Film Színház Muzsika, 1985. január-június (29. évfolyam, 1-26. szám)

1985-05-04 / 18. szám

Mi történt Baby Jane-nel? Az amerikai film két főszerep­lője, Joan Crawford és Bette Davis GÓL ÉS MŰVÉSZET Valódi szenzációval szol­gált a Hírháttér. Belgrádi és budapesti beszélgetések­ben próbálta megtudni, hogy mit ért Csuhay Jóska gólja, mellyel döntőbe vitte a csapatot. Megtudtunk né­hány fontos dolgot a kupa­küzdelmek gazdaságossági mutatóiból, s ami feltűnt, hogy a rendkívüli bevételek alig valamivel magasabbak, mint a rendkívüli kiadások. Ha valamihez nem, a könyveléshez biztosan nem értek; de abban feltétlenül igazat kell adnom Mester Ákosnak, hogy jól gazdál­kodni a nézők, pénzével a nézők javára kell. ö talán nem szó szerint így mond­ta, de talán nem sokban té­vedtem a lényeget illetően. Most, hogy a gazdasági sza­bályozók mind szorosabbak lesznek, a nézőnek joga van — joga lett! — elgondol­kodni azon, hogy mi is tör­ténik a pályákon és a pá­lyák környékén. Más kérdés, hogy épp azt nem tudtuk meg, ami a leg­jobban izgatott volna: mennyit ér a Videoton csa­patának — s a gyárnak — ez a bravúrok sorozatával elért kupadöntő. Vagy csak én figyeltem rosszul izgal­mamban ? Tanulságos volt Osskó Judit műsora, akit nem csupán az érdekel, hogy Unokáink is látni fogják, de az is, hogyan látja ön? Ta­nulságos volt, mert kide­rült, hogy a „hozzáértő dolgozó nép okos gyüleke­zetét” képviselők igenis tudnak az építészet művé­szet jellegéről is és gyakor­latias mivoltáról is. Osskó Judit okosan tett helyre bi­zonyos túlzó vélekedéseket, ám nem söpörte asztal alá azokat; egyszerűen elmond­ta ő is a magáét, termé­szetes módon védelmezve a mai építészek becsületét. Ha szabad még egyszer összefoglalni: Abody Béla poétikus publicisztikájából a partikularitás makacssá­gára emlékeztetett, Hajdú János a társadalmi értéktu­dat újratermelésének fon­tosságára figyelmeztetett, Vitray Tamás a lakásépíté­szet tudatára és tudatalatti­jára talált frappáns példá­kat, Mensáros László az épületek könnyedségében találta meg a szépséget. Ungvári Tamás pedig arról a történelmi moziról me­sélt, aminek megőrzése nél­kül az építészet elkényel- mesedik. Azért e hosszas felsoro­lás, hogy az olvasó is be­kapcsolódhasson e demok­ratikus játékba, s hogy újra lehet játszani: lehet levelet írni a Magyar Televíziónak. Ebben szívesen segítünk mindig, ezt tesszük most is. • KEDD: 8.00: Tévétorna. 8.05: Iskolatévé. 10.05: Égi postások. Francia tévéfilmsorozat. VI 1. 14.35: Iskolatévé. 16.50: Tévé BASIC- tanfolyam. XVI/16. 17.25: A nyelv világa. 18.20: A nagy győzelem 40. évfordulóján. Szovjet dokumentumfilm-sorozat. m/1. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: A halál archívuma. XIII6. 21.05: Stúdió ’85. 22.05: Legszemé­lyesebb közügyeim. Portréfilm. 22.55: Tv-híradó 3. 23.05: Himnusz. 2. műsor: 17.40: Zsebtévé. 18.10: Sakk-matt. 18.30: Regionális adások. 19.05: A bolygó mu­zsikus. A fiatal Richard Wagner. 20.00: Kulisszán innen, kulisszán túl. III/2. 20.40: Petrovics Emil: I. Kantáta. 21.00: Tv-hír­adó 2. 21.30: Amíg nem vall. Amerikai tévéfilm. • SZERDA: 8.10: Tévétorna. 8.15: Iskolatévé. 9.35: Delta. 10.05: Égi postások. Francia tévé­filmsorozat. VI/2. 14.10: Iskolatévé. 16.10: Legyen a vendégem. Rátonyi Róbert mű­sora. 16.45: A Csehszlovák Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepén. 17.35: Üt a döntőig. 17.55: Egy új világ kezdete. Do- kumentumíilm a XVII. kerületről. 19.30: TV-hlradó, 19.55: UEFA Kupa labdarúgó­mérkőzés. 21.50: Zsukov marsall. Szovjet dokumentumfilm. 22.55: Tv-híradó 3. 23.05: Himnusz. 2. műsor: 18.35: Fókusz. 19.30: Paul Young és a Royal Family az essen! Rockpalotában. 20.00: Gondolkodó. 20.50: Tv-híradó. 21.10: A doktor úr receptjei. Csehszlovák tévékomédia. • CSÜTÖRTÖK: 8.05: Tévétorna. 8.10: Iskolatévé. 9.30: Égi postások. Francia tévéfilmsorozat. VI/3. 10.20: Ivan Pirjev. Szovjet dokumentum­film. 11.05: A CSEMADOK kulturális fesz­tivál. 12.00: Iskolatévé. 15.20: Iskolatévé. 16.30: Énekesmadarak. NSZK rövidfilm. A TELEVÍZIÓ MŰSORÁBÓL május 7-től 12-ig 17.05: Perpetuum mobile. 17.45: Telesport. 18.15: A nagy győzelem 40. évfordulóján. Szovjet dokumentumfilm-sorozat. III/2. 19.20: A Győzelem Napja. Ünnepi beszé­det mond: Vlagyimir Nyikolajevics Ba- zovszkij. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Nápoly négy napja. Olasz film. 21.50: „. . . volt egyszer egy ember” Balog Judit, Grigorij Halifin és Mata János filmje. 22.50: Dísz­szemle a Vörös téren. 23.10: Tv-híradó 3. 23.20: Himnusz. 2. műsor: 19.05: S. O. S. Gyermekfalu, Riccardo Fogli műsora. 19.30: Balett mindenkinek. Angol filmso­rozat. vn/4. 21.00: Esték Abodyval. IV/l. 21.35: Tv-híradó 2. 21.55: Akik nem merik vállalni. Angol tévéfilm. • PÉNTEK: 8.00: Tévétorna-. 8.05: Iskolatévé. 9.55: Ba­rangolás a művészetek tájain. 10.40: A XX. század rókája. Angol rövidfilm. 14.50: Iskolatévé. 16.40: Megfakult fényképek. Lengyel rövidfilm. 16.55: Száz híres fest­mény. Angol rövidfilm. 17.15: Magellán. 17.30: A nagy győzelem 40. évfordulóján. Szovjet dokumentumfilm-sorozat. ni 3. 13.00: Üj Reflektor Magazin. 19.30: Tv-hír- adó. 20.00: A cirkusz 200 éve. Francia film. 21.00: Péntek esti randevú. 22.00: Lakóte­lepi mítoszok. Tévéjáték. 23.30: Tv-híradó 3. 23.40: Himnusz. 2. műsor: 18.10: Csör­gősipka. X/7. 18.25: Don Quijote. Spanyol rajzfilmsorozat. XXXIX/31. 18.55: Kereszt­kérdés. 19.25: „Hepp Ferenc” Nemzetközi kosárlabdatorna. 21.10: Tv-híradó 2. 21.30: A Scruples Divatház. Amerikai tévéfilm­sorozat. VI/'l. 22.15: Esték Abodyval. IV/2. # SZOMBAT: 8.25: Tévétoma. 8.30: Nas Ekran. 8.50: Aki mer, az nyer. 9.25. Perpetuum mobile. 10.00: Kozma István Birkózó Emlékver­seny. 10.40: A mi udvarunk. V/l. 11.15: A halál archívuma, (ism.) 12.15: Kereszt­kérdés. 12.45: Magellán. 14.50: Kalandozás a növényvilágban. Francia ismeretterjesz­tő rövidfilmsorozat. XIH12. 15.20: Cim­bora. 16.10: A tengerszülte ország. 16.50: Csakazértis . . .! Portréfilm Hideg János autóversenyzőről. 17.25: Unokáink is lát­ni fogják. 18.05: Objektív. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Vers — mindenkinek. 20.05: A Te­lepódium bemutatója. 21.05: Sanzonpó­dium. 21.45: A hét műtárgya. 21.50: Mire megvirrad. Francia film. 23.15: Tv-híradó 3. 23.45: Himnusz. 2. műsor: 16.30: Fogd a pénzt és fuss. Amerikai film. 17.50: Gó­lyavári esték. XI/1. 18.35: Angol nyelv. 18.50: Német nyelv. 19.15: MAFILM-maga- zin. 19.25: „Hepp Ferenc” Nemzetközi ko­sárlabdatorna. 21.10: Tv-híradó 2. 21.30: Női Torna EB. # VASÁRNAP: 8J25: Tévétorna. 8.30: Óvodások filmműso­ra. 8.50: Drágalátosok II. Szovjet kisfilm. 9.00: Szegény kis éhenkórász. Jugoszláv film. 9.55: Csillagok küldötte. Csehszlo­vák filmsorozat, xm/10. 10.35: Zenebutik. 11.35: Rendhagyó végrendelet. Portré Rácz Györgyről, a Magyar Rádió nyugal­mazott főrendezőjéről. 14.45: Három sár­kány. Magyar film. 16.00: Műsorainkat ajánljuk! 16.30: Atlétika — IBUSZ mara­toni futóverseny. 17.15: Legyen szeren­csénk! 18.00: Delta. 18.40: Tévétorna. 18.45: Esti mese. 19.00: A Hét. 20.05: Két férfi, egy eset. NSZK bűnügyi tévéfilmsorozat. 21.05: A magyar dal ünnepe. IX/2. 22.20: „Sirató asszonynak nevezem” Dokumen­tumfilm. 22.40: Himnusz. 2. műsor: 18.00: Női Torna EB. 19.00: Komolyzene. 20.00: Hálószoba komédia. Angol tévéfilm. 21

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék