Filológiai Közlöny – IV. évfolyam – 1958.

FILOLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA I. OSZTÁLYÁNAK VILÁGIRODALMI FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG DOBOSSY LÁSZLÓ, GÁLDI LÁSZLÓ, KARDOS TIBOR, LUTTER TIBOR, SZENCZI MIKLÓS, TAMÁS LAJOS, TURÓCZI-TROSTLER JÓZSZF FELELŐS SZERKESZTŐ KARDOS TIBOR A folyóirat e számának munkatársai : Bónis György tud. kutató ; Domokos Pál Péter gimn. tanár ; Nádor György egy. docens, kandidátus ; Szabolcsi Éva tanár, a Magyar Rádió munka­társa ; Gergely Agnes gimn. tanár ; Juhász László tudományos kutató ; Mezey László, a MTA Irodalomtörténeti Intézetének tud. munkatársa ; Domokos Sámuel egy. adjunktus ; Balázs János, a MTA Nyelvtudományi Intézetének tud. munkatársa ; Herczeg Gyula egy. adjunk­tus ; Póth István egy. adjunktus ; Takács Menyhért könyvtáros ; Báti László egy. docens ; Süpek Ottó egy. tanársegéd ; D. Dömötör Tekla egy. adjunktus ; Rózsa Zoltán egy. adjunktus SZERKESZTŐSÉG BUDAPEST, V. PESTI BARNABÁS UTCA 1. TECHNIKAI SZERKESZTŐ SALLAY GÉZA A Filológiai Közlöny evenként négy füzetben kb. 32 nyomtatott íven jelenik meg. Előfizetési ára egy évre 40 forint Megrendelhető az Akadémiai Kiadónál Bp. V. Alkotmány u. 21. Bankszámla 04.878.11146.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék