nek. Louis Malle, a „Zazie a Metróban” című híres film rendezője, készítette vele ezután a „Viva Maria” című filmet, amely még határozottabb állásfoglalás volt B. B. részéről a haladó gondolat szolgála­tában, mint a „Babette háborúba megy” fősze­repe. További filmjei is mind azt bizonyítják, hogy B. B. valóban megérdemelte azt a hírne­vet, azt a sikert, amely osztályrészéül jutott, mert a sex mellett nagyon jó színésznő is. Élete kiegyensúlyozottabb lett, művészete ki­forrott, szépsége és művészi frivolitása semmit sem vesztett erejéből, ma is az ünnepelt B. B., még akkor is, ha — mint a „Shalakó”-ban — egy wild-west-girlt játszik. B. B. szinte megtestesítője volt művészi pá­lyájának első felében annak a mondásnak, hogy „a férfi sorsa a nő”. De az élet — a legnagyobb tréfacsináló — keserű tréfát játszott vele, mert ennek az ízig-vérig „nő”-nek éppen egy férfi határozta meg a sorsát. B. B. sokat köszönhet Vadimnak és még többet annak, hogy szakított vele. Karrierjét Vadim tanítása nélkül is nyil­ván ugyanilyen népszerűséggel járhatta volna végig, de talán kevesebb keserűséggel, kevesebb csalódással és sokkal mélyebb, maradandóbb sikerekkel... Bardot a Viva Maria című, Mexikóban készült film fáradalmait piheni ki a felvételi szünetekben

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék