Fogorvosi szemle, 1955 (48. évfolyam, 1-12. szám)

1955-01-01 / 1. szám

Szerkesztőbizottság: Felelős szerkesztő: VARGA ISTVÁN dr., helyettese: SUGÁR LÁSZLÓ dr. Tagok: HUSZÁR GYÖRGY dr., KOVÁCS GYÖRGY dr., ROZSNYAI SÁNDOR v. fogász, SÁRKÁNY TIBOR dr., SCHRANZ DÉNES dr„ SÖMJÉN IVÁN dr., SZTRILICH PÁL dr., TAMÁST LENKE dr.-X Szerkesztőség: Budapest, V., Múzeum-kőrút 39. Telefon : 185-429 Kiadóhivatal: Művelt Nép Tudományos és Ismeret- terjesztő Kiadó Budapest, V., Nádor-u. 6. I. em. Telefon: 383-198, 383-528 Egyszámlaszám: Budapest 48 TARTALOM Eredeti közlemények Szántó György dr.: A praepuber-taskori caries jelentősége 1 L. Petrucz Katalin dr.: Kísérletek új novocain-sóval .. 6 Szondy István dr. és Vajda László dr.: Az akrilát tömő- r anyagok mai értékelése a szakirodalom adatai és saját tapasztalataink alapján ..........................................10 Löwenbach Ilona dr.: A korai és késői tejfogeltávolítá­sok következményei ...........................................................16 Sárkány Ilona dr. és Kocsár László dr.: Helyi érzéstele­nítés hatása a vércukorszintre és ennek befolyása a helyi érzéstelenítés során észlelt rosszullétre .. .. 20 Polgár Gyula dr. és Faludi Jenő dr.: Az együlésben ellátott gangrénás fogak röntgenvizsgálatának tanul­ságai ..................................................................... 23 Külföldi cikk • - Vischer dr.: Az inoculatios hepatitis jelentősége az orvosi és fogorvosi gyakorlatban (Kende János dr.) .. 25 Könyvismertetés Nagy—Rehák: Fogszabályozás (Eidus Lili dr.) .................. 28 Szabó Ödön: A vas- és acélipar gyakorlati metallográ­fiája (Huszár György dr.) ...............................................29 O’Rourke: Oral Physiology (Kovács György dr.) .. .. 29 ^A Szakcsoport hírei .......................................................................30 Tudományos ülések programja ...............................................31 Hírek ................................................................................................32 Megjelenik havonta egyszer Előfizetési díj: Egész évre 60,— forint.Példányonkénti eladási ára 5,50 forint. Megjelent 1500 példányban Felelős kiadó: a „Művelt Nép“ Tudományos és Ismeretterjesztő Kiadó igazgatója. 28139/LD02 - Révai Budapest (Felelős: Nyáry Dezső)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék