Magyar Filozófiai Szemle, 1963

1. szám

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA FŐSZERKESZTŐ SZIGETI JÓZSEF HETEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1963 AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST SZIGETI Jő ZSEF A filozófiai kutatás problémái V. I. SZVIGYERSZKIJ Az SZKP programja és az objektív világban végbemenő fejlődés néhány sajátossága GYARMATI ISTVÁN ÉS SÁNDOR JÁNOS Axiómák és modellek szerepe a fizikai meg­ismerésben HOLDERITH JÓZSEF ÉS MAGYARÓDI SÁNDOR A szerves molekulák minőségi meghatáro­zottságának kérdéséhez MÁRTON JÁNOS, H. SAS JUDIT ÉS SIPOS ZSUZSANNA Az iskolázottság és a társadalmi-gazdasági viszonyok néhány összefüggésének vizsgálata 16 községben JAKAB MIKLÓS Egy dolgozók általános iskolája tanulmányi körülményeinek vizsgálata

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék