Film Színház Muzsika, 1973. július-december (17. évfolyam, 27-52. szám)

1973-10-20 / 42. szám

TELEVÍZIÓ - TELEVÍZIÓ A kritikus jegyzete; Egy vegyes hét EGY IDŐSEBB barátom mesélte, hogy valaha — még az „ántivilágban” — a szegény ember némely jószívűbb mészárosnál fillérekért vásárolhatott reszlit. Ez a bizo­nyos reszli „végekből” állt, úgymint szalámi, kolbász, füs­tölt sonka, stb. végeiből, melyet az úri közönségnek nem lehetett eladni a rendes áron. Nos, a televízió heti műsora efféle reszliből állt. Nem arról van szó, hogy értéktelen produkciókat láthatott a kö­zönség, hiszen a reszli is ugyanabból az anyagból készül, mint a „rendes” felvágott. Ámde a 'eljes rúd szalámi ez­úttal hiányzott, azaz: egyetlen „főműsor” se került az ét­lapra. (Új ételekre gondolok, hiszen például a második csatornán sugárzott, Zsurzs Éva rendezte Othello Gyula- házán-1 egyszer már elfogyaszthattuk, lévén ismétlés, ugyanígy a Madách Színházból közvetített Sirály premi­erje is jó régen volt már.) Ezért két összeállításról és két sorozatról írok. Félreértés ne essék, nem becsülöm le e műsorfajtákat, mégis, úgy vélem, legalább egy új tévé­film vagy tévéjáték dukálna hetente ... Tengőimé és Rozika — Majczen Mária és (Mészáros Ági régi szerepében) Szerencsi Éva „...Ö, CHILE, HA ÚJRA RÁDTALÁLOK...” címmel ..Rekviem és fohász” alcímmel sugározta a tévé a Chile iránti szolidaritás napján a maga tiltakozását a fasirzia teiror ellen. Hatásosan válogatott versek, megdöbbentő doku­mentumok összességéből állt ez a műsor. Dicséret illeti a szerkesztőt (név szerint nem tudom kit, az alkotók név­sora megjelölés nélkül került az inzertre) a gondos, szép összeállításért, és főként a gyorsaságért, hisz meglehető­sen kevés idő állt rendelkezésére, s mégis ■— amennyire ez egy ilyen műsor keretében lehetséges — teljes képet, hát- borzongató keresztmetszetet tudott nyújtani a tragikus eseménysorozatról. PESTI TAVASZOK címmel „lapokat” láthattunk „egy város évszázadából”, 1848,1919 és 1945, e három évszám jelö­li az összeállítás témáját. Szántó Erika szerkesztőnek sike­rült olyan dokumentumokat, adalékokat felkutatnia, me­lyek még a legolvasottabb nézők számára is tudtak újat mondani sokat szenvedett fővárosunk történelméről. A ren­dező, Szinetár Miklós az oratorikus formát itt-ott észrevétle­nül „tévéjátékosította”, s Halász Mihály finom operatőri munkájának segítségével élővé, plasztikussá, szinte „tapint- hatóvá” tette a társadalmi tablót. „Tavaly nyáron hónapokat töltöttem könyvtárakban Budapest, a forradalmi Budapest múltjával. Újságokat olvastam és rendeleteket, határoza­tokat, leveleket, és apróhirdetéseket. Furcsa érzés volt megtudni ennek a városnak a történetéből azt a mást, ami soha semmilyen történelemkönyvben nem férhet el” — nyilatkozta Szántó Erika a tévéújságban. Igaza van, ezt a mást sikerült láttatnia műsorával. AZ ÖNÖK KÉRTÉK .., kívánságműsor jelentkezett szerdán. Ezen összeállítás szerkesztési metódusa: „a nézők levelei alapján”. De tudjuk, hogy valójában mégiscsak a szerkesztő szerkeszt, hiszen a sok százezer levél kérései­ből csak annyit teljesítenék, amennyire a műsoridő futja. S ezért bírálom mégis a szerkesztőt, amikor ideírom: e sorozat összeállításainak nívója egyre alacsonyabb. Szem­mel láthatólag a tévé minden igény kielégítésére törek­szik. Valaha ez általános elv volt, tévéjátékokban is töre­kedtek erre, szerencsére e — szerintem művészetellenes — koncepció már a múlté. Nem kell alkalmazni az ÖNÖK KÉRTÉK-ben sem. Azokat a kívánságokat érdemes telje­síteni, melyek igényes, jó értelemben vett szórakozást nyújtó produkciókért folyamodnak. Ilyen is van a tömén­telen levél között épp elég. LEZÁRULT A Négy kerékkel, okosan című játékos au­tós vetélkedő. A győztesek elnyerték a tengerparti utazá­sokat, a közönség pedig egy sikeres, élvezetes sorozattól vehet búcsút. Sok ötlettel, fantáziával találták ki és való­sították meg ezt a vetélkedőt, dicséret illeti a szerkesztőt, Egri Jánost, a rendezőt, Kollay Beátát és a két műsorve­zetőt: Petress Istvánt, Vass István Zoltánt. Ez a műsor észrevétlenül nevelt, szórakoztatva „ismeretterjesztett”. Ha csak néhány kocsitulajdonos figyelmét sikerült fel­kelteni az „okos”, nyitott szemmel való autózás örömeihez, célját elérte. Ennék reményében várjuk e sorozat folyta­tását. (Vagy a hasonlók kezdetét) Vámos Miklós 28 Az osztrákok táborában (Sergő András felvételei) A présház tövében — Raksányi Gellért, Mádi Szabó Gábor, Oszter Sándor és Gór Nagy Mária

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék