Film Színház Muzsika, 1980. január-július (24. évfolyam, 1-26. szám)

1980-01-26 / 4. szám

A IMVATÉKSZER TELEVÍZIÓ jan. 29-től febr. 3-ig • KEDD: nappal szépít k este ékít 8.00: Tévétorna. 8.05: Iskolaté­vé. 9.00: Óvodások filmműsora. 16.40: Hírek. 16.45: Melyiket az ötezerből? 17.00: A szakértő. Angol bűnügyi filmsorozat. 17.50: Hogyan tanuljunk a Mindenki Iskolájában? 18.25: Prágaiak a budapesti utcákon. A Horizont Szerkesztőség mű­sora. 19.10: Tévétoma. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Gyökerek. Amerikai té­véfilmsorozat. 20.50: A repülés története. Francia filmsorozat. 21.40: Tisztelendők. A Nirvánán innen. 22.35: Tv-híradó. 2. műsor: 20.00: Yehudi Menu­hin. Portréfilm. 20.40: Matter­horn. Az északi fal. Angol do­kumentumfilm. 21.25: Tv-hír­adó. 21.50: Nyugati szélben nem hallatszik a lövés. NSZK bűnügyi film. • SZERDA: 8.00: Tévétorna. 8.05: Iskolaté­vé. 10.20: Stop! Közlekedj oko­san! 10.25: Delta. 11.05: Cyrano de Bergerac. Amerikai film. 12.55: Lehet egy kérdéssel 12.55: Lehet egy kérdéssel több? Vetélkedőműsor. 14.55: Stop! 15.15: Dziga Vertov: Ember a felvevőgéppel 16.35: Hírek. 16.40: Kezek dicsérete. Kanadai kislilm. 17.10: Kuckó. 17.45: Párbeszéd. Riportműsor. 18.25: Számvetés . . . Szociálpolitikánk fejlődése. 18.50: Staféta. Tíz perc ifjúság. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv- híradó. 20.00: Reszkessen, aki él. Angol krimi-nális komédia. 21.25: Megkérdezzük ... Si­mon Pál nehézipari minisztert. 22.15: Tv-híradó 3. 2. műsor: 19.05: Nas Ekran — A mi képernyőnk. A Pécsi Körzeti Stúdió szerb-horvát nyelvű műsora. 19.30: Tv-hír- adó. 20.00: Zenés TV Színház. Osiecka: ö meg ö. Zenés já­ték. 21.05: Tv-híradó 2. 21.25: A mi házunk II. # CSÜTÖRTÖK: 8.00: Tévétorna. 8.05: Iskolaté­vé. 11.20: Kuckó. 16.40: Láto­gatóban Kányádi Sándornál. 17.00: Tízen Túliak Társasága. 17.40: Tévébörze. 17.50: Tele­sport. 18.20: Falujárás. Riport­műsor. 19.05: Tévétorna. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Szilveszterkor láttuk . . . 1. A hónap. A Televízió szati­rikus folyóirata. 2. Próbafelvé­tel. Ének és tánc produkciók Broadway-musicalekből. 3. Mi­csoda szilveszter. 21.40: Csalá­di kör. Szülők, nevelők műso­ra. 22.30: Tv-híradó 3. 2. műsor: 18.50: Plusz egy fő. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Csehov: Ivanov. A kaposvári Csiky Gergely Színház előadása. Közben: kb. 21.15: Tv-híradó 2. • PÉNTEK 8.05: Tévétorna. 8.10: Iskolaté­vé. 10.35: Tízen Túliak Társa­sága. 12.05: Világnézet. Szabad­ság. 14.50: Iskolatévé. 16.30: Hírek. 16.35: Gyémántok. Olasz dokumentumfilm. 17.20: Játék a betűkkel. 17.45: Mindenki közlekedik . . . 18.00: Dél-alföl­di krónika. A szegedi körzeti stúdió műsora. 18.35: öt perc meteorológia. 18.40: Akik bát­rak kezdeményezni. A herceg­halmiak. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Delta. 20.20: Pénzt Mari­jának. Tévéjáték Valentyin Raszputyin színmüvéből. 21.40: Mese és valóság. Szilágyi Já­nos riportfilmje. 22.20: Tv-hír­adó 3. 2. műsor: 19.10: Mindenki köz­lekedik . . . 19.30: Tv-híradó. 20.00: Vörös és fekete. Szovjet filmsorozat. 21.00: öt perc me­teorológia. 21.05: Tv-híradó. 21.25: „Európa 12” Nemzetközi Asztalitenisz Verseny. 0 SZOMBAT: 9.15: Tévétorna. 9.20: Iskolaté­vé. 10.20: Nyitott boríték. 10.55: Forró hegyek. Amerikai film. 12.25: Játék a betűkkel. 14.55: Gyémántok. Olasz dokumen­tumfilm. 15.25: Hangoskodó. Zenei kérdés — zenei felelet. 15.55: Kedvünkre. 16.30: Hírek. 16.35: Főzőcske, de okosan. Va­riáció konzervekböl. 17.05: '„Pe­dig földrengésnek kellett volna lenni . . .” Riportfilm. 17.50: Századunk lírája. Nicolas Guil- lén versei. 18.15: Játszani is en­gedd . . V. Tétel. Gyermek- irodalom 18.50: Egymillió fon­tos hangjegy. 19.10: Tévétor­na. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv- híradó. 20.00: Vers — minden­kinek. Petőfi Sándor: A puszta télen 20.05: San Francisco ut­cáin. Amerikai bűnügyi tévé- filmsorozat. 20.50: Halló Hel­sinki, Halló Budapest. A Finn Mainos Televízió és a Magyar Televízió közös szórakoztató műsora. 21.45: Sepitykó-sorozat. Te és én Szovjet film. 23.15: Tv-híradó 3. 2. műsor: 16.55: Tatabányai Bányász—Dukla Praha férfi kézilabda BEK-mérkőzés. 18.15: Prága első átépítése. Csehszlovák rövidfilm. 18.30: Zimre Péter: Kaptam-csaptam. Tévéfilm. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Piroska és a farkas. Amerikai rajzfilm. 20.05: Siká­tor. Magyar ' film. 21.25: Tv- híradó 2. 21.45: „Európa 12”. Nemzetközi Asztalitenisz Ver­seny. • VASÁRNAP: 8.35: Tévétorna. 8.40: Hogyan tanuljunk a Mindenki Iskolá­jában? 9.15: Óvodások filmmű­sora. 9.35: Zsebtévé. 10.05: A templomos lovagok kincse. Lengyel filmsorozat gyerekek­nek. 10.40: Csak gyerekeknek! 11.15: Hírek 11.20: Versengő hangszerek. Közvetítés a Ze­neakadémia nagyterméből. 12.20: Nótaszó. 14.20: Tenger­re. NDK tévéfilmsorozat. Hal­ló, Rügen! 15.35: Telesport. — Tenisz Király Kupa. Közvetí­tés Debrecenből. — „Európa 12”. Nemzetközi Asztalitenisz Verseny. 18.10: Műsorainkat ajánljuk! 18.40: A Közönség- szolgálat tájékoztatója. 18.45: Tévétorna. 18.50: Esti mese. 19.00: A Hét. 20.00: Hírek. 20.05: Catherina. Angol tévéfilm. 20.55: Kapcsoltam . . . Társasjáték. 21.25: Telesport 1. Sporthírek. 2. Tenisz Király Kupa. Köz­vetítés Debrecenből, felvétel­ről. 2. „Európa 12”. Nemzet­közi Asztalitenisz Verseny. 22.35: Hírek. MOZIK jan. 24-től 30-ig A hét filmjeiből: Fedora, Az ötös számú vágóhíd, Az asszony, aki énekel, 30

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék