Földrajzi közlemények 1922.

и TARTALOMJEGYZÉK. I. Értekezések. Oldal Dr. József főherceg Őfensége: Fignig és Kenadsa 129 Dr. József főherceg őfensége: Fővédnöki megnyitó beszéd 1.40 Cholnoky Jenő dr.: Néhány vonás az Erdélyi medence földrajzi képéhez 107 Cholnoky Jenő dr.: Elnöki beszéd 140 Cholnoky Jenő dr: Néhány szó a lefolyástalan tavak pusztulásáról . . . . 213 \ Dékány István dr.: „Helyi környezet" és „földrajzi környezet" . . . . 63 Dékány István dr.: Egy űj kultúrföldrajzi rendszer 216 Fodor Ferenc dr.: A Földrajzi Közlemények félszázada 1 • Fodor Ferenc dr.: Egy pásztorkodó oláh falu ember föld rajza 67 Hézser Aurél dr.: A földrajzi tájleírás 21 | Kerekes Zoltán: Kolozsvár települése 4.3 Márki Sándor dr.: A határ járók 33 Pécsi Albert dr.: A föld alakváltozásai 100 Prinz Gyula dr.: Bolor-tag 12. Réthly Antal dr.: Adatok a kősava természetrajzához 92 Strömpl Gábor dr.: A magyarság geográfiái öntudata 27 Gr. Teleki Pál dr.: Térkép és statisztika a gazdasági földrajzban . . . . 74 Gr. Teleki Pál dr.: A jubiláris közgyűlés főtitkári jelentése 147 Gr. Teleki Pál dr.: 1922. évi főtitkári jelentés 158 Thirring Gusztáv dr.: Hunfalvy János sírjánál 168 0 Thirring Gusztáv dr.: A demografia szerepe a földrajzi kutatásokban . . 122 II. Apróbb közlemények. A transszaharai vasút (Fest Aladár) 170 ' Néhány állam külkereskedelmi forgalma a háború után (F.) 172 Magyarország és az amerikai Egyesült Államok 1921. évi terméseredménye (F.) 173 Anglia 1921. évi népszámlálása (F.) 173 Fiziologiai expedíció Peruba (Teleki) 173 Csonka-Magyarország népessége (Kovács Alajos) 174 „Az Időjárás" negyedszázados (Réthly Antal) 177 Egy angol geográfus Magyarország feldarabolásáról (Fest Aladár) . . . . 177 A bolyai obszervatórium (Y.) 225 Meteorológiai kongresszus a Sonnblicken (Réthly) 227 Stein Aurél levele főtitkárunkhoz 227 A földkéreg melegének növekedése (R. A.) 22S A tengerjárás közepes amplitúdójának térképe (Kéz A.) 220 Peary emlékezete (Halász Gyula) 229 Önellátó terület és területi munkamegosztás (Dr. Dékány István) .. . . 230 A keleti Szaharából (Kéz Andor) * 231 A nyugati Szaharából (Kéz Andor) 235

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék