Földrajzi közlemények 1914.

Calderoni és Társa Ma téruH^-paioui' Aneroid légsulymérők. Lambrecht-féle időjósló-készülék. Szoba-, ablak- és íürdőhőmérők. Maximál­minimál bőmé- Qynmiiupapb' rők. Esőmérők. OZerTlUVt?gt?i4 és uj rendszerű ameri­kai orrcsiptetők üvegekkel. Szinházi és tábori látcsövek. Zeiss és Busch-féle prizmás látcsövek. Csillagászati távcsövek, messzelátók.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék