Film Színház Muzsika, 1985. január-június (29. évfolyam, 1-26. szám)

1985-04-20 / 16. szám

Kaviár és lencse. Málnay Levente rendezése. Képünkön: Sinkovits Imre, Almási Éva és Bencze Ilona ző. A Szó, zene, kép meg­újulásának egyik lehetséges zálogát a házigazda szemé­lyében látom. Milyen más az, ha valaki — csak úgy, a személyiségével — képes összefogni, összetartani egy műsort, mintha konferan- szié-szövegek hangoznak el, mintegy mellékessé téve magát a konferáló személyt is. (Tévedés ne essék, nem Baranyi Ferenc ellen be­szélek.) Ügy hírlik, ez a műsor­szerkesztői koncepció foly­tatódni fog. (Petrovics Emillel kezdődött.) Nagyon jól vált be. Olyan, mintha maga a házigazda válogat­ná össze a műsort. Ez is ré­sze a személyességnek, an­nak, ami egyelőre a legka­pósabb hiánycikke a Ma­gyar Televíziónak. BODROGI ÉS A SAJTÓ Bodrogi Gyula, a Telepó­dium vezératyja élcelődött a sajtóval. Jól tette. Sza­bad. Csak az írott sajtó, úgy látszik, frissebb, mint a ké­pi, legalábbis egyelőre. Az egyébként jól pörgő műsor­ból kilógott Szuhay Balázs mondata, mikor is az ener­giatakarékosságról, a mű­sorkorlátozásról beszélt; szerinte is az a megoldás, hogy amennyiben Keszt­hely fogyasztásának felel meg a megtakarított ener­gia, akkor kapcsolják ki Keszthelyt. A szerzők közt nem sze­repelt Szántó Péter, aki még azon a héten, frissiben írta le ezt a mondatot az Élet és Irodalomban. Ké­rem, ezen is szabad moso­lyogni. 8.00: Tévétorna. 8.05: Iskolatévé. 10.05: A férfiak pedig nem sírnak. Csehszlovák film. 15.00: Iskolatévé. 16.45: Tévé BASIC - taníolyam. XVI/14. 17.15: Cigányzene. Do­kumentumfilm. n/1. 18.10: Nemcsak nők­nek! 18.25: Mesterdallamok. 19.10: Tévé­torna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hlradó. 20.00: A halál archívuma. NDK tévéfilm­sorozat. XIH/4. 21.00: Stúdió ’85. 22.00: Szemtől szemben . . . 22.55: Tv-hiradó 3. 23.05: Himnusz. 2. műsor: 18.30: Regioná­lis adások. Budapest, Pécs, Szeged. 19.00: Mesterművek — műalkotások. 20.00: Elenyésző kisebbség. Dokumentumfilm. 20.55: Tv-hiradó 2. 21.20: Egy hétvége tör­ténete. Angol tévéfilm. 8.10: Tévétoma. 8.15: Iskolatévé. 9.45: Delta. 10.10: A férfi és a neve. NDK tévé­film. 15.00: Iskolatévé. 16.50: Fuss, gepárd fuss! Angol rövidfilm. 17.30: Mágnás Mis­ka. Magyar filmoperett. 19.10: Tévétoma. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Népdalkórusok. 20.10: Zseljeznyicsar— Videoton UEFA-kupa labdarúgó-mérkő­zés. 22.00: Billy Joel-koncert. 22.55: Tv- hiradó 3. 23.05: Himnusz. 2. műsor: 17.20: Kuckó. 17.50: Cimbora. 18.40: Nasa Obra- zovka. 19.00: Tévé BASIC-tanfolyam. XVI/15. 19.30: Tusa Erzsébet Liszt-hang­versenye. 20.00: Egy este — négy színház. Körkapcsolásos közvetítés. 21.30: Tv-hir­adó 3. 21.50: „Az idő semmit játszik . . .” Rövidfilm József Attiláról. 8.00: Tévétoma. 8.05: Iskolatévé. 9.45: Evezz egyedül. Szovjet film. 11.00: A fényképezés úttörői. Angol filmsorozat. VHI/6. 11.25: Csodálatos madár — a peli­kán. Angol kisíilm. 11.50: Húsevő növé­nyek. Bolgár rövidfilm. 12.00: Iskolatévé. 15.00: Iskolatévé. 16.35: Tízen Túliak Tár­sasága. 17.30: Pulzus. 18.25: Telesport. A TELEVÍZIÓ MŰSORÁBÓL 1985. április 23-tól 28-ig Labdarúgó kupanap. 18.50: Adni érdemes. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Családi kör. 20.50: A hét műtárgya. 20.55: Hírháttér. 22.00: Unokáink is látni fogják ... de hogy lát­ja ön? 22.45: Tv-hiradó 3. 22.55: Him­nusz. 2. műsor: 18.00: Képmagnósok, fi­gyelem! 18.30: A nagyeszű sündisznócs­ka. Bábfilmsorozat. IV/4. 19.00: Ottho­nunk a tetőtér. 19.30: Balett mindenki­nek. Angol filmsorozat. VII'2. 20.00: Suo­mi — film — jegyzetek. 20.50: Tv-hiradó 2. 21.10: Kötöttfogású birkózó EB. • PÉNTEK: 8.00: Tévétorna. 8.05: Iskolatévé. 10.05: A fényképezés úttörői. Angol filmsorozat. VIU/7. 10.30: Charles Darwin — 100 évvel a halála után. n/2. 15.00: Iskolatévé. 16.30: Cigányzene. II/2. 17.20: Az Afgán Demok­ratikus Köztársaság nemzeti ünnepén. 17.45: Száz híres festmény. Angol rövid­film. 18.00: Kalendárium. 19.10: Tévétor­na. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Telefere. 21.05: Péntek esti rande­vú. 22.05: Mi történt Baby Jane-nel? Ame­rikai film. 0.15: Tv-hiradó 3. 0.25: Him­nusz. 2. műsor: 17.45: Természetbarát. 18.05: Csali. 18.15: Csörgősipka. X/5. 18.35: Don Quijote. Spanyol rajzfilmsorozat. XXXIX/29. 19.00: Keresztkérdés. 19.30: Vladimir Dimitrov, a mester. Bolgár rö­vidfilm. 20.00: Gondolkodó. 20.50: Tv- hiradó 2. 21.10: Rougonék szerencséje. Francia tévéfilmsorozat. V/4. 22.05: Zene­butik. • SZOMBAT: 8.25: Tévétorna. 8.30: Nasa Obrazovka. 8.50: Aki mer, az nyer! 9.20: Tizen Túli­ak Társasága. 10.10: Tüskevár. VIII/7. 10.40: A halál archívuma. XIH/4. (Ism.) 11.40: Pulzus. 12.30: Csak nőknek! 12.45: Keresztkérdés. 14.15: Kalandozás a nö­vényvilágban. Francia ismeretterjesztő rövidfilmsorozat. XIII/10. 14.40: Idesüss! Ajánlóműsor gyerekeknek. 15.15: Zene­bona. 16.00: Az új rokon. Magyar film. 17.35: Teleráma. 18.20: Parabola. 19.05: Tévétoma. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv- hiradó. 20.00: Vers — mindenkinek. 20.05: Két férfi egy eset. NSZK bűnügyi tévé­filmsorozat. 21.05: Sanzonpódium. 21.45: Marcel Camé-sorozat. Az éjszaka kapui. Francia film. 23.35: Tv-hiradó 3. 23.55: Himnusz. 2. műsor: 16.00: Tévéegyetem. Az ókori Hellász. VIII/7. 16.55: Jégkorong­világbajnokság. Szovjetunió—Csehszlová­kia. 20.00: Zenés beszélgetés Virizlay Mi­hállyal. 20.25: Jégkorong-világbajnokság. Kanada—Svédország. Az I. szünetben: Tv-hiradó 2. • vasárnap: 8.25: Tévétorna. 8.30: Óvodások filmmű­sora: 1. Matej, a ló. Csehszlovák kisíilm- sorozat. 2. Mackó Misi a Holdban. Len­gyel bábfilm. 8.55: Csillagok küldötte. Csehszlovák filmsorozat. XIII/8. 9.25: Egy osztályba járunk. Kisiskolások Bulgáriá­ban. 9.50: Idesüss! 10.20: Látogatás a ber­lini Üttörőpalotában. 11.00: Irodalmi ösz- szeállitás a Magyar Nyelv Hete és Tót­falusi Kis Miklós Bibliája megjelenésé­nek 300. évfordulója alkalmából. 15.20: Régi magyar zene Franciaországban n. 15.45: Műsorainkat ajánljuk! 16.15: Ritmi­kus Sportgimnasztika Nemzetközi Ver­seny. 17.20: S. O. S. Gyermekfalu. A Neo- ton együttes műsora. 18.00: Delta. 18.40: Tévétorna. 18.45: Esti mese. 19.00: A Hét. 20.05: Minden lében két kanál. Angol bűnügyi filmsorozat. 21.00: Kapcsoltam. 21.40: A tanár úr. Egy óra Gáti Józseffel. 22.50: Himnusz. 2. műsor: 20.00: A Tánc Világnapja. Salome. Táncdráma. 21.00: Töredék. A múlandóság fölé. 21.20: Tele­sport. 21

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék