Földmivelési Érdekeink, 1875 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1875-01-04 / 1. szám

У'.щт- . -г i—мииим^. «кнЩН ■ -— FMIYELÍSIEMEKEIII ERDŐGAZDASÁGI KÉPES HETILAP A MAGYARORSZÁGI ÖSSZES LOTENYESZBIZOTTSÁGOK HIVATALOS Г » KÖZLÖNYE. 1873-ik ó v i f о 1 у a m. MUNKATARSAIC. Br. Ambrózy Béla, Balás Árpád, Barkassy Kálmán, Barabás Pál, Bedő Albert, Bende Miidós, Berzeviczy Egyed, Békessy László, Benlcovich Ernő, Bíró Pál, Bokross László, Bukaresti János, Bacsa Ferencz, Bálmtffy Pál, Boronkay Károly, Békefy Sándor, Birczy Sándor, Buzáth István, Balogh Kálmán, Bartók Béla, Bornemissza Zoltán, Bleuer Béla, Dr. Csanády Gusztáv, Csengey Vilmos, Cselkó István, Cselley Gusztáv, Dapsy László, Dely Mátyás, De ininger Imre, Deutsch Lajos, Deutsch Sándor, Diener Henriin, Domoszlay József, Dobner Badó, Duka Marcel, Dr. Ekkert József, Emich Gusztáv, Dr. Entz Ferencz, Dr. Entz Géza, Eősz Ferencz, Erna Andor, Ébner Sándor, Farkas Abrakára, Dr. Farkas Mihály, Fazekas Károly, Fábián Ferencz, Fehér Antal, Fehér Sándor, Fendt Antal. Friedrich György, Galgóczy János, Gábor József, Girókuti Ferencz, Góbőczy Ká­roly, Gonda Béla, Gracsányi Gyula Grubiczy Géza, Gyuris Pál, Hajnik János, Hazay Ernő, Hazslinszky Gyula, Hegyessy Kálmán, Hegyessy József, Hensch Árpád, Herrman Otto, Hcthalmy Bábért, Horthy István, Horváth János, Hoffmann Sándor, Illés Nán­dor, Jankovich József, Jurenák Aurél, Kégli Sándor, Kenessey Kálmán, Keresztény Gyula, Kiss László, Kilián Gyula, Kodólányi Antal, Kormoss Ödön, Kovácsy Miklós, Kósch A., Körösi/ József, Dr. Koós Gábor, Dr. Kosutány Tamás, Kotzó Pál, Kozma Ferencz, Kuncze Imre, Kun István, Kvassay Jenő, Ladányi László, Laky, Léhóczky Dániel, Lie- bald Béni, Lovassy Sándor, Lakner József, Lávay Jenő, Lipthay István, Livhart György, Löclierer An­dor, Matty ók Bencze, Molnár Aladár, Meitzer Gyula, Major Pál Mosdósy József, Dr. Matlekovics Sándor, Molnár Lajos, Molnár István, Máthé Sándor, Marc Ferencz, Micskey Imre, Méhelg Nándor, Matkovich László, Mokry Sámuel, vécsei Nagy Zsigmond, Nagy Elek, Dr. Nyáry Ferencz, báró Nyáry Gyula, Nagy 1 Zoltán, Nagy Vincze, Noszlopy Emil, Országit Nándor, Pázmány Danó, Pékár Imre, Peterdy Gá- ' bor, b. Podman iczhy Géza, Bácz Vilmos, Bazglw, I Bichon Ágoston. Dr. Bodiczky Jenő, Boboz István, Bott er József, Beoli Károly, Búsa Imre, Salamon László, Szájbely Árpád, Szabó János, (Ürögd) Sis- sovics Károly, Stollár Gyula, Székács István. Szent- királyi Ákos, Ságváry, Somogyi György, Szolcsányi, Szilágyi Gáspár, báró Skerlecz Károly, Schröder István, Tallián Lajos, Tanárky Gyula, Tan fi G isz- táv, Thallmayer Vidor, Thaly Zsigmond, Tintát у Bäa, Tormay Béla, Tomasovszky Imre, Tóthfalussy \ Mihály, Trsztyánszky Lajos, Dr. Ulbricht, Várady I Antal, Vásárhelyi Géza, Virág Elek. Vörös Sándor, I Vuchetich András Sándor, Vásárhelyi László, Vil- I lásy Pál, Winterstein, Dr Wágner László, Walter Lajos, Dr. Zlamál Vilmos, Zlinszky István, Zadu- I bánszky Gyula, s többek közreműködése mellett. / ' SZERKESZTI: MÁDAY IZIDOR. KIADJÁK : LÉGRÁDY TESTVÉREK. BUDAPEST. LÉGRÁDY TESTVÉREK. 1875.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék