Földrajzi értesítő, 1954

'FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ KIADJA A FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓCSOPORT BUDAPEST VI. ZICHY JENŐ u.4. T.; 110-680 FŐSZBRKSSZT ő ÍS FELELŐS KIADÓ: KOCH FERENC SZERKESZTŐK: MAROSI SÁNDOR, SZILÁRD JENŐ III. évfolyam 1954 T> ARTALQM: CIKKEK: füzet oldal A. NAGY MIKLÓS: Talajföldrajzi megfigyelések a Tisza­zugban 3 50? A. NA G-T MIKLÓS: Tala if öld raj si prol">lémák 4 700 BALLA GYÖRGY: A Nyirség és a Bereg-szatmár4. sikság né­hány geomorfológiai problémája /LÁNG SÁNDOR hozzá­szólásával/ .. 4 673 BARI S3 MIKLÓS: Kutatások és kiégés ait б mérések a Má­tyáshegyi barlangban.......... 2 399 BENEDEK ÉVA: Mikroklimakutatás a Tiszaaugban 3 544 BODOR ANTAL: Budapest hatása tágabb környéke telepü­léseire 4 734 BOROS ÁDÁM: A Vértes, a Velencei hegység,a Velencei tó és környékük növény földrajza. .. 2 230 BORSY ZOLTÁN: Geomorfológiai vizsgálatok a Bereg-szat­mári sik:ságon ? 2 270 CS I NÁD Y GSRŐ : A bátorligeti láp. történe te a pollenana­lizis tükrében 4 684 DARNAY /DORNYAY/ BÉLA : A Keszthelyi hegység hidroter­mális . jelenségei . 4 665 ÉLIÁS ROZÁLIA: Szeged vonzásterülete... 4 72^ Geográfusok a mezőgazdaság szolgálatában. 2 481 GYENES LAJOS: Uj gazdasági növényeink/hozzászólásokkal/l 101 HORUSITZKY FERENC: A3 Északi középhegység nyugati ré­szének földtani áttekintése... 2 213 JACUNSZKIJ V. K.: Lenini gondolatok a gazdasági föld­rajz területén 2 310 KOLTA JÁNOS: A földreform gazdasági hatása Baranyában 3 623 KOVÁCS CSABA: A gazdasági földrajz néhány elméleti kérdéséről 2 414 LÁNG SÁNDOR: A Cserhát morfológiája /II.befejező rész/ 1 139 LÁNG SÁNDOR: A Börzsöny vizrajza 2 243 LÁNG SÁNDOR: Geomorfológiai megfigyelések a Zalai domb­vidéken 3 568 1901/Sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék