Földmivelési Érdekeink, 1877 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1877-01-01 / 1. szám

A MAGYARORSZÁGI ÖSSZES LÓTENYEHIVATALOS KÖZLÖNYE. 1©? 7 ~ I k в у I í о ! у a hí ­MUNKATÁRSAK: Berzeviczy Egyed, Bacsa Ferencz, Bereczky Máté, Deutsch Lajos, Deininger Imre, Duka Iván, Éhner Sándor, Fazekas Károly, Gaál József, Galgóczy János, Gonda Béla, Grubiczy Géza, Hantai Géza, Hensch Árpád, Harkányi Károly, Hoffmann Gyula, Illés Nándor, Jeszenszky István báró, Jurenák Sándor, Kenessey Kálmán, Kunszt János, Kiss László, Kaszt] László, Koválik Lajos, Kovács Miklós, Kozma Ferencz, Kuneze Imre, Kún István, Kvassay Jenő, Ladányi László, Lipp Béla, Liebbald Béni, Lávay Jenő, Lipthay István, Liebner József, Mauthnev Ödön, Menesik János, Matkovich László, Molnár István, Marc Ferencz, Melius Vendel, Mokry Sámuel, Nagy Sándor, Dr. Nyáry Ferenc*, Nyáry Gyula báró. Nagy Zoltán, Ordódy István K., Obláth Béni. Ordódy Lajos, Pékár Imre, Petrich Lajos, Dr. Rodiczky Jenő, Rozdonyi Sándor, Schadl János, Szabó Ferencz, Szőllösy István Taníl Gusztáv, Thallmayer Victor. Tisza László, Tormay Béla, Villásy Pál, Dr, Wágner László, Zlinszky István s többek közreműködése mellett SZERKESZTI : MÁDAY IZIDOR. KIADJÁK : LÉGRÁDY TESTVÉREK. ( ' r':'ÍШ G \ " : m G BUDAPEST. L É fi К Á D Y TESTVÉREK. 1877. MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI KÉPES HETILAP

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék