Filológiai Közlöny – XXI. évfolyam – 1975.

FILOLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MODERN FILOLÓGIAI BIZOTTSÁCA ÉS AZ IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG VILÁGIRODALMI FOLYÓIRATA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG DOBOSSY LÁSZLÓ, KIRÁLY GYULA, MÁDL ANTAL, SALLAY GÉZA, SALYÁMOSY MIKLÓS, SÜPEK OTTÓ, SZENCZI MIKLÓS, TAMÁS LAJOS A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE KÖPECZI BÉLA FELELŐS SZERKESZTŐ HORÁNYI MÁTYÁS TECHNIKAI SZERKESZTŐ VAJDA ANDRÁS A tanulmányok és közlemények szerzői: Bonyhai Gábor, az MTA Irodalomtudományi Intézeté­nek osztályvezetője, kandidátus; Bárdosi Vilmos tanárjelölt; Maria Cytowska egyetemi tanár (Varsó); Király Gyula egyetemi docens, kandidátus; Meszerics István egyetemi adjunk­tus, kandidátus; Sarbu Aladár egyetemi adjunktus, kandidátus; Széles Klára, az MTA Iroda­lomtudományi Intézetének munkatársa, kandidátus. SZERKESZTŐSÉG 1052 BUDAPEST V., PESTI BARNABÁS UTCA 1. A Filológiai Közlöny évenként négy füzetben kb. 32 nyomtatott íven jelenik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék