Film Színház Muzsika, 1985. január-június (29. évfolyam, 1-26. szám)

1985-05-18 / 20. szám

Nápoly négy napja. Jelenet Nanni Loy filmjéből .Siratóasszonynak nevezem Somogyi József és Finta József alkotása RENDHAGYÓ VÉGRENDELET Rácz György jó negyven percen át egymaga nézett szemközt a tévékame­rával, hosszú pályafutásáról beszélt, a Rendhagyó végrendelet című portré- műsorban; s újfent igaznak éreztük a régi okos megállapítást: a televízióban az emberi arc és az emberi módon, ér­dekesen, tartalmasán beszélő ember a legizgalmasabb. Mindenféle fakszni, különleges hatáskeltés, tűzijáték nél­kül. Rácz György már azzal lekötötte a néző-hallgatót, ahogyan „cáfolta” — kedv« öniróniával — különböző ké­zikönyvek róla szóló megállapításait. És még hatásosabbá vált a szava, amikor pipaszó mellett, állítani kez­dett, amikor elősorolta, mi mindent működött dramaturgként, rendező­ként, szerzőként, műsorvezetőként, és még egy-két minőségben. Aki azt vallja: Hevesi Sándor, Bajor Gizi és Tímár József az a három ember, aki­nek művészpályafutásán a legtöbbet köszönhette, az — a mi szívünk sze­rint is szól. Elhangzott ez a főnév is: halál. „Az élet mellett ott van a ha­lál”, tartja a Tragédia is, nincs abban tehát semmi meglepő, hogy egy sok évtizeden át munkálkodó művész, túl a hetvenen, végrendeletet készít. Rácz György nem vagyonos ember; könyvei vannak, festményei, grafikái a falon, sdk-sak hanglemeze dobozok­ban; ezt mind, ennek értékét, a po- mázi gyermeknevelő intézetre hagyo­mányozza, nem lévén örököse. Erről beszélt a portréműsor végén. A rá­dió nyugalmazott főrendezőjének, az érdemes művésznek hadd kívánjuk e nagyszerű negyvenegynehány perc után: lapozza könyveit, nézze képeit, forgassa lemezeit még sokáig. Visszá­jára fordítva a műsor címében sze­replő jelzőt: Rácz György rendet hagy maga után. Vajha mindenütt, mindig, mindenki ezt cselekedné. D. L. 0 HÉTFŐ: 16.25: A Televíziós gyermekfilmek és gyermekműsorok VI. Kőszegi Szemléjé­nek műsorai. 20.05: Hatvanhat. 21.05: Mi- randolina. Szerelmi játék. 23.05: Him­nusz. A TELEVÍZIÓ MŰSORÁBÓL Május 20-tól 26-ig • KEDD: 8.00: Tévétorna. 8.05: Iskolatevé. 14.00: A Televíziós gyermekíilmek és gyer­mekműsorok VI. Kőszegi Szemléje. 17.15: Autók és emberek. Francia filmsorozat. VI/2. 18.15: Nemcsak nőknek! 18.35: Diag­nózis. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: A halál archívuma. NDK tévéfilmsorozat XIH/8. 21.00: Stúdió ’85. 21.50: Egy bolygón élünk. 22.45: Tv-híradó 3. 22.55: Himnusz. 2. műsor: 18.30: Körzeti adások. 19.05: Fuss. gepárd, fuss! 19.30: Balett minden­kinek. VII 6. 20.00: Ki vagyok én? 20.45: Rajzfilmek. 20.55: Tv-hiradó 2. 21.20: A romantikus angol nő. Angol-—francia film. • SZERDA: 7.55: Tévétoma. 8.00: Iskolatévé. 13.00: Iskolatévé. 14.00: A Televíziós gyermek­filmek és gyermekműsorok VI. Kőszegi Szemléje. 17.35: Sportműzeum. 18.15: Ag­rárvilág. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Operett- hangverseny. 20.50: A hét műtárgya. 20.55: Real Madrid—Videoton UEFA Ku­pa labdarúgó-döntő mérkőzés. 22.50: Tv- hiradó 3. 23.00: Himnusz. 2. műsor: 18.05: Kuckó. 18.40: Nasa Obrazovka. 19.00: Súlyemelő EB. 19.30: S. O. S. Gyermek­falu. 20.00: Az első 36. óra. Tévéjáték. 21.25: Tv-hlradó 2. 21.45: Velemi Alkotó- műhely. • CSÜTÖRTÖK: 8.05: Tévétorna. 8.10: Iskolatévé. 9.50: Del­ta. 10J5: Horgany a révben. Csehszlovák tévéfilm. 11.45: Reflektorfény. 12.15: Is­kolatévé. 13.30: Iskolatévé. 16.15: Tízen Túliak Társasága. 17.05: Tévébörze. 17.15: Feltört ugar. UI/1. 18.50: Adni érdemes ... 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Az Olsen bandát átverik. Dán film. 21.30: Panoráma. 22.35: Tv-hiradó 3. 22.45: Himnusz. 2. műsor: 17.05: Deltácska. 17.25: Cimbora. 18.10: Telesport. 19.25: Egy kis házimuzsika. 20.00: A Magyar Rádió Gyermekkórusa. Dokumentumfilm. 21.20: Tv-híradó 2. 21.50: Súlyemelő EB. • PÉNTEK: 8.35: Tévétoma. 8.40: Iskolatévé. 9.55: Az élet ereje. Szovjet dokumentumfilm. 10.50: A lehetetlen lefilmezése. Walesi rövid- film. 13.40: Iskolatévé. 15.50: Száz híres festmény. Angol rövidfilm. 16.05: Feltört ugar. Szovjet film. ni/2. 18.00: Kalendá­rium. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Gogol: Holt lelkek. Tévéjáték. 21.45: Péntek esti ran­devú. 22.45: Tv-hiradó 3 . 22.55: Himnusz. 2. műsor: 16.15: Csörgősipka. X/9. 16.25: Don Quijote. 16.55: Keresztkérdés. 17.25: Dabdarúgó UEFA-toma elődöntő. 19.00: A lipicai ménes. Jugoszláv rövidfilm. 19.40: A Kreml ősi falatnál. Szovjet rö- vidfiLm. 20.00: A barokk világa. 21.00: Tv-híradó 2. 21.20: Tudományos magazin. 22.10: A Scruples Divatház. VI/3. 22.50: Súlyemelő EB. • SZOMBAT: 8.25: Tévétorna. 8.30: Nasa Obrazovka. 8.50: Aki mer, az nyer! 9.25: Csak gyere­keknek! 10.45: A mi udvarunk. 11.10: A halál archívuma. 12.10: Nemcsak nőknek! 12.25: Keresztkérdés. 13.40: Feltört ugar. Szovjet film. m/3. 15.20: Nemzetközi Té­vészakácskönyv. 15.40: Gyermeknapi mű­sor. 17.45: Teleráma. 18.25: Parabola. 19.30: Tv-hiradó. 20.05: A nők a vétkesek. NSZK tévéfilm. 21.30: Népdalkórusok. 21.35: Szabó István-sorozat. Tűzoltó utca 25. 22.55: Tv-hlradó 3. 23.05: Himnusz. 2. mű­sor: 18.15: Gólyavári esték. XI/3. 19.00: Martyn Ferenc. Portréfilm. 19.35: Német nyelv. 20.00: Karnevál Rióban. Norvég rö­vidfilm. 20.40: Tv-híradó 2. 21.00: Szerep- osztástól a bemutatóig. 22.00: Telesport. • VASÁRNAP: 8.25: Tévétorna. 8.30: Óvodások filmmű­sora. 8.50: Drágalátosok. Szovjet kisfilm. 9.00: Csillagok küldötte. 9.40: Mit akar egy író? 10.20: Tessék választani! 14.25: Műsorainkat ajánljuk! 14.55: UEFA-torna labdarúgó-döntő. 16.30: Slágerről sláger­re. 17.00: Rajzfilmek. 17.10: A játszótér — New York, Broadway. 18.00: Delta. 20.05: Derrick. 21.10: Kapcsoltam. 21.50: A ma­gyar dal ünnepe. 22.55: Himnusz. 2. mű­sor: 17.15: „Táj, hol értik még a szóm”. Osztrák tévéfilm. 19.00: A bambergi szim­fonikusok hangversenye. 19.45: Gyöngy­szem az Óceán partján. Szovjet film. 20.00: Telesport. 22.30: Töredék. A múlan­dóság fölé. 21

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék