Filológiai Közlöny – XLIII. évfolyam – 1997.

FILOLÓGIAI KÖZLÖNY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MODERN FILOLÓGIAI BIZOTTSÁGA ÉS A MODERN FILOLÓGIAI TÁRSASÁG VILÁGIRODALMI FOLYÓIRATA Szerkesztőbizottság: ABÁDI NAGY ZOLTÁN, KOVÁCS ÁRPÁD, MÁSÁT ANDRÁS, PÁL JÓZSEF, SARBU ALADÁR, TÖRÖK ENDRE, VÖRÖS IMRE, D. ZÖLDHELYI ZSUZSA A szerkesztőbizottság elnöke: DOMOKOS PÉTER Főszerkesztő: KEREKES GÁBOR Technikai szerkesztő: KESZTHELYI MÓNIKA Szerkesztőség: 1 146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. ELTE Germanisztikai Intézet Ter jeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelő­fizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) 1900 Budapest, XIII., Lehel út 10/a., közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a Balassi Kiadó Kft. I 1991102-02120733 penz­ió rg a Imi jel zőszám ra. Példányonként megvásárolható az Akadémiai Kiadó Rt Stúdium (Budapest, V., Váci u. 22. sz.) Magiszter (Budapest, V., Városház u. 1. sz). és a Balassi Kiadó könyvesboltjában (Budapest, П., Margit u. 1.) Előfizetési díj egy évre: 480 Ft Külföldön terjeszti a Balassi Kiadó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék