Földrajzi közlemények 1918.

A Földrajzi Közleményeh-Qi a Magyar Földrajzi Társaság tagjai év díjuk (15 korona) fejében kapják. Előfizető ára 15 korona. Könyvkere» kedók 107« kedvezményben részesülnek. A Földrajzi Közlemények szerkesztőségének címe : VIII., Sándor-utca & A pénzküldeményeket erre a címre kérjük: Magyar Földrajzi* Tár saság, Budapest, VIII., Sándor-utca 8. — A Társaság hivatala és könyvtára Budapesten, VIII., Sándor-utca 8 sz. a. van. A titkár itt található (ünnepeket s július—augusztus hónapokai kivéve) minden csütörtökön délután 4—6-ig és szombaton 5—6-ig, A lakcím változását méltóztassék tudatni a titkárral. A Földrajzi Társaság tagjainak nyújtott kedvezmények, 1. A M. Földrajzi Intézet R. T. összes kiadványait 10°/ 0 ár­engedménnyel kapják, ha a titkárság utján rendelik meg. 2. A cs. és kir. szab. Kassa-Oderbergi vasúton a Társula tagjai féláron utazhatnak, ha kérvényüket a Társulat elnökségéné tagság-igazoló záradékkal láttatják el. 3. A Balaton-Bizottság összes kiadványait a tagok féláron kapjál a titkárság utján. 4. A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtárában megjelent mun - kákát a tagok 25% kedvezménynyel kapják, ha a titkárság utjái rendelik meg. S A Földrajzi Közlemények idegen nyelvű kiadásának előfizetés ára hazai tagjainknak 2 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék