Film Színház Muzsika, 1985. január-június (29. évfolyam, 1-26. szám)

1985-06-15 / 24. szám

Ámor rabjai. Jelenet az angol tévétilm-sorozatból sen, hanem az ábrázolt alak pszichológiai eltökélt­ségére. Avar István oly jó­ságos bíró, ami az idő tájt valószínűleg ritka kivétel volt. Eszményi igazságszol­gáltató. Igaz, a végén mint­ha őt is átvernék, de hát, sebaj: van ilyen az élet­ben. A 'kvázi igazság is igazság. Csak nem az igazi. — Gyabronka József hátra- Sásiilt hajú ügyvédje ész és szív ritka képességeit egye­síti magában. Ö szinte előre tud mindent. Többet tud, mint a vádlott. Többet, mint a tanúk. Még mani­pulálni is képes. Általa győz az igazság. Rá nem érvényes a régi adoma, mikor is az első számú vád­lott közli vele (boldogan), hog>* „győzött az igazság”, azt válaszolja (szórakozot­tan): „nem baj, majd fel­lebbezünk”. De említhet­ném még régi kedvencei­met, Gera Zoltánt, Kovács Jánost, Hunyadkürti Ist­vánt, Kránitz Lajost — bennük sose csalódtam. Most se. Darvas Mátét is csak di­csérni tudom. Ö fényképez­te a tévéjátékot. A közelie­ket stílusosan komponálta össze a hallgatóság totálké­pével, az arcokat tárgyila­gosan, tárgyalóteremhez il­lő komorsággal mutatta, csak Eszenyi Enikőt fény­képezte lágyabbra, esen­dőbbre, mint amennyire le­hetett volna. Ezzel persze az írói és rendezői szándé­kot erősítette: hogy itt az ártatlanság vonul föl a vér­padra, hogy mentse édes­apját, ki oly gáládul... stb. RÖVIDEN, MÁSRÓL Faramuci ízlésemnek ép­pen megfelelt az Ámor rab­jai című angol tévéfilmso­rozat, csattanói szívemhez szóltak, szívemből beszél­tek: az életet a játszó sze­mélyek csak olyannyira vet­ték komolyan, amennyire muszáj. Ha valakinek há­rom eleven gyereke van, akkor az aligha gondolhat új házasságra — nálunk. Angliában, úgy látszik, könnyebben megy a dolog — ha nem is akadálytala­nul. „Játszani is engedd.. címmel Major Tamás mű­sorát láthattuk, aki Reinitz Bélára, Radnóti Miklósra és más nagyjainkra emlé­kezett, Cselényi László rendezésében. Jó ötlet, hogy tanítóinkat tanítvá­nyai közepette láthattuk, s eszembe ötlik a régi mon­dat: az igazi mesterek nem tanítványokat, hanem mes­tereket nevelnek. Így le­gyen. Kitett magáért — és ér­tünk — a Sportosztály: egy héten belül láthattuk a labdarúgókupa-döntőt, ma­gyar módra, párizsi teniszt, debreceni salakmotort, karlsruhei kosárlabdát. Éjféli operabemutató címmel láthattunk egy rá­diós villámtréfát, Vujicsics Tihamérra emlékezve, Vá­mos László rendezésében. Próza és ének, mindkettő magas fokú művészettel, remek közreműködőkkel — a TV Zenés Színházának kellemes darabja volt: néz­hető és hallgatható. Még tart A magyar dal ünnepe, ami számomra Baranyi Ferenc és tSzvorák Katalin ünnepe. Különö­sen az utóbbié. Ö az, aki úgy énekli a népdalt, mint­ha most jutna eszébe min­den sor, minden hang. Szinte alig mondható „éneklésnek” a teljesítmé­nye: ő fújja a dalt, ahogv e dalok termőföldjén mond­ják. — Talán megérdemel­ne egy önálló estet a televí­zióban. Én szeretném, talán ő is. Talán a Magyar Tele­vízió is. • KEDD: 8.45: Szünidei matiné. 10.00: Menekülés az arany földjéről. Vili. 16.35: Autók és em­berek. VI/6. 17.30: Kisfilm. 17.50: Legyen a vendégem. Rátonyi Róbert műsora. 18.30: Diagnózis. 19.30: Tv-híradó. 20.00: A halál archivuma. XIII12. 21.00: Stúdió ’85. 22.00: Felkínálom — népgazdasági haszno­sításra. 22.40: Tv-hiradó 3. 22.50: Himnusz. 2. műsor: 17.55: Kuckó. 18.30: Körzeti adá­sok. 19.05: Muszorgszkij-est. 20.00: Szege­di beszélgetések. 20.40: Autó-motorsport. 21.00: Tv-híradó 2. 21.25: Periszkóp. 21.55: A KISZ kísérleti stúdió filmje. • SZERDA: 8.25: Tévétorna. 8.30: Szünidei matiné. 9.30: Delta. 9.55: Menekülés az arany föld­jéről. VII/2. 16.20: Idegen vér. Szovjet film. 17.50: Egészségünkért! 18.10: Agrár­világ. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Talpig olaj­ban. Francia filmvigjáték. 21.30: Szó, ze­ne, kép. 22.20: Tv-hiradó 3. 22.30: Him­nusz. 2. műsor: 17.25: Cimbora. 18.10: If­júsági Centrum. 19.10: Nasa Obrazovka. 19.30: Átváltozások. Portrévázlat Pártái Lilla balettmüvészröl. 20.00: A 25. Miskol­ci' Rövidfilmfesztivál díjnyertes filmjei­ből. 21.05: Tv-hiradó 2. 21.25: Indul a bak- terház. Tévéfilm. • CSÜTÖRTÖK: 8.25: Tévétoma. 8.30: Szünidei matiné. 9.30: Menekülés az arany földjéről. VH'3. 16.15: Zéman őrnagy. 17.35: Perpetuum A TELEVÍZIÓ MŰSORÁBÓL június 18-tól 23-ig mobile. 18.25: Telesport. 18.50: Hol tart a közadakozás az új Nemzeti Színházért. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Családi kör. 20.45: Hírháttér. 21.35: Szép szó. Irodalmi paró­diák. 22.30: Tv-hiradó 3. 22.40: Himnusz. 2. műsor: 18.30: Az öreg bánya titka. V/3. 19.10: Csajkovszkij: V. szimfónia. 20.00: Gondolkodó. 20.50: Tv-hiradó 2. 21.10: A 25. Miskolci Rövidfilmfesztivál díjnyertes filmjeiből. 21.20: S.O.S. Gyermekfalu. 21.50: A harmadik vendég. IV/1. mobile. 10.50: A halál archívuma. XHI/12. 11.45: Autó-Motorsport. 12.05: Keresztkér­dés. 15.20: Marco Polo. Olasz tévéfilmso- rozat. VIII/3. 16.45: Erkölcsi mesék. 17.45: Nemzetközi Tévészakácskönyv. Svéd mű­sor. 17.40: Teleráma. 18.20: Parabola. 19.30: Tv-ihiradó. 20.00: Vers — mindenkinek. 20.05: Nyaraló gyilkosok. Angol film. 21.55: A hét műtárgya. 22.00: Szerelem — Cselszövések. Vígopera. 22.40: Tv-híradó 3. 22.50: Himnusz. 2. műsor: 18.50: Gólya­vári esték. XI/7. 19.30: Részletek a Pori Jazz fesztivál műsorából. 20.00: Pillantás a Nagy Fal mögé. H/2. 20.35: Száz híres festmény. Angol rövidfilm. 20.45: Tv-hír- adó 2. • PÉNTEK: 8.25: Tévétorna. 8.30: Szünidei matiné. 9.35: Menekülés az arany földjéről. VH/4. 16.25: Hatvanon túl. 16.50: 9-es stúdió. 17.25: Postafiók 250. 17.45: Vizek és veszé­lyek. 18.00: Kalendárium. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Parancsra tettem. Tévéjáték. 21.45: Péntek esti randevú. 22.45: Tv-híradó 3. 22.55: Himnusz. 2. műsor: 18.25: Don Quijote. XXXIX/37. 18.50: Pulóver. Xm/3. 19.00: Keresztkérdés. 20.00: Zenebutik. 21.00: Tv-hiradó 2. 21.20: Pillantás a Nagy Fal mögé. H/l. 21.50: A harmadik vendég. IV12. • SZOMBAT: 8.25: Tévétoma. 8.30: Nasa Obrazovka. 8.50: Csak gyerekeknek! 9.20: Perpetuum • VASÁRNAP: 8.25: Tévétoma. 8.30: Óvodások fUmmű- sora. 8.50: Drágalátosok. 8. rész. 9.00: Reg­gelire legjobb a puliszka. 9.30: Milyen volt a vadnyugat? 10.05: Sir Kán, Bagira és a többiek. 10.55: Bp. Honvéd—Rába ETO bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés. 15.30: „Komédiás, fogadd el, mit a sors kínál . ..” Csizmadia László műsora. 16.10: Műsorainkat ajánljuk! 16.40: Minden lé­ben két kanál. 17.35: Kétszáz éves a Mi­lánói Scala. 18.30: Delta. 19.30: A Hét. 20.35: A magyar dal ünnepe. Közvetítés a Pesti Vigadóból. 21.40: Kapcsoltam. 22.20: Kosóry Domokos-portré. 23.20: Himnusz. 2. műsor: 20.00: A mikroszkóp csodálatos világa. 20.35: Macskajáték. NSZK tévé­film. 22.00: Telesport. 21

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék