Földrajzi közlemények 1900.

iLDRAJZI KÖZLEMENT SZERKESZTETTE: BERECZ ANTAL a Magyar Földrajzi Társaság fótitkára. HÚSZON NYOLCZADIK KÖTET. BUDAPEST, 1900. KIADJA A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HONGROISE DE GEOGRAPHIE. REDI&E PAH ANT01NE BERECZ SECRETAIRE GENERAL. ТОМЕ XXVIII.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék