Földrajzi közlemények 1926.

BUDAPESTI Mit. T.-EGYETKM KÖNYVTÁRA. OLDRAIZI ÖZLEMÉNYEK SZERKESZTI I D R. KÄ RL JÁNOS ÉS D R. KÉZ ÄNDOR LIV. KÖTET 1-4. FÜZET 1926. KIAD Jx\ A MAGYAR FÖLD­RAJZI TÁRSASÁG BUDAPEST VIII, FŐHERCEG SÁNDOR-UTCA 8. • im n i • wi n TARTALOM : WALLNER ERNŐ dr.: A felsőőrvidéki magyarság települése 1 CHOLNOKY JENŐ dr.: A térképekről 37 PÉCSI ALBERT dr.: Térképvetületek alkalmazása 47 ERŐDI KÁLMÁN dr.: A földrajztanítás és a térkép 50 BANYAI JÁNOS: A Hargita gázforrásai .... 55 Apró közlemények 58 Hírek 64 Irodalom 66 Társasági ügyek 77 LE BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HONGROISE DE GÉOGRAPHIE INTITULÉ „FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK" PARAIT EN DIX LIVRAISONS PAR AN EN HONGROIS. UN RESUMÉ EN LANGUE ÉTRANGÉRE Y EST JOINT TOME LIV. 1926. 1-4. FASCICULE MEGJELENIK TÍZ FÜZETBEN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék